Summary Vraag en aanbod lesbrief VWO

-
ISBN-10 9461100930 ISBN-13 9789461100931
474 Flashcards & Notes
134 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Vraag en aanbod lesbrief VWO". The author(s) of the book is/are LWEO. The ISBN of the book is 9789461100931 or 9461100930. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Vraag en aanbod lesbrief VWO

 • 1 Markten

 • Bij een markt denk je al snel aan een weekmarkt of een rommelmarkt. Dit zijn concrete markten. Op een concrete markt komen vragers en aanbieders op bepaalde tijden direct met elkaar in contact. Economen kijken vaak naar abstracte markten. Bij een abstracte markt gaat het om het geheel van vraag naar en aanbod van een bepaald product. Hier is geen sprake van een plaats waar vragers en aanbieders elkaar ontmoeten. Hierbij kun je denken aan de oliemarkt. Wel is het zo dat een abstracte markt vaak is opgebouwd uit zeer veel, kleine concrete markten.

  Een markt brengt de vragers en aanbieders van een product bij elkaar. Een belangrijke functie van een markt is de prijsvorming. Op een markt komt een bepaalde prijs tot stand.

  Economen onderscheiden verschillende markten:
  • Goederen/dienstenmarkt
  • Arbeidsmarkt
  • Vermogensmarkt
  • Valutamarkt

  Verschillende markten voorzien in verschillende behoeften en hebben ook een verschillend publiek.

  De omzet is de som van de opbrengsten van in een periode verkochte goederen of verrichte diensten. De afzet is de verkochte hoeveelheid van een product of dienst. De omzet is gelijk aan de prijs × de afzet.
 • Wat is een concrete markt?
  Bij een markt denk je al snel aan een weekmarkt of een rommelmarkt. Dit zijn concrete markten. Op een concrete markt komen vragers en aanbieders op bepaalde tijden direct met elkaar in contact.
 • Wat is een abstracte markt?
  Economen kijken vaak naar abstracte markten. Bij een abstracte markt gaat het om het geheel van vraag naar en aanbod van een bepaald product. Hier is geen sprake van een plaats waar vragers en aanbieders elkaar ontmoeten. Hierbij kun je denken aan de oliemarkt bijvoorbeeld. Wel is het zo dat een abstracte markt vaak is opgebouwd uit zeer veel kleine concrete markten.
 • Noem een belangrijke functie van markten.
  Een markt brengt de vragers en aanbieders van een product bij elkaar. Een belangrijke functie van een markt is de prijsvorming. Op een markt komt een bepaalde prijs tot stand.
 • Welke verschillende soorten abstracte markten onderscheiden economen?
  Economen onderscheiden verschillende markten:
  • Goederen/dienstenmarkt
  • Arbeidsmarkt
  • Vermogensmarkt
  • Valutamarkt
 • Wat betekent omzet?
  De omzet is de som van de opbrengsten van in een periode verkochte goederen of verrichte diensten.
 • Wat betekent afzet?
   De afzet is de verkochte hoeveelheid van een product of dienst.
 • Hoe bereken je de omzet?
  De omzet is gelijk aan de prijs × de afzet.
 • 2.1 De vraag naar EasyBlue spijkerbroeken

 • Ilse is op zoek naar een spijkerbroek. Ze gaat naar de kledingzaak 'JeansCenter'. Ilse is in deze situatie de vrager (koper of consument) en de kledingzaak is aanbieder (verkoper) van het product. Ilse vindt de EasyBlue spijkerbroeken mooi. Of zij er ook daadwerkelijk eentje koopt, is mede afhankelijk van de prijs. Deze betalingsbereidheid kan worden weergegeven in een functie:

  Qv = -0,05P + 6
  Qv = gevraagde hoeveelheid spijkerbroeken door Ilse
  O = prijs van een spijkerbroek in euro's

  Deze vergelijking is een individuele vraagfunctie of een individuele vraagvergelijking. Deze kan worden weergegeven in een grafiek met een individuele vraaglijn.

  Bij haar koopbeslissing spelen naast de prijs nog andere factoren mee: haar voorkeur, haar besteedbaar inkomen en de prijs van andere spijkerbroeken.
 • Verschuiving over of langs de vraaglijn
  Een vraaglijn geeft het verband weer tussen de prijs van een product en de vraag naar dat product. Dit op voorwaarde dat alle andere factoren die van invloed zijn op de vraag naar het product zoals het inkomen, de prijs van andere producten, de voorkeur etc. niet veranderen. De veronderstelling dat de andere factoren die de vraag beïnvloeden constant blijven, noemen we de ceteris paribus voorwaarde.

