Summary Voedingsleer LOI

423 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Voedingsleer LOI

 • 1 De algemene anamnese

 • Wat is de doelgroep van de gewichtsconsulent?
  Gezonde mensen met een overgewicht.
 • 1.2 Algemene gegevens anamnese

 • Op welke manier verkrijgt de gewichtsconsulent in de anamnese de benodigde informatie?
  Gerichte vragen stellen om op die manier de benodigde informatie te kunnen verzamelen.  
  Gebruik maken van gespreksvaardigheden zijn hiervan belang.
 • Wat zijn de voor- en nadelen van het werken met vragenlijsten voor de anamnese?
  Voordelen:
  Er worden dan geen punten vergeten en het is mogelijk een zo volledig mogelijk anamnese af te kunnen nemen. 

  Nadelen:
  Tijdens het gesprek een vragenlijst afnemen is hinderlijk omdat je dan alles moet opschrijven.

  Daarom van tevoren ingevulde vragenlijsten bespreken tijdens de intake.
 • Wat is van belang om bij elke cliënt na te vragen?
  1. Persoonlijke gegevens
  2. Medische gegevens
  3. Leefsituatie
  4. Dieetgeschiedenis
  5. Beweegpatroon
  6. Hulpvraag
 • 1.3 Cliëntregistratie en -administratie

 • Voor welke aspecten gebruikt u de gegevens uit de anamnese?
  1. De gegevens van de cliënt overzichtelijk te bewaren en indien nodig te kunnen raadplegen.
  2. Het verloop van de begeleiding te monitoren
  3. Eventueel een rapportage op te stellen, bijvoorbeeld voor de huisarts
  4. De cliënten facturen te kunnen sturen
 • 2 De Voedingsanamnese

 • Voor welke doelen kan een voedingsanamnese worden gebruikt?
  • Als hulpmiddel bij het vaststellen van een diagnose.
  • Als evaluatie van een behandeling.
  • Inzicht in de voedingsgewoonten van de cliënt.
  • Samenstelling van de voeding.
 • Wat is een dieet? En wat is een voedingsadvies?
  Dieet: een voeding die om medische redenen aan specifieke eisen moet voldoen ten behoeve van een individu. Een dieet wordt voorgeschreven door een arts en opgesteld door een diëtist.

  Het 'op dieet' zijn is op eigen initiatief minder eten om af te vallen. 

  Een voedingsadvies is een algemeen advies, gebaseerd op gezonde voeding volgens de Richtlijnen Goede Voeding. Het is een advies dat niet gebaseerd is op medische gronden, geen specifieke eisen kent en bestemd is voor grotere groepen mensen. De Schijf van Vijf is hierbij een hulpmiddel.
 • 2.1 De Voedingsanamnese: methodieken

 • Wat is een eetdagboek?
  Het is een schriftelijke voedingsanamnesemethodiek die vaak niet zo eenvoudig is als het lijkt. 
  De cliënt noteert gedurende één of meerdere dagen alles wat hij eet of drinkt. 
  Afhankelijk van het doel van de voedingsanamnese kan de cliënt ook noteren hoe laat hij iets neemt, waar hij is, of hij met iemand samen is en in welke gemoedstoestand hij is. 
  Ook kan er behalve de voeding, bijgehouden worden hoe vaak de cliënt beweegt en wat hij dan precies doet.
 • Welke instructies kunt u geven bij een eetdagboek?
  1. Bepaal hoeveel dagen het eetdagboek moet worden bijgehouden, bijvoorbeeld twee doordeweekse dagen en twee weekenddagen.
  2. Nauwkeurigheid per voedingsmiddel, theelepel of opscheplepel maakt veel verschil van voedingsstoffen. 
  3. Huishoudelijke maten te gebruiken; schaaltje yoghurt, opscheplepel bloemkool, één appel.
 • 6 Anatomie en fysiologie van de spijsverteringsorganen

