Summary Virale ziekten, prionziekten & zoönosen bij het varken

-
200 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Virale ziekten, prionziekten & zoönosen bij het varken

 • 4.1.4 Aujezski

 • Hoe wordt de ziekte ook wel genoemd?
  pseudorabies

  suid herpesvirus 1
 • Welke eiwitten worden gevormd als virus in cel is?
  early, intermediate, late eiwitten
 • Hoe wordt het virus verspreid tussen cellen?
  cel fusie
  vorming van intercellulaire bruggen

  --> door virale eiwitten die aan de buitenkant van de gastheer cel zitten
 • Welke immuniteit is van belang bij dit virus?
  celgemedieerde immuniteit
 • Hoe gebeurt de overdracht?
  • oronasaal
  • direct contact
  • aërogeen
  • via melk, sperma
  • transplacentair
 • Voor de mens besmettelijk?
  NEE
 • Hoe verloopt de pathogenese?
  • virus komt binnen
  • vermeerdering thv bovenste ADH wegen
  • cell geassocieerde viremie > in leukocyten
  • gaat overal heen > trigeminale gll, hersenen, longen, lever, drachtige baarmoeder
 • Welke immunologische reactie zie je op het virus?
  CD8+ cytotoxische T lymfocyten
  opbouw niet-neutraliserende en neutraliserende antistoffen
 • Bij welke virussen wordt het basaal membraan ter plekke verteerd?
  PRV(pseudorabiesvirus)
  BoHV1
 • Wat gebeurd er als de biggen geïnfecteerd wordt tijdens de eerste levensweek?
  dood
 • Waar gaat het virus bij oudere dieren zitten?
  ggl. trigeminale
 • Waar gaat het virus zitten bij biggen in de eerste levensweken?
  Overal in de hersenen
 • Wat is de rol van het virale gE proteine?
  Door basaal mebraan heen drillen
 • Welke cellen zijn weerstandig aan het virus?
  trigeminale neuronen
 • Welke stof brengt aujezski in latentie?
  interferon
 • Wat zijn de symptomen?
  Biggen
  Mestvarkens
  Fokdieren
  • Biggen 4-5w: zenuwstoornissen (2-4d PI) > sterfte.
  • Mestvarkens: AHstoornissen. Suf, slaperig, eten niet.
  • Fokdieren: abortus, mumificatie > alle foetussen ongeveer dezelfde grootte (verschil? met parvo).
  --> Necrosehaarden lever en milt, longen
 • Varkens hebben lege maag(scheelt 10 kg) > niet echt vermagerd
 • Waar werken de antistoffen precies tegen?
  • tegen vrij virus > neutraliserend, complement gemedieerde inactivatie
  • tegen geïnfecteerde cellen > antistof afhankelijk cel lyse, plaque productie
 • Waar werken de cytotoxische T cellen precies tegen?
  geïnfecteerde cellen > die via MHCI virale peptiden tot expressie brengen
 • Wat gebeurd er bij reactivatie?
  Kleine vermeerdering > cytotoxische tcellen en antistoffen zitten er gelijk bovenop!
 • Wat gebeurt er als een gevaccineerde zeug geïnfecteerd raakt?
  • Vermeerdering thv bovenste ADH wegen
  • viremie
  • kan wel naar drachtige baarmoeder > abortus
  • maar laat rest lichaam zeug met rust
 • Hoe gaat het virus van moeder naar foetus?
  door heen bloedvat maternale placenta > van maternale naar foetale placenta (immuno evasieve geïnfecteerde macrofagen)
 • Hoe kunnen aujeszki geïnfecteerde monocyten overleven in het bloed van gevaccineerde zeugen?
  virus in paard van troje?

  antistoffen die op de cel plakken die gepresenteerde virale antigenen worden in de cel gehaald > internalisatie > zo zijn ze niet meer zichtbaar aan de buitenkant!!
 • Monocyten met internalisatie doen meer adhesie dan monocyten zonder internalisatie!
 • Welke moleculen zorgen voor adhesie?
  wCD11R3
  CD18
 • Welke moleculen zorgen voor fusie?
  virale glycoproteinen (gH)
 • Wat is de bestrijdingstactiek bij:
  • Lage seroprevalentie
  • Hoge seroprevalentie
  • Lage seroprevalentie: vaccinatieverbod + afslachten positieve dieren en bij uitbraak.

  • Hoge seroprevalentie: vaccinatieplicht (populatie-immuniteit > virustransmissie) (gE negatieve vaccins) > lage seroprevalentie > afslachten gE-positieve dieren.
 • Hoe ga je geïnfecteerde dieren onderscheiden van gevaccineerde dieren?
  geïfecteerd > gE positief
  gevaccineerd > gE negatief
 • Vaccinatie schema mestvarkens?
  1x intranasaal op 6 weken
  2x intramusculair op 10 + 14 weken
 • Wat is het vaccinatie schema voor jonge zeugen?
  2x voor het dekken met interval van 4 weken
 • Wat is het vaccinatie schema voor zeugen/beren?
  3x per jaar
 • Hoe is de status van België?
  aujeszky VRIJ! > MOMENTEEL IS ER EEN VACCINATIE VERBOD
 • Als gevaccineerd moeder varken toch haar biggen kan verwerpen, hoe kan vaccineren dan helpen?
  Omdat de ratio dan <1 is, dus het virus sterft langzaam uit.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe kunnen de varkens ook nog respiratoir problemen krijgen?
bacterien, parasieten, toxines
densiteit, stalstructuur, stalklimaat
Welke virussen veroorzaken algemeen ziekte + respiratoire problemen?
porcien reproductief en respiratoir syndroom virus (PRRSV)
aujezski
cytomegalovirus
Na hoeveel weken infectie bij biggen?
4 weken > maternale immuniteit valt weg
Hoe ga je PCV 2 controleren?
 1. desinfectie(helpt tegen andere virussen niet tegen PCV2
 2. vaccinatie (helpt tegen PCV2)
 3. genetische selectie (minder PCV2 voorkomen)
Wat is de rede dat PCV2 de kop opsteekt?
Dier is besmet met andere virussen > blasten vorming > PCV2 houdt van blasten
Wanneer vormt PRDC/PIDC een probleem?
in de nursery als maternale immuniteit verloren gaat
Wat is PIDC?
porcien intestinal disease complex
Wat is PRDC?
porcien respiratory disease complex
Hoe gaan we PMWS controleren?
 • vaccinatie voor infectie!
 • reinigen + desinfecteren
 • all in all out
 • genetisch achtergrond (pietrains minder gevoelig)
Wat gebeurd er als een monocyt een virus heeft opgenomen?
aan de kant geschoven en persisteren!! > monocyt/macro = propvol > over het algemeen minder goed reageren op: PAMP's + gedaalde cytokines productie