Summary Voortgangstoets

408 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Voortgangstoets

 • 1.1 OWE 1, week 1

 • Wat betekend verbale communicatie?
  Een vorm van communicatie waarbij men zich uit met woorden en of geluiden.
 • Wat betekend non-verbale communicatie?
  Een vorm van communicatie (of analoge communicatie genoemd) waarbij men geen gebruik maakt van woorden of geluiden.
 • Wat zijn de 2 soorten ruis bij communicatie?
  - Interne ruis (zender is met gedachten ergens anders)

  - Externe ruis (omgevingslawaai)
 • Wat betekend triage?
  Het beoordelen van slachtoffers/ patiënten en deze in verschillende categorieën indelen naar de ernst van de verwondingen of het ziektebeeld.
 • Wat betekend prehospitaal?
  Zorg "voor" het ziekenhuis. Bij door het ambulance team of de MMT.
 • Wat betekend GHOR?
  Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio.
 •  Wat betekend multidisciplinair?
  Samenwerking van mensen uit verschillende beroepen. 
  bijv. Brandweer, politie en ambulance.
 • Waarop is de studie traumatologie gespecificeerd?
  De studie van verwondingen die door ongevallen of geweld veroorzaakt zijn met de chirurigsche behandeling ervan.
 • Wat betekend hypotensie?
  (abnormaal) lage bloeddruk.
 • Wat betekend primary survey?
  Een snelle eerste beoordeling van de vitale functies volgens de ABCDE-methodiek.
 • Wat betekend secondary survey?
  Een snelle en effectieve anamnese volgens een vaste volgorde: AMPLE en een volledig lichamelijk onderzoek. Gericht op de oorzaak/ diagnose.
 • Wat betekend een hoog energetisch ongeval?
  Een trauma dat ontstaan is doordat iemand iets met grote kracht/ snelheid/ of massa tegen het lichaam heeft gekregen.
 • Wat betekend thermisch letsel?
  Dit is een verzamelnaam voor verwondingen die ontstaan zijn door temperatuur, wrijving of inwerking van chemische stoffen.
 • Wat betekend infectie?
  Dat er micro-organismen in een levend wezen is binnengedrongen en zich daar vermenigvuldigd heeft. (dit hoeft niet schadelijk te zijn)
 • Wat betekend delier?
  Dit is een verwardheid die in uren tot dagen ontstaat. Iemand kan opgewonden of onrustig zijn, maar ook stil en teruggetrokken.
 • Wat kunnen de oorzaken van een delier zijn? Noem er 4.
  - ziekte
  - operatie
  - ongeval
  - medicatie
 • Wat betekend ruptuur?
  Dit is een medische term voor verscheuring of inscheuring van weefsel.
 • Wat betekend geriatrie?
  Geriatrie richt zich op ouderenzorg, in combinatie met sociale, lichamelijke en psychologische aandoeningen.
 • Wat betekend intramurale zorg?
  Dit is gezondheidszorg die onafgebroken gegeven word bij verblijf van meer dan 24 uur in een zorginstelling.
 • Wat is extramurale zorg?
  Dit is zorg aan patiënten die niet in een instelling verblijven. Ze patiënt heeft een afspraak bij de zorgaanbieder of de zorgaanbieder komt bij de patiënt aan huis.
 • Wat betekend sedatie?
  Het verlagen van de staat van het bewustzijn van een patiënt.
 • Wat betekend analgesie?
  Verdoving - verminderde gevoeligheid. 

  Dit kan door pijnstillende medicatie (analgetica) of door beschadiging van zenuwbanen.
 • Wat betelend ambulante zorg?
  Dat de arts zich voor de behandeling van de patiënt naar de patiënt toe verplaatst.
 • Wat betekend stepped care?
  Dat de patiënt niet zwaarder wordt behandeld als nodig is. Te beginnen bij de eenvoudigste interventie die past bij de aandoening of klacht.
 • Waarvoor staat CVRM?
  CardioVasculair RisicoManagement. 

  (het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten)
 • Wat betekend COPD?
  Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 
  - chronsiche obstructieve long ziekte

  COPD is een verzamelnaam voor longziekten waarbij de longen beschadigd zijn.
 • Wat betekend CVA?
  CerebroVascular Accident.
 • Wat gebeurt er bij een CVA?
  Er gaat iets mis met de bloedvoorziening in de hersenen. Dit kan zowel bloedig (hersenbloeding) en onbloedig (herseninfarct)
 • Wat betekend trombolyse?
  Behandeling waarbij een stolsel in een bloedvat word opgelost met sterke medicijnen. 