 • Welke dierlijke cel organellen zijn er?
  Celkern, celmembraan, cytoplasma, centriolen, Golgiapparaat, lysosoom, mitochondria, ribosomen, ruw endoplasmatisch reticulum en glad endoplasmatisch reticulum.
 • Wat is de functie en anatomie van de celkern?
  Hier ligt het DNA opgeslagen dat het bouwplan is voor de aanmaak van alle eiwitten. De celkern bestaat uit plasma met daaromheen een membraan. In de membraan zitten poriën zodat er transport van stoffen mogelijk is.
 • Wat is de functie en anatomie van het celmembraan?
  Het is de buitenkant van het cytoplasma, een dubbele laag met poriën. De poriën laten alleen de stoffen binnen die in de cel nodig zijn.
 • Wat is de functie en anatomie van de centriolen?
  Dit is een organel zonder membraan dat voorkomt in alle dierlijke cellen, altijd twee per chromosoom. Hierbij staat het ene centriool loodrecht op het tweede. Ze spelen een belangrijke rol bij de celdeling, hierbij verdubbelen ze zich en begeven zich elk naar een tegenovergestelde kant van de cel.
 • Wat is de functie en anatomie van het cytoplasma?
  Het is een gelachtige vloeistof met verschillende opgeloste stoffen (bijvoorbeeld eiwitten). In het cytoplasma drijven de cel onderdelen. De buitenkant van het cytoplasma heet celmembraan.
 • Wat is de functie en anatomie van het Golgi apparaat?
  Dit zijn een stapel platte zakjes gevormd door een membraan. In het golgi apparaat worden eiwitten en vetten afkomstig uit het endoplasmatisch reticulum verder bewerkt, opgeslagen en getransporteerd.
 • Wat is de functie en anatomie van lysosomen?
  Blaasjes die afgesplitst worden van het Golgi apparaat. Lysosomen bevatten enzymen die vreemde deeltjes, stoffen of micro-organismen, of voedsel die de cel binnen zijn gedrongen kunnen afbreken. Ook worden de lysosomen gebruikt om kapotte celorganellen af te breken.
 • Wat is de functie en anatomie van mitochondriën?
  In de mitochondriën vindt de verbranding van glucose en vet plaats. Bij verbranding (met zuurstof) komt energie vrij. De energie wordt opgeslagen in een molecuul, ATP (adenosinetrifosfaat). Dit molecuul verlaat het mitochondrium naar het cytoplasma. In het cytoplasma kan het ATP zich verplaatsen naar de plaats waar energie nodig is. Het ATP geeft de energie af en wordt ADP, adenosinedifosfaat.  Het ADP molecuul gaat terug naar een mitochondrium om opnieuw te worden opgeladen. De energie wordt gebruikt bij de celmembraan om stoffen door te voeren en bij de processen in de cel onderdelen.
 • Wat is de functie en anatomie van het ruw endoplasmatisch reticulum (RER)?
  Herbergt de ribosomen en heeft daardoor een belangrijke rol in de eiwitvorming (eiwitsynthese) in de cel.
  Eiwitten die door de ribosomen op het ruw ER gemaakt zijn, worden in de holten van het ER afgezet. Vanuit die holten worden de eiwitten via transportblaasjes, die afsnoeren van het ER, getransporteerd naar het Golgi apparaat voor verdere bewerking. Daarnaast maakt het ruw ER onderdelen van ER-membranen.
 • Wat is de functie en de anatomie van het glad endoplasmatisch reticulum?
  Het glad ER speelt een belangrijke rol in stofwisselingsprocessen, die per celtype verschillen. Betrokken bij de aanmaak van lipiden en bij het onschadelijk maken van giftige stoffen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke instructies kunt u geven bij een eetdagboek?
 1. Bepaal hoeveel dagen het eetdagboek moet worden bijgehouden, bijvoorbeeld twee doordeweekse dagen en twee weekenddagen.
 2. Nauwkeurigheid per voedingsmiddel, theelepel of opscheplepel maakt veel verschil van voedingsstoffen. 
 3. Huishoudelijke maten te gebruiken; schaaltje yoghurt, opscheplepel bloemkool, één appel.
Wat is een eetdagboek?
Het is een schriftelijke voedingsanamnesemethodiek die vaak niet zo eenvoudig is als het lijkt. 
De cliënt noteert gedurende één of meerdere dagen alles wat hij eet of drinkt. 
Afhankelijk van het doel van de voedingsanamnese kan de cliënt ook noteren hoe laat hij iets neemt, waar hij is, of hij met iemand samen is en in welke gemoedstoestand hij is. 
Ook kan er behalve de voeding, bijgehouden worden hoe vaak de cliënt beweegt en wat hij dan precies doet.
Wat is een dieet? En wat is een voedingsadvies?
Dieet: een voeding die om medische redenen aan specifieke eisen moet voldoen ten behoeve van een individu. Een dieet wordt voorgeschreven door een arts en opgesteld door een diëtist.