  Als de prijs van een product verandert, verandert de vraaglijn niet. Er vindt dan een verschuiving plaats over (langs) de vraaglijn (zie afbeelding). Er is daarbij sprake van een negatief verband. Als de prijs stijgt, daalt de vraag en als de prijs daalt, stijgt de vraag.
 • Verschuiving van de vraaglijn
  Als de voorkeur naar een bepaald product toeneemt, als het inkomen stijgt en/of als de prijzen van andere producten (substituten) stijgen, verschuift de vraaglijn van dat product naar rechts (zie afbeelding).

  Als de voorkeur naar een bepaald product afneemt, als het inkomen daalt en/of als de prijzen van andere producten (substituten) dalen, verschuift de vraaglijn van dat product naar links (zie afbeelding).
 • De gezamenlijke vraag van alle consumenten noemen we de collectieve vraag. De collectieve vraagvergelijking geeft het verband weer tussen de prijs van een product en de totale vraag naar een product. De collectieve vraaglijn vinden we door de individuele vraaglijnen van alle vragers samen te voegen. Omdat de collectieve vraag afhankelijk is van de individuele vraag, is deze afhankelijk van dezelfde factoren die de vraag van individuele consumenten bepalen zoals de prijs van een EasyBlue spijkerbroek, de voorkeur, het besteedbaar inkomen en de prijzen van andere producten,
 • Welke factoren spelen een rol in een koopbeslissing?
  Bij een koopbeslissing spelen een aantal factoren een rol: de prijs van het product, de voorkeur, het besteedbaar inkomen en de prijs van andere producten.
 • Wat geeft een vraaglijn weer?
  Een vraaglijn geeft het verband weer tussen de prijs van een product en de vraag naar dat product. Dit op voorwaarde dat alle andere factoren die van invloed zijn op de vraag niet veranderen (constant zijn).  
 • Beschrijf kort de ceteris paribus voorwaarde.
  De veronderstelling dat de andere factoren die de vraag beïnvloeden constant blijven, noemen we de ceteris paribus voorwaarde.
 • Wat gebeurd er met de vraaglijn als de prijs van een product veranderd?
  Als de prijs van een product verandert, verandert de vraaglijn niet. Er vindt dan een verschuiving plaats over (langs) de vraaglijn (zie afbeelding). Er is daarbij sprake van een negatief verband. Als de prijs stijgt, daalt de vraag en als de prijs daalt, stijgt de vraag.
 • Wanneer verschuift de vraaglijn naar rechts?
  Als de voorkeur naar een bepaald product toeneemt, als het inkomen stijgt en/of als de prijzen van andere producten (substituten) stijgen, verschuift de vraaglijn van dat product naar rechts (zie afbeelding).
 • Wanneer verschuift de vraaglijn naar links?
  Als de voorkeur naar een bepaald product afneemt, als het inkomen daalt en/of als de prijzen van andere producten (substituten) dalen, verschuift de vraaglijn van dat product naar links (zie afbeelding).
 • Wat is de collectieve vraagvergelijking?
  De gezamenlijke vraag van alle consumenten noemen we de collectieve vraag. De collectieve vraagvergelijking geeft het verband weer tussen de prijs van een product en de totale vraag naar een product. De collectieve vraaglijn vinden we door de individuele vraaglijnen van alle vragers samen te voegen. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe worden goederen met een negatieve prijsinkomenselasticiteit genoemd?
Inferieure goederen
Hoe reken je de kruislingse prijselasticiteit uit?
procentuele Verandering vraag ene goed /  procentuele verandering prijs ander goed
Wat geeft de kruislingse prijselasticiteit weer?
De kruislingse prijselasticiteit laat de vraag naar substitutiegoederen zien bij een prijsstijging van een product
Hoe bereken je de prijselasticiteit?
Verandering vraag (gevolg) / Verandering prijs (aanbod)
Wat geeft de prijselasticiteit weer?
De prijselasticiteit laat zien hoe sterk de vraag reageert op een verandering in de prijs
Hoe wordt een collectieve vraagfunctie gemaakt?
Door de individuele vraagfuncties bij elkaar op te tellen
Hoe noem je de veronderstelling dat alle andere factoren constant blijven?
Ceteris paribus
Wat is de definitie van een concrete markt?
Een concrete markt is een markt waar vragers en aanbieders elkaar fysiek ontmoeten op bepaalde tijden
Wat voor functies heeft een markt?
- prijsbepaling
- een markt brengt vragers en aanbieders bij elkaar
Wat is de definitie van een abstracte markt?
Een abstracte markt is een markt waarin er geen direct contact is; oliemarkt, computermarkt, etc.