  (bijv. Met urokinase, streptokinase en r-TPA)   
 • Wat betekend IBS?
  InBewaringStelling. Dit is een spoedmaatregel om iemand gedwongen op te nemen als er gevaar is dat hij/zij zichzelf of andere iets dreigt aan te doen.
 • Wat betekend PCI?
  Percutane Coronair Interventie. 

  bijv. Dotteren.
 • Wat betekend level 1 ziekenhuis?
  Hier kunnen alle ernstige gewonde patiënten 24 uur per dag, 7 dagen in de week worden opgevangen.
 • Wat is cardiologie?
  De tak van geneeskunde die zich richt op de diagnostiek en behandeling bij hart- en vaatziekten.
 • Wat gebeurt er bij een hartkatheterisatie?
  Door middel van een katheter en contrastvloeistof worden de coronairvaten in beeld gebracht. Waarbij eventuele behandeling van hart-en vaatziekten mogelijk is. (dotteren/ stand)
 • Wat betekend hartinfarct?
  Er is beschadiging aan de hartspier door te weinig zuurstof. (ook hartaanval genoemd)
 • Wat betekend hartritmestoornissen?
  Een afwijking in de snelheid, regelmaat en of oorsprong van het hartritme.
 • Wat betekend angina pectoris?
  Dit is de pijn die ontstaat als een deel van de hartspier minder zuurstof krijgt dan nodig is. 
  (ook hartkramp genoemd)
 • Wat betekend CABG?
  Coronary Artery Bypass Grafting. 

  (ook omleidingsoperatie genoemd)
 • Wat betekend atherosclerose?
  Een vorm van aderverkalking die ontstaat door vet. Hierdoor ontstaat er vernauwing van een bloedvat.
 • Wat betekend decompensatio cordis?
  Een aandoening waarbij het hart niet meer in staat is om voldoende bloed uit te pompen. 

  - hartfalen
 • Wat betekend acuut hartfalen?
  Een snel begin of snelle toename van het tekortschieten van de pompfunctie van het hart.
 • Wat betekend hypertensie?
  Een bloeddruk continu boven de 140 mmHg of meer en de onderdruk 90 mmHg of meer.
 • Wat betekend shock?
  Een acute levensbedreigende toestand waarbij de druk in de bloedvaten te laag is om de vitale lichaamsfuncties in stand te kunnen houden.
 • Wat betekend cholesterol?
  Dit is een vettige substantie, die niet oplosbaar is in water.
 • Wat betekend ICD? (cardio)
  Implanterbare cardioverter defibrillator.
 • Wat betekend pericarditis?
  Ontsteking van het hartzakje.
 • Wat betekend longoedeem?
  De bloedvaatjes in de longen zijn beschadigd waardoor er vocht uit uit de bloedvaten de longen in lekt. Zo ontstaat er vochtophoping in de longen.
 • Wat betekend boezemfibrilleren?
  Dat de atria (boezems) snel en onregelmatig samentrekken waardoor er een onregelmatig snelle hartslag ontstaat.
 • Wat betekend sputum?
  Slijm vermengd met speeksel dat uit de diepe luchtwegen word opgehoest bij een luchtweg infectie.
 • Wat betekend myocardinfarct?
  Een acute levensbedreigende aandoening van het hart. Coronair arteriën zijn afgesloten waardoor de bloedvoorziening naar een deel van de hartspier is gestopt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de oorzaak van longkanker?
Fijnstofophoping in de longen.
Wat is de medische naam voor celgroei en celdood?
Celgroei: proliferatie
celdood: apoptose
Wat betekend het als de patiënt een broncho pneumonie heeft?
Dat er overal in de longen (een beetje) pneumonie aanwezig is.
Wat betekend het als een patiënt een lobaire pneumonie heeft?
Dat de pneumonie zich enkel in 1 lob/ kwab aanwezig is.
Wat kunnen nog meer oorzaken zijn voor een pneumonie?
Corpus alienum -> beademing
- leeftijd
- leukopenie (tekort aan leukocyten)
- chronische ziekten
- verzwakt afweersysteem
Wat zijn 3 mogelijke oorzaken waardoor macrofagen verstoord kunnen raken in de longen?
- roken
- alcohol
- zuurstoftekort
Wat zijn 3 mogelijke oorzaken waardoor de trilharen beschadigd raken?
- roken
- inademen van schadelijke gassen
- infectie (griep)
Wat zijn 3 mogelijke oorzaken waardoor het hoesten verstoord kan raken?
- gebroken ribben
- beschadigde ademhalingsspieren
- beschadigde zenuwen
Wat zijn de 3 afweermechanismes die de longen hebben om bijv. Een pneumonie te voorkomen.
- hoesten
- trilharen 
- macrofagen
Wat gebeurt er fysiologisch/ pathologisch bij een pneumonie?
De alveoli en het longweefsel erom heen zijn dan geinfecteerd.