Summary Veterinary Immunology

-
ISBN-10 1455703621 ISBN-13 9781455703623
416 Flashcards & Notes
6 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Veterinary Immunology". The author(s) of the book is/are Ian Tizard. The ISBN of the book is 9781455703623 or 1455703621. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Welke reactie is niet cel-gemedieerd?
- serumziekte
IgA kan door het lichaam in de darmlumen worden uitgescheiden
- IgA kan binden aan de poly-lg receptor op mucosale epitheel cellen
De MHC-basis voor genetische effecten op de immuunrespons leidit tot de volgende stellingen
- alle antwoorden zijn juist
IL-2 niet correct
- Il-2 bindt antigeen middels een Fab fragment
CD8
Bindt aan een niet-variabel deel van MHC klasse I moleculen
Een t helper 2 respons wordt gekenmerkt door
- een verhoogde interleukine-4 productie
De term celgebonden of cellulaire immuniteit slaat op het feit dat>
- De immuniteit het resultaat is van de productie van antilichamen door T-cellen
Een antilichaam Fc fragment bevat
- complement binding regio's
Een antilichaam Fab fragment bevat:
- Complementary determining regions (CDR regio's)
3 beweringen -> juist?
- Alleen bewering 2 is juist
- De aviditeit van IgM is doogaans hoger dan die van IgG