Summary Virale ziekten, prionziekten & zoönosen

-
216 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Virale ziekten, prionziekten & zoönosen". The author(s) of the book is/are Prof Dr H J Nauwynk. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Virale ziekten, prionziekten & zoönosen

 • 1.1.1 Feliene herpesvirus type 1(FHV1)

 • Welke 4 factoren zijn nodig om niesziekte= "felien respiratoir complex" tot uiting te brengen?

  - Felien herpes type 1
  - Felien calicivirus
  - Bacteriën
  - Samentroepen van katten

 • Waarom bevat de envelop van dit virus zoveel glycoproteïnen?

  Oud virus, heeft veel glycoproteinen om veel verschillende cellen te infecteren

 • Het virus is pantroop wat betekent dit?

  Dan het verschillende type cellen kan infecteren.

 • Beschrijf hoe het virus op de gastheercel bind.

  - Binding van gC op heparine dragende moleculen
  - Binding van gD op herpesvirus entry mediator op receptor
  - Envelop en membraan smelten samen en genoom virus wordt geïnjecteerd.

 • Wat doen de alfagenen?

  vormen eiwitten betrokken bij DNA synthese + vorming nucleokapsied

 • Wat doen betagenen?

  Vorming tegument en kapsied eiwitten + vorming nucleokapsied

 • Welke cellen infecteerd FHV-1 vooral?
  epitheelcellen
 • Wat doen gammagenen?

  Vorming envelop eiwitten

 • Hoe kan het virus cel geassocieerd verspreiden?

  - Envelop glycoproteinen komen aan de buitenzijde van de gastheercel tot expressie
  - Brengt een reactie te weeg waardoor celmembranen tussen 2 cellen samenvloeien = oversteken.

 • Beschrijf de 3 stadia van de pathogenese.

  1. lokale vermeerdering in bovenste luchtwegen en conjuctiva
  (2. viremie kittens)
  3. vermeerdering inwendige organen

 • Proces niesziekte 0-48h?

  Virus maakt epitheelcellen kapot door proteases te activeren.

 • Proces niesziekte 2-5 dagen?

  - neutrofielen vallen het virus aan.
  - Maar bacteriën gaan zich hechten op het kapotte epitheel/basaal membraan > NKcellen en cytotoxisch Tcellen vallen bacteriën aan = ontsteking

 • Proces niesziekte >7 dagen?

  Antistoffen IgA en IgG zijn aanwezig en de boel is onder controle.

 • Noem 2 belangrijke verschillen tussen IgA en IgG in deze situatie.

  IgA > alleen in de neus en maar 4-6 maanden aanwezig
  IgG > in de longen en langer aanwezig(longen beter beschermd dan neus)

 • Waarom worden bij een primo-infectie de cytotoxische Tcellen om een gegeven moment afgezet?

  Deze immuun respons kan niet voor altijd blijven, omdat dit zeer veel energie kost(catabool) > afvallen door afbraak vet en spieren.

 • Welke symptomen treft men aan bij besmette katten?

  - Conjuctivitis > cornea ulcer als het over slaat
  - Rhinitis
  - Faryngitis

 • Wat gebeurd er als de kat niet meer kan ruiken door een verstopte neus?

  Dan eet hij niet meer.

 • Hoe kan het virus geneutraliseerd worden?

  Binding van antistoffen op gC en gD eiwitten, zodat het virus zich niet meer vast kan zetten op een gastheercel.

 • Hoe gaat de antistof gemedieerde cellyse in zijn werk? Benoem de 2 manieren.

  Virale eiwitten komen aan oppervlak geïfecteerde cel en antistoffen binden erop:
  1. complement wordt geactiveerd > maakt gat in membraan geïfecteerde cel
  2. Fc receptor fagocyt herkend en bind op antistof om de geïfecteerde cel te fagocyteren

 • Hoe gaat de MHC I afhankelijke cellyse in zijn werk? Wat is het voordeel hiervan?

  - De Tcel receptor van de cytotoxische Tcel herkent bepaalde virale eiwitten die op de MHC I tot expressie worden gebracht.
  - Hij kan niet meer binden met MHC I(geen self) en gaat over tot vernietiging/lyse van de cel.
  - Het voordeel is dat de cytotoxische Tcel de geïfecteerde cellen zeer vroeg herkend, hij kan de cel uitschakelen nog voor er nieuwe viruspartikels zijn gevormd.

 • Hoe kan het dat leeftijd invloed heeft op ernst van de kliniek?

