Summary Voeding en sport een handboek voor trainers, begeleiders en (top)sporters

-
ISBN-10 9021563169 ISBN-13 9789021563169
197 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Voeding en sport een handboek voor trainers, begeleiders en (top)sporters". The author(s) of the book is/are Anja van Geel Joris Hermans. The ISBN of the book is 9789021563169 or 9021563169. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Voeding en sport een handboek voor trainers, begeleiders en (top)sporters

 • 1.1 Energiebalans

 • Wat is een energiebalans?
  De energiebalans is het evenwicht tussen de energieopname uit eten en drinken aan de ene kant en de hoeveelheid energie die het lichaam verbruikt aan de andere kant.
 • Hoe reken je kcal om naar kJ?
  1 kcal is gelijk aan 4,2 kJ
 • Wanneer is er sprake van een adequate energiebalans?
  Als het gewicht en het percentage vetweefsel van het lichaam goed zijn én stabiel blijven.
 • Wanneer spreken we van een positieve energiebalans?
  Wanneer er met de voeding meer energie (kcal) wordt opgenomen dan er wordt verbruikt. Het overschot aan energie wordt dan vooral opgeslagen in de vorm van lichaamsvet.
 • Wanneer spreken we van een negatieve energiebalans?
  Waneer er minder energie (kcal) met de voeding wordt opgenomen dan er wordt verbruikt.
 • 1.2 Energieverbruik

 • Uit welke drie componenten bestaat het energieverbruik?
  • Ruststofwisseling: het energieverbruik in rust
  • Thermisch effect: de energie die nodig is voor de opname en de vertering van voedsel
  • Lichamelijke inspanning
 • Welke stof levert direct energie voor de spiercontractie?
  Adenosinetrifosfaat (ATP)
 • Waar wordt ATP voor gebruikt?
  ATP wordt afgebroken tot ADP (adenosinedifosfaat) waarbij een grote hoeveelheid energie vrijkomt. Deze energie wordt gebruikt voor de samentrekking van de spieren. Naast de spiercontractie wordt het ATP gebruikt voor tal van andere energievragende processen, zoals de bloedcirculatie, de spijsvertering, de weefselopbouw, het zenuwstelsel en de hormoonhuishouding.
 • Waarmee kan het lichaam de ATP aanvullen?
  • Creatinefosfaat: deze stof is van nature aanwezig in de spier. Ook hier hebben we maar een kleine voorraad van, na 8 tot 12 seconden zware inspanning is de voorraad op.
  • Omzetten van koolhydraten naar glucose en glycogeen Bij deze processen komt ATP vrij, dat dan weer gebruikt kan worden voor spiercontractie.
  • Het omzetten van vetten
  • Onder bepaalde omstandigheden uit eiwitten
 • Op welke twee manieren kan ATP vrijgemaakt worden uit creatinefosfaat, koolhydraten, vetten en eiwitten?
  Met en zonder het gebruik van zuurstof
 • Welke stoffen kunnen zonder zuurstof worden omgezet?
  Creatinefosfaat en koolhydraten kunnen zonder zuurstof worden omgezet, waarbij ATP wordt gevormd. Dit wordt ook wel anaerobe omzetting genoemd
 • Welke stoffen moeten aeroob omgezet worden, dus met zuurstof, om ATP vrij te maken?
  Uit vetten, koolhydraten en eiwitten kan via aerobe weg ATP worden vrijgemaakt.
 • Hoe zwaarder de inspanning, des te meer het lichaam aangewezen is op de anaerobe energieomzetting en des te groter de kans op de productie van melkzuur.
 • Waar is de energiebehoefte grotendeels afhankelijk van?
  • de soort inspanning
  • de intensiteit van de inspanning
  • de duur van de inspanning
  • de frequentie van de inspanning
  • het lichaamsgewicht en de lichaamssamenstelling
 • Wat is de formule voor de basaalstofwisseling?
  Basaalstofwisseling=a+bxlichaamsgewicht
 • In welke twee componenten maken we onderscheid bij de schatting van het energieverbruik en dus de benodigde hoeveelheid energie?
  • de energie die benodigd is voor de dagelijkse activiteiten exclusief sportactiviteiten, bestaande uit de basaalstofwisseling vermenigvuldigd met een PAL-waarde
  • de energie die benodigd is voor de sportactiviteiten
 • Uit welke stappen bestaat de berekening van de benodigde hoeveelheid energie?
  1. Bepaal de basaalstofwisseing met tabel 2
  2. bepaal de PAL-waarde met tabel 3
  3. bepaal het energieverbruik over 24 uur: vermenigvuldig de uitkomsten uit stap 1 en 2
  4. bepaal het energieverbruik voor de sportactiviteit met tabel 4
  5. corrigeer de uitkomst van stap 3 voor de tijdsduur van de sportactiviteit. Deze correctie moet plaatsvinden, omdat er anders te veel uren worden berekend
  6. tel de uitkomsten van stap 4 en 5 bij elkaar op
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer is aanvulling van zout tijdens de inspanning aan te raden?
Alleen bij sterk zweten. Bijvoorbeeld bij het lopen van een marathon of triatlon.
Wanneer is een vloeistof hypotoon?
Wanneer een vloeistof meer water dan zouten bevat.
Waaruit bestaat zweet?
Zweet bestaat uit water en mineralen, zoals natrium en chloor. Bij getrainde atleten bevat het zweet minder zout dan bij ongetrainden.
Van welke factoren is het vochtverlies tijdens inspanning afhankelijk?
 • Bij een sporter is de uitscheiding van vocht via zweet verhoogd in vergelijking met een persoon die niet sport
 • Het vochtverlies tijdens inspanning is afhankelijk van:
  • de temperatuur
  • de luchtvochtigheidsgraad
  • de intensiteit van de inspanning
  • de duur van de inspanning
  • de sportkleding
  • individuele verschillen
Waarom is water in het lichaam belangrijk?
 • Water is een belangrijk transportmiddel in ons lichaam
 • Water is het hoofdbestanddeel van bloed, urine en zweet
 • Water is van belang bij het handhaven van een gelijkmatige lichaamstemperatuur (thermoregulatie)
Wat is de functie van chroom?
Chroom speelt een belangrijke functie in de stofwisseling van glucose en vetten. De aanvaardbare bovengrens is gesteld op 1 mg per dag.
Wat is de rol van selenium?
Selenium zou net als vitamine E, A, C en bètacaroteen een antioxidatieve werking hebben.
Wat is een veilige dosis van selenium?
Een dagelijkse hoeveelheid tot 300 mcg wordt als een nog veilige dosis beschouwd.
Wat zijn belangrijke bronnen van magnesium?
Graan- en melkproducten en groenten
Wat is het gevolg van een magnesiumgebrek?
Er zijn aanwijzingen dat een magnesiumgebrek bij sportbeoefening tot spierkramp kan leiden.