Summary Voorbereiding VT begrippen

-
263 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Voorbereiding VT begrippen

 • 1 Wereld

 • Globalisering
  Mondialisering (ook wel globalisering genoemd) is een voortdurend proces van wereldwijde economische, politieke en culturele integratie
 • Global village
  Term die aangeeft dat alle delen van de wereld steeds meer met elkaar te maken krijgen.
 • Mondiale en transnationale netwerken
  verbinding tussen gebieden en landen op economisch, politiek en sociaal-cultureel terrein. Het kan een netwerk zijn tussen twee landen (transnationaal netwerk) of een wereldwijd (mondiaal netwerk).
 • kapitaalstromen
  internationale verplaatsing van kapitaal
 • internationale arbeidsverdeling
  De verdeling van arbeid over de hele wereld.
 • multinationale onderneming
  Een onderneming verspreid over meerdere landen.
 • productieketen
  proces van grondstof tot productie.
 • WTO
  World Trade Organization
 • zuid-zuid investeringen
  Investringen in het het zuiden gedaan van het zuiden
 • opkomende grootmachten (BRICS-landen)
  Brazilië, Rusland, India en China)
 • Multipolaire wereld.
  Een wereld met meerdere invloedrijke landen
 • Cultuurgebied
  een gebied met één cultuur.
 • Lingua franca
  Een wereldtaal
 • Identiteit
  De manier waarop iets of iemand zich toont aan de buitenwereld (zich identificeerd)
 • De staat
  Een staat is de binnen een afgebakend grondgebied werkzame, in hoge mate soevereine organisatie die gezag uitoefent over de op dat grondgebied wonende bevolking
 • geopolitiek
  de wetenschap van de invloed van de aardrijkskundige gesteldheid op staatkundige vraagstukken
 • blokvorming
  landen die steun bij elkaar zoeken
 • regionalisme
  Regionalisme is het streven naar politieke en culturele autonomie op regionaal niveau, zonder dat men een totaal separatisme nastreeft.
 • burgerschap
  De status van een natuurlijk persoon dat hem als burger identificeerd.
 • anders-globalisten
  beweging tegen liberalisering van de wereldhandel.
 • Centrum
  Het midden van een stad of een land
 • semi-periferie
   Landen die qua economische en politieke macht tussen het centrum en periferie in zitten.
 • periferie
  een achterstandsland of achtergebied
 • Diffusie
  vermenging
 • Fragmentarische modernisering
  Als een bepaald deel van een land gebruik maakt van machines die een ander deel van datzelfde land nog niet heeft.
 • regionale ongelijkheid
  ongelijkheid tussen gebieden
 • sociale ongelijkheid
  ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen-of culturen
 • Spread effecten
  positieve effecten van het ene op het andere gebied
 • Backwash-effecten
  negatieve effecten van het ene op het andere gebied.
 • absolute afstand
  de afstand uitgedrukt in km
 • relatieve afstand
  de afstand uitgedrukt in tijd, moeite en geld.
 • de absolute ligging
  de ligging van een land in coördinaten
 • de relatieve ligging
  de ligging van een land door middel van bijvoorbeeld buurlanden aan te geven
 • afstandsverval
  de interactie tussen gebieden of mensen wordt steeds minder als de afstand meer wordt
 • transporttechnologie
  technische voorzieningen die te maken hebben met transport
 • transportnetwerk
  een geheel van transportlijnen en verbindingen binnen een gebied.
 • Informatietechnologie.
  het ontwerpen en beheren van informatie-technologie
 • Hegemoniale staat
  Een staat met een overheersende invloed op andere staten.
 • Europanisering
  De invloed van de europese cultuur
 • kolonialisme
  staten bezitten andere gebieden en bezitten over deze
 • Imperialisme
  Streven naar één zo'n groot mogelijk rijk
 • Dekolonisatie
  Koloniën worden onafhankelijk en staatkundig zelfstandig.
 • triade
  drie staten die samenwerken
 • Nieuwe industrielanden
  Nieuwe landen met industrie als voornamelijk middel van bestaan.
 • uitschuiving
  Proces van verplaatsing van bedrijven en functies vanuit een centrum naar buiten
 • Nieuwe internationale arbeidsverdeling
  Nieuwe onderverdelingen van arbeid
 • Global shift
  Verschuiving van het economische zwaartepunt
 • Pacific rim
  Een groep landen rondom de pacifische oceaan.
 • cultuurgebieden
  Bepaalde gebieden met dezelfde cultuur
 • bevolkingsspreiding en dichtheid
  Mate waarop de bevolking zich heeft verspreden over een gebied en dit wordt gemeten met bevolkingsdichtheid
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Objectieve (on)veiligheid
(on)veiligheid die gemeten kan worden
Subjectieve (on)veiligheid
(on)veiligheid gemeten in gevoelens
Sociale cohesie
Mate waarin burgers in de maatschappij verbondenheid ervaren en zich medeverantwoordelijk voelen voor het algemeen welzijn
Buurtvoorzieningen
Dingen als een speeltuin of een voetbalveldje
Woonomgeving
De omgeving waarin iemand woont
Noem 6 bewonerskenmerken
 • Grootte van huishoudens
 • Etniciteit
 • Inkomen
 • gezinsfase
 • leeftijd
Noem 4 woningkenmerken
 • Ouderdom
 • Eigendom
 • Woningtype
 • Onderhoud
Sustainable city
Een stad die probeert met zoveel mogelijk duurzame energie te werken
Science parks
Plekken waar universiteiten, laboratoria en andere instituten bij elkaar staan. Hierdoor kunnen leerlingen of lab-mederwerkers kennis uitwisselen
Kenniseconomie
Een economie waar het delen van kennis een grote rol speelt