  Jonge dieren zijn niet goed in staat zichzelf te beschermen en zijn erg afhankelijk van de maternale immuniteit.

 • Hoe hoger de infectiedruk hoe erger de kliniek!

 • Welke soort maternale immuniteit is hier belangrijk?

  Het gaat om ADH problemen, dus de colostrale immuniteit(IgG) is van belang!

 • Hoe hoger de concentratie antistoffen in de biest van de moeder hoe langer de kitten hier op kan teren!

 • Hoe ga je de antistoffen in de biest van de moeder zo hoog mogelijk krijgen?

  Moederpoes vaccineren.

 • Hoe blijft dit virus latent in de gastheer?

  Genoom van de herpes zit in de gastheer cel buiten het genoom van de gastheer, hij blijft daar zonder tot expressie te komen.

 • Welke plaats in het lichaam gebruikt het virus om latent te blijven zitten?

  Ganglion trigeminale(kopzenuw)

 • Waar gaat het virus heen bij reactivatie?

  Afdalen naar bovenste ademhalingswegen en daar vermeerderen.

 • De reactivatie is veel minder ernstig dan de primo-infectie.

 • Reactivatie kan op twee manieren gebeuren:

  1. De reactivatie kan van binnenuit komen(ganglion trigeminale)
  2. Of van een andere kat die haar opnieuw besmet.

 • Beschrijf de pathogenese bij een herinfectie.

  Lokale vermeerdering in bovenste luchtwegen en conjuctiva.

 • Waarom starten de primo-infecties in mei?

  Na 3 maanden zijn de kittens niet langer beschermd door de maternale immuniteit. De kittens worden besmet door een oudere kat die reactiveert en een herinfectie krijgt.

 • Herinfectie volgt kort na de reactivatie van het virus.

 • Hoe ga je kittens en volwassen dieren behandelen?

  - antibiotica(tegen bacteriële superinfectie) kittens = ampicilline, volwassen = oxytetracycline
  - Rehydrateren
  - Luchtwegen vrijhouden
  - evt. antivirale oogzalven

 • Welk AB gebruik je bij kittens en welke bij volwassen katten?

  - kittens > ampicilline
  - volwassen kat > oxytetracycline

 • Hoe ga je de kans op infectie verkleinen voor de kittens?

  - geen contact met uitscheiders virus
  - reiniging/ontsmetten omgeving
  - maternale immuniteit verbeteren > VACCINATIE!!!

 • Op hoeveel weken ga je de kittens vaccineren en waarom?

  -  op 9 en op 12 weken
  - omdat dan de maternale immuniteit ten einde loopt

 • Welke type vaccin geeft je aan probleem cattery's/gezonde cattery's/geïsoleerde katten?

  - probleem cattery's > geattenueerd intranasaal(zeer goede bescherming)

  - gezonde cattery's > geattenueerd intramusculair
  - geïsoleerde katten > geïnactiveerd virus intramusculair

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe kan de macrofaag geïnfecteerd worden? Indien geen antistoffen en indien wel antistoffen?
- Geen antstoffen: Virus bind op receptor = receptor gemedieerde opname in macrofaag
- Anti-stof gaat op FIP virus deze kan niet meer aan normale receptor binden, de antistof gaat aan Fc receptor binden en FIP virus wordt gefagocyteerd, maar gaan niet kapot in macrofaag en zo kan macrofaag besmet raken.
In wat voor soort cellen overleeft parvo? Waarom die cellen?
Delende cellen(blasten)

> heeft cellulair polymerase nodig!
Wat gaat de persisterende vorm veroorzaken?
Herinfectie + primo-infectie bij jonge kittens
Welke cellen infecteerd FHV-1 vooral?
epitheelcellen
Waarom krijgen AIDS patienten antiviral cocktails?
Als er 1 resistent is tegen een bepaald middel, dan wordt hij direct door de ander uitgeschakeld.
Hoe werkt een antivirale behandeling?
nucleotide homoloog > omgezet in metaboliet > deze worden ingebouwd in provirus > daarna stop de DNA opbouw.
Wat doet men bij het zwerfkatten project in gent?
Zwerfkatten vangen > testen op FeLV en FIV > positief=euthanasie, negatief = sterilisatie en vrijlaten.
In welke gebieden zie je veel seropositieve FIV katten?
In stedelijke gebieden.
Waarom geeft men de voorkeur aan gp40 ipv p24?
Omdat p24 antistoffen aan het einde van het leven kunnen gaan dalen > geeft vals negatieven.
Welke antistoffen gaat men opsporen?
p24 en gp40