Het 'op dieet' zijn is op eigen initiatief minder eten om af te vallen. 

Een voedingsadvies is een algemeen advies, gebaseerd op gezonde voeding volgens de Richtlijnen Goede Voeding. Het is een advies dat niet gebaseerd is op medische gronden, geen specifieke eisen kent en bestemd is voor grotere groepen mensen. De Schijf van Vijf is hierbij een hulpmiddel.
Voor welke doelen kan een voedingsanamnese worden gebruikt?
 • Als hulpmiddel bij het vaststellen van een diagnose.
 • Als evaluatie van een behandeling.
 • Inzicht in de voedingsgewoonten van de cliënt.
 • Samenstelling van de voeding.
Voor welke aspecten gebruikt u de gegevens uit de anamnese?
 1. De gegevens van de cliënt overzichtelijk te bewaren en indien nodig te kunnen raadplegen.
 2. Het verloop van de begeleiding te monitoren
 3. Eventueel een rapportage op te stellen, bijvoorbeeld voor de huisarts
 4. De cliënten facturen te kunnen sturen
Wat is van belang om bij elke cliënt na te vragen?
 1. Persoonlijke gegevens
 2. Medische gegevens
 3. Leefsituatie
 4. Dieetgeschiedenis
 5. Beweegpatroon
 6. Hulpvraag
Wat zijn de voor- en nadelen van het werken met vragenlijsten voor de anamnese?
Voordelen:
Er worden dan geen punten vergeten en het is mogelijk een zo volledig mogelijk anamnese af te kunnen nemen. 

Nadelen:
Tijdens het gesprek een vragenlijst afnemen is hinderlijk omdat je dan alles moet opschrijven.

Daarom van tevoren ingevulde vragenlijsten bespreken tijdens de intake.
Op welke manier verkrijgt de gewichtsconsulent in de anamnese de benodigde informatie?
Gerichte vragen stellen om op die manier de benodigde informatie te kunnen verzamelen.  
Gebruik maken van gespreksvaardigheden zijn hiervan belang.
Wat is de doelgroep van de gewichtsconsulent?
Gezonde mensen met een overgewicht.
Wat is het doel van voedselbereiding?
 • Het onschadelijk maken van eventueel aanwezige micro-organismen en schadelijke stoffen die van nature in voedingsmiddelen voorkomen, door middel van verhitting.
 • Het gaar maken van voedsel. Onder invloed van verhitting ondergaan de voedingsmiddelen veranderingen die ze eetbaar maken.
 • Het smakelijk maken van voedsel. Dit kan gebeuren door het toepassen van diverse verhittingsmethoden zoals; koken, frituren, grillen. Maar ook door toevoeging van kruiden, specerijen, zout, suiker en azijn. 
 • Het verzorgen van het uiterlijk van de gerechten.