Summary Voeding bij gezondheid en ziekte

-
ISBN-13 9789001875696
452 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Voeding bij gezondheid en ziekte". The author(s) of the book is/are Nelleke Stegeman. The ISBN of the book is 9789001875696. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Voeding bij gezondheid en ziekte

 • 8.4 Lichaamsgewicht en andere antropometrische indices

 • Wat zijn belangrijke aandachtspunten om het lichaamsgewicht goed te kunnen interpreteren?
  Het lichaamsgewicht bestaat uit water, spierweefsel, organen, vetweefsel en botweefsel. Bij volwassenen ligt het gewicht van organen en botweefsel vast. Water, spierweefsel en botweefsel kunnen qua hoeveelheden variëren
 • Bij welk BMI spreekt men van overgewicht en obesitas?
  Bij een BMI van 25 tot 30 spreekt men van overgewicht. Bij een BMI vanaf 30 spreekt men van obesitas.
 • Wat is de reden dat het BMI van ouderen kan stijgen zonder dat het lichaamsvet toeneemt?
  De lichaamslengte van ouderen neemt af. Om het BMI van ouderen goed te berekenen gebruik je de oude lichaamslengte of de spanbreedte van de armen.
 • Waardoor neemt het BMI toe bij intensieve sport?
  Het lichaamsgewicht van mensen die intensief sporten neemt toe door een toename van de hoeveelheid spiermassa.
 • Wat is een huidplooimeting?
  Dit is een methode voor het schatten van de hoeveelheid vetweefsel. Op bepaalde plekken wordt met behulp van een huidplooimeter de dikte van het onderhuids vetweefsel bepaald.
 • Wat is een bio-elektrische impedantiemeting?
  Dit is een manier om de lichaamssamenstelling te schatten. Er gaat een zwakke wisselstroom via de handen en voeten door het lichaam. De weerstand (impedantie) van vetmasssa is lager dan die van de vetvrije massa.
 • Waarom is de buikomtrek belangrijk om te weten?
  De buikomtrek geeft een beeld van de vetverdeling en is een betrouwbare indicatie voor het gezondheidsrisico. Voor vrouwen geld een verhoogd risico vanaf 80 cm en voor mannen vanaf 94 cm.
 • 8.5.1 Overgewicht in onze samenleving

 • Welke psychosociale problemen kan overgewicht veroorzaken?

  • Mensen met overgewicht voldoen niet aan het schoonheidsideaal
  • Ze worden gediscrimineerd
  • Kinderen worden gepest met dik zijn
  • volwassenen ondervinden problemen bij het kopen van kleren, bij het solliciteren, bij relatievorming, enz.
  • Mensen met overgewicht worden vaak afgeschilderd als mensen die zich niet kunnen beheersen.
  • Veel mensen met overgewicht hebben een negatief zelfbeeld
 • Welke fysieke complicaties kunnen ontstaan door overgewicht?
  • Kortademigheid
  • Verminderde glucosetolerantie
  • Risicofactor voor:
   • Diabetes
   • Hypertensie
   • Verhoogd lipidengehalte in het bloed
   • Hart- en vaatziekten
   • Kanker
   • Leververvetting
   • Verminderde vruchtbaarheid
   • Seksuele problemen
   • Slaapapneu
   • Complicaties bij operaties
   • Zwangerschapstoxicose
   • artrose
   • Spataderen
   • Hiatus hernia
   • Galstenen
   • Jicht
   • Smetdermatose
 • 8.5.2 Mogelijke oorzaken van overgewicht

 • Wat zijn de oorzaken van overgewicht?
  • Te veel energieinname
  • Psychische factoren
  • Hormonen
  • Te weinig energieverbruik
  • Sociale factoren
  • Genetische factoren?
  • Perinatale factoren?
 • Welke hormonen kunnen van invloed zijn op de energiebalans?
  • Corticosteroïden
  • Schildklierhormoon
 • Welke hormonen zijn van invloed op honger en verzadiging?
  • Ghreline
  • Cholecystokinine
  • Serotonine
  • Oestrogenen
  • Opioïden
 • Welk voedsel zorgt voor snelle verzadiging?
  • Voeding met veel vezels --> volimineus en remt maagontlediging
  • Vetten --> remmen maagontlediging
  • Vast voedsel is verzadigender dan vloeibaar voedsel
 • Wat is de reden dat koolhydraatrijke voedingsmiddelen zonder of met weinig voedingsvezels, zoals frisdrank, koek en snoep, overgewicht veroorzaken?
  Het eten van koolhydraatrijke voedingsmiddelen zonder of met weinig voedingsvezels zorgt voor een snelle stijging van het bloedglucosegehalte. Er wordt dan extra insuline geproduceerd waardoor het bloedglucosegehalte snel en diep daalt. Hierdoor nodigen deze voedingsmiddelen snel weer uit tot eten.
 • Wat zijn psychische factoren van overgewicht?
  • Eten kan een compensatie zijn voor onaangename gevoelens --> emotie-eten
  • Gedrag is aangeleerd
   • Er wordt gereageerd op interne en externe prikkels
   • Gedrag wordt gestimuleerd door belonen of straffen. Eten wordt gezien als een beloning.
 • Wat zijn dikmakende factoren in de samenleving?
  • Arbeid die weinig energie vraagt
  • Toenemende drukte in het verkeer waardoor veel kinderen niet meer fietsen en buiten spelen
  • Veel mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en communicatie die weinig energie kost
  • Beschikbaarheid van veel, relatief goedkoop en smakelijk voedsel
  • Steeds grotere porties
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn kenmerken van macrobiotische en antroposofische voeding?
 • Géén/weinig dierlijke producten, véél plantaardige producten 
 • Géén/weinig geraffineerd en/of industrieel bewerkt voedsel
 • Géén/weinig genotmiddelen als koffie, alcohol, suiker en zout.
Belangrijke motiven om biologisch te eten zijn?
smaak, gezondheid en milieu.
Nadeel superfoods ?
Prijs stijgt ivm populariteit.
Kans op eenzijdige voedselkeuze.
Noem enkele voorbeelden van superfoods..
 • Quinoa
 •  goijbessen
 • tarwegras
 •  aloe vera
 • chiazaad.
De Industriële Revolutie (1870) zorgde voor grote veranderingen in het voedingspatroon. Welke factoren speelden hierin een rol?
 • de groeiende welvaart
 • de gewijzigde woon- en werkomstandigheden
 • de vernieuwingen in landbouw en veeteelt
 • het ontstaan van een voedingsindustrie
 • de opkomst van moderne voedseldistributie
 • de kwaliteitscontrole door de overheid
Wat zijn kenmerken van de pre-industriele samenleving (1850 - 1870)?
Schaarste en gebrek aan variatie.
Voedsel van dierlijke oorsprong kwam zelden voor.
Wat zijn gebruiken binnen de Islam?
Verboden: eten van varkensvlees.
Verboden: drinken van alcohol.
Wel eet men rund-, schaap-, kippenvlees.
Ritueel slachten = rein/halal
Ramadan = Marokkaans - Ramazan = Turks
Wanneer vestigde zich in Nederland de eerste supermarkt?
Na de tweede Wereld Oorlog.
Welke basissmaken kennen we?
 • zout
 • zoet
 • bitter
 • zuur
 • umani (hartig) glutamaat, E621-625, ve-tsing
Wat is koosjer eten?
 • Joodse religie
 • Melk en vlees niet vermengen
 • Geen varkensvlees
 • Ritueel slachten