Summary Wat is onderzoek? : praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs

-
ISBN-10 9047300017 ISBN-13 9789047300014
592 Flashcards & Notes
53 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wat is onderzoek? : praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs". The author(s) of the book is/are Nel Verhoeven. The ISBN of the book is 9789047300014 or 9047300017. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Wat is onderzoek? : praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs

 • 1 De functie van onderzoek

 • Wat is wetenschappelijke houding?
  Het beschikken over de juiste onafhankelijkheid, kennis en vaardigheden om onderzoek uit te voeren
 • Definitie: Domein
  Het hele 'gebied' waarop je onderzoek betrekking heeft
 • Definitie: Eenheden
  Alle elementen, personen, objecten waarover je in je onderzoek uitspraken doet
 • Definitie: Fundamenteel onderzoek
  Onderzoek dat kennisvragen beantwoord

 • Praktijkgericht onderzoek
  Onderzoek dat praktijkvragen beantwoord
 • Definitie: Kwantitatief onderzoek
  Onderzoek met behulp van cijfermatige gegevens.
 • Definitie: Kwalitatief onderzoek
  Onderzoek met behulp van niet cijfermatige gegevens
 • Definitie: Paradigma
  Onderzoeksrichting waarbij een bepaalde set van wetenschappelijke uitgangspunten en methoden word gehanteerd.
 • Definitie: Emperisch- analytische stroming
  Maakt gedrag objectief meetbaar, waarbij niets aan toeval word overgelaten en processen verstandelijk worden beredeneerd
 • Definitie: Interpretatieve stroming
  Verklaart gedrag door achterliggende ervaringen te analysen en het perspectief van de onderzochte centraal te stellen
 • Definitie: Kritisch- emancipatorische  stroming
  Kijkt kritisch naar de samenleving en naar eigen onderzoeksresultaten; wil bijdragen aan (verandering) processen
 • Definitie: Onafhankelijke houding
  Afstand nemen van houdingen en meningen  van betrokkenen bij het onderzoeken; objectief blijven
 • Definitie: Intersubjectiviteit
  Onderzoekers zijn het met elkaar eens over de resultaten van onderzoek
 • Definitie: Toetsbaarheid
  Uitspraken kunnen worden getoetst op hun houdbaarheid
 • Definitie: Informativiteit
  Uitspraken worden heel goed (specifiek) weergeven zodat de juiste toetsbaarheid ontstaat.
 • Definitie: Generaliseerbaarheid
  Reikwijdte (zowel inhoudelijk als statischtich
 • Definitie: PTO-schema
  Probleem, Theorie, onderzoek: schema voor het oplossen van kennisvragen
 • Definitie: Emperische cyclus
  Cyclus die alle fasen van emperisch onderzoek weergeeft
 • Definitie: Regulatieve cyclus
  Cyclus voor praktijkgericht onderzoek gericht op ''beslissingen''
 • Definitie: Werk cyclus
  Cyclus die alle fasen van praktijk gericht onderzoek weergeeft
 • Definitie: Betrouwbaarheid
  De maten waarin onderzoek vrij is van toevallige fouten
 • Definitie: Validiteit
  De mate waarin onderzoek vrij is van systematische fouten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Definitie: Triangulatie
Onderzoek naar waarneming
Wat wordt bedoelt met onderzoek moet weerlegbaar zijn?
De uitspraken van het onderzoek moeten kunnen worden bevestigd
Wat zijn de twee praktische criteria van onderzoek ?
1. Onderzoek moet efficiënt zijn
2. Onderzoek moet bruikbaar zijn
Welke drie keuzemogelijkheden zijn er om een onderzoek te gaan doen
1. Een vrije keuze
2. Opdracht van je werkgever
3. Opdracht vanuit school (Vaak een praktijkopdracht)
Wat houdt informativiteit in? 
Uitspraken zo goed mogelijk weergeven, zodat de juiste toetsbaarheid ontstaat.
Wat wordt er verstaan onder de betrouwbaarheid van een onderzoek?
De mate waarin het onderzoek vrij is van toevallige fouten
Wat zijn de criteria waaraan een onderzoeker zich moet houden?
1. Onafhankelijkheid
2. Toepasbaarheid van uitspraken
3. Betrouwbaarheid
4. Informativiteit
5. Generaliseerbaarheid
6. Validiteit
7. Praktische criteria
Wat betekent intersubjectief?
Onderzoekers zijn het met elkaar eens over de resultaten van het onderzoek
Wat is interpretatief 
Je onderzoekt een probleem daarbij onderzoek je achterliggende ideeën en ervaring van personen. 
De hoofd methoden van onderzoek zijn:
1. Fundamenteel en praktijkgericht onderzoek
2. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek