Summary Vwo biologie LOI

-
260 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Vwo biologie LOI

 • 1.1 Vakgebieden

 • Natuurwetenschappen wordt genoemd omdat?
  Biologie levende organismen in de natuur bestudeert
 • Waar gaat natuurwetenschap biologie over?
  Over de levende natuur
 • Waar gaat natuurwetenschap Scheikunde over?
  Over de samenstelling en verandering van stoffen
 • Waar gaat natuurwetenschap natuurkunde over?
  Over natuurwetten
 • Waar gaat natuurwetenschap sterrenkunde over?
  Over de samenstelling van het heelal en het gedrag van sterren en planten
 • Waar gaat natuurwetenschap aardrijkskunde over?
  Over de geschiedenis van de aarde en processen die de aarde vormen
 • Wat is botanie?
  Plantkunde
 • At is zoölogie?
  Dierkunde
 • Waar gaat anatomie over?
  Over de bouw van organismen
 • Waar gaat cytologie over?
  Over de bouw van cellen
 • Waar gaat genetica over?
  Over de erfelijkheid
 • Waar gaat evolutie over?
  Over het ontstaan van nieuwe soorten organismen
 • Waar gaat moleculaire biologie over?
  Over moleculen in organismen
 • Waar gaat paleontologie over?
  Over de betekenis van fossielen, resten van uitgestorven planten en dieren
 • Waar gaat fysiologie over?
  Over hoe organismen inwendig functioneren
 • Waar gaat ecologie over?
  Over de relaties tussen organismen onderling en hun milieu
 • Waar gaat ethologie over?
  Over het gedrag van organismen
 • 1.2 Onderzoek in de biologie

 • Wat is subjectief?
  Onbewust laten beïnvloeden door je eigen ideeën
 • Wat is objectief?
  Alleen afgaan op wat je waarneemt en dat niet interpreteren
 • Wat is stap 1 bij de onderzoekscyclus?
  Probleem vaststellen
 • Wat is stap 2 bij de onderzoekscyclus?
  Hypothese opstellen
 • Wat is stap 3 bij de onderzoekscyclus?
  Data verzamelen
 • Wat is stap 4 bij de onderzoekcyclus?
  Data analyseren
 • Wat is stap 5 bij de onderzoekcyclus?
  Concluderen en evalueren
 • Wat is een ander woord voor gedragsonderzoek?
  Ethologie
 • Wat is een ander woord voor gedragselementen?
  Prikkels of stimuli
 • Wat zijn uitwendige prikkels?
  Deze prikkels zijn afkomstig uit het uitwendige milieu van een individu.
 • Wat zijn inwendige prikkels?
  Deze prikkels zijn afkomstig uit het inwendige milieu van een individu.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe ademen vissen en larven van amfibieën?
Door kieuwen.
Hoe ademen insecten?
Door het tracheeënstelsel. Een trachee is een hol buisje waar lucht door stroomt, die binnenkomt door stigma's, openingen in het buitenoppervlak.
Wat gebeurt er bij hyperventilatie?
De hoeveelheid koolstofdioxide in het bloed wordt dan namelijk te laag.
Wat is hyperventilatie?
Onnodig vaak diep ademhalen?
Waarom hebben chemoreceptoren indirect een tijdelijk effect op de ventilatie?
Deze zintuigjes zenden prikkels naar het ademhalingscentrum waardoor de gevoeligheid voor koolstofdioxide toeneemt; dit is overigens maar een tijdelijk effect. Terwijl de hoeveelheid koolstofdioxide in het bloed gelijk blijft, neemt de ventilatie tijdelijk toe.
Reageert het ademhalingscentrum op vermindering van het zuurstofgehalte van het bloed?
Niet rechtstreeks.
Wat zijn chemoreceptoren?
Speciale zintuigjes die de hoeveelheid zuurstof in het bloed registreren in de halsslagaders en in de aorta.
Waar ligt het ademhalingscentrum?
Dat ligt onder aan de hersenen, in de hersenstam.
Wat heeft het ademhalingscentrum voor functie?
Die regelt het ademhalen
Van welke factoren hangt de snelheid van diffusie af?

* Groot oppervlak
* Groot concentratieverschil
* Afstand moet zo klein mogelijk zijn
* Temperatuur