Summary Vraag en aanbod lesbrief VWO

-
ISBN-10 9461100930 ISBN-13 9789461100931
452 Flashcards & Notes
129 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Vraag en aanbod lesbrief VWO". The author(s) of the book is/are LWEO. The ISBN of the book is 9789461100931 or 9461100930. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Vraag en aanbod lesbrief VWO

 • 1 Markten

 • Bij een markt denk je al snel aan een weekmarkt of een rommelmarkt. Dit zijn concrete markten. Op een concrete markt komen vragers en aanbieders op bepaalde tijden direct met elkaar in contact. Economen kijken vaak naar abstracte markten. Bij een abstracte markt gaat het om het geheel van vraag naar en aanbod van een bepaald product. Hier is geen sprake van een plaats waar vragers en aanbieders elkaar ontmoeten. Hierbij kun je denken aan de oliemarkt. Wel is het zo dat een abstracte markt vaak is opgebouwd uit zeer veel, kleine concrete markten.

  Een markt brengt de vragers en aanbieders van een product bij elkaar. Een belangrijke functie van een markt is de prijsvorming. Op een markt komt een bepaalde prijs tot stand.

  Economen onderscheiden verschillende markten:
  • Goederen/dienstenmarkt
  • Arbeidsmarkt
  • Vermogensmarkt
  • Valutamarkt

  Verschillende markten voorzien in verschillende behoeften en hebben ook een verschillend publiek.

  De omzet is de som van de opbrengsten van in een periode verkochte goederen of verrichte diensten. De afzet is de verkochte hoeveelheid van een product of dienst. De omzet is gelijk aan de prijs × de afzet.
 • Wat is een concrete markt?
  Bij een markt denk je al snel aan een weekmarkt of een rommelmarkt. Dit zijn concrete markten. Op een concrete markt komen vragers en aanbieders op bepaalde tijden direct met elkaar in contact.
 • Wat is een abstracte markt?
  Economen kijken vaak naar abstracte markten. Bij een abstracte markt gaat het om het geheel van vraag naar en aanbod van een bepaald product. Hier is geen sprake van een plaats waar vragers en aanbieders elkaar ontmoeten. Hierbij kun je denken aan de oliemarkt bijvoorbeeld. Wel is het zo dat een abstracte markt vaak is opgebouwd uit zeer veel kleine concrete markten.
 • Noem een belangrijke functie van markten.
  Een markt brengt de vragers en aanbieders van een product bij elkaar. Een belangrijke functie van een markt is de prijsvorming. Op een markt komt een bepaalde prijs tot stand.
 • Welke verschillende soorten abstracte markten onderscheiden economen?
  Economen onderscheiden verschillende markten:
  • Goederen/dienstenmarkt
  • Arbeidsmarkt
  • Vermogensmarkt
  • Valutamarkt
 • Wat betekent omzet?
  De omzet is de som van de opbrengsten van in een periode verkochte goederen of verrichte diensten.
 • Wat betekent afzet?
   De afzet is de verkochte hoeveelheid van een product of dienst.
 • Hoe bereken je de omzet?
  De omzet is gelijk aan de prijs × de afzet.
 • 1.1 Soorten markten

 • Wat is een concrete markt?
  Een markt waarbij vragers en aanbieders op een bepaalde tijd direct met elkaar in contact komen.
 • Wat is een concrete markt?
  Een markt waar vragers en aanbieders op bepaalde tijden direct met elkaar in contact komen.
 • Wat is een abstracte markt?
  Het geheel van vraag naar en aanbod van een bepaald product.
 • Wat is de abstracte markt?
  Het geheel van vraag en aanbod naar een bepaald product, er is geen sprake van een plaats waar deze elkaar ontmoeten.
 • Noem een voorbeeld van een abstracte markt.
  Eventuele antwoorden: de oliemarkt, computermarkt, automarkt enz.
 • Noem twee functies van een markt.
  - Een markt brengt vragers en aanbieders van een product bij elkaar.
  - Prijsvorming, op een markt komt een bepaalde prijs tot stand.
 • Welke vier verschillende soorten markten onderscheiden economen?
  - Goederen/dienstenmarkt
  - Arbeidsmarkt
  - Vermogensmarkt
  - Valutamarkt
 • Hoe bereken je de omzet?
  Omzet = prijs x afzet
 • 1.2 Leerdoelen h1

 • Wat is afzet?
  Wat er verkocht wordt uitgedrukt in aantallen of hoeveelheden. Je kan het ook definiëren als het aantal verkochte eenheden per perioden (stuk/periode)
 • Wat is omzet?
  Wat verkocht is in een winkel of handelsonderneming, meestal uitgedrukt in een hoeveelheid geld 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Verkopen verzenden goederen
Iwvd verkopen
aan voorr goederen
Verkopen, verzenden factuur
Debiteuren
aan te bet btw  
aan opbr verkopen
Ontvangst goederen
Voorr goed
aan inkopen
Ontvangst facturen
Inkopen
te vord btw
aan crediteuren
Inkopen
Voorr goed
te vord btw
aan crediteuren
TW
TW : Q x (p-GTK)
Tk
TK : Q x GTK
Hoe bereken je GTK
GTK : TK/Q
Hoe bereken je de totale winst
TW: TO-TK
Hoe bereken je de Totale opbrengsten
TO: P x Q