Summary Voor de verandering een praktische inleiding in de agogische theorie

-
ISBN-10 9001875750 ISBN-13 9789001875756
104 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Voor de verandering een praktische inleiding in de agogische theorie". The author(s) of the book is/are Joep Brinkman. The ISBN of the book is 9789001875756 or 9001875750. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Voor de verandering een praktische inleiding in de agogische theorie

 • 1 Verandering en Agogiek

 • Wat is het in het college en boek benoemde werkveld van agogiek?
  (Wat ook de reden voor verandering is) soms is het nodig dat iemand: 
  • je daarbij helpt 
  • je steunt 
  • met je meedenkt
 • 1.1 Veranderen en helpen veranderen

 • Wat is het werkwoord van veranderen?
  Anders maken
 • Welke twee vormen van verandering zijn er?
  • Zelf anders worden/maken 
  • Het doen veranderen van iets 
 • Wat is een voorbeeld van het zelf anders worden van iets in je eigen leven?
  Het weer verandert b
 • Wat is een voorbeeld van het zelf doen veranderen van je eigen leven?
  Ik ben uit huis gegaan
 • Welke definitie geeft het boek voor de verandervorm het zelf doen veranderen
  Jij doet iets waardoor iets anders verandert
 • Welk wijze van werken staat er in het boek centraal?
  De wijze hoe je mensen kan 
  • helpen 
  • begeleiden 
  • beïnvloeden 
  bij hun verandering 
 • Welke twee soorten beïnvloeding zijn er?
  1. Professionele
  2. Alledaagse 
 • Welke voorbeelden van professionelen agogen heb jij in je leven gehad?
  Maatschappelijk werkers bij de gemeente aka joyce
 • Wat is de bedoeling van professionele beïnvloeding bij agogie?
  Dat mensen het op de ene of andere manier beter KRIJGEN
 • Voor welke beroepen is agogie de verzamelnaam?
  • Maatschappelijkwerkers
  • verpleegkundigen 
  • psychotherapeuten 

  ect
 • Wat is agogie?
  De verzamelnaam voor agogische beroep n
 • Wat voor leer is de agogiek?
  De leer van van het doen veranderen van mensen (in onovergankelijke zin)
 • 1.2 Kenmerken van agogie

 • Wat zijn de twee kernbegrippen van agogiek?
  1. Beïnvloeden 
  2. Veranderen 
 • Waarom is er bij marketing toch geen spraken van agogiek?
  Hij komt niet overeen met de voorwaarden waar een agogische verandering aan moet voldoen
 • Welke directe voorwaarden dienen er te zijn voor we mogen spreken over een agogische verandering?
  • Het gaat om een psychosociale verandering 
  • Beïnvloeding vindt beroepsmatig plaats
  • Doelgerichtheid, beuwst, vrijwillig en niet wederzijds
  • Het betreft een jong volwassenen 
 • Wat houdt psychoscoiaal in?
  Je geest/innerlijke processen (psyche) heeft invloed op hou jij je gedraagt tegenover andere mensen (sociaal)
 • Wat houdt het in als een verandering beroepsmatig plaats vindt?
  Dat de gene die de verandering probeert te bewerkstelligen dit doet op de grond van het beroep dat hij uit oefent
 • Waarom mogen we passen over agogie spreken als een beïnvloeding doelgericht is?
  Agogisch werk betreft altijd verandering naar een situatie die van te voren (min of meer) gepland is, de verandering moet bedoeld zijn
 • Wat is het tegenovergestelde van een bewuste verandering?
  Indoctrinatie en manipulatie
 • Welke voorwaarden voor agogie onderscheidt agogiek van van beïnvloeding van reclame?
  Dat bij agogiek de verandering gewenst is
 • Wat wordt er bedoelt met de voorwaarden dat de beïnvloeding niet wederzijds moet zijn?
  Dat de beïnvloeding is gericht van de agoog tot cliënt. (de relatie is hier voor aangegaan niet andersom)
 • Welke doelgroep heeft agogie?
  (Jong) Volwassen
 • Welke vermogens moeten volgens het college door een agoog bevordert worden?
  Het zelfregulerende vermogen van mensen, jij kan dit ik ga je alleen laten zien hoe
 • Welke leervormen zijn volgens het college in strijd met agogisch handelen?
  • Dwang
  • Disciplinering 
 • Wat voor type verhouding wordt er in het college omschreven en wat is de duur van deze verhouding
  • Een speciale verhouding 
  • Voor beperkte tijd 
 • Wat benoemt het college over de dialoog in het agogische werkveld
  Dialoog staat centraal
 • Welk onderwerp kan ipv de cliënt ook aan verandering ondergaan
  De omstandigheden van de cliënt
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.