Summary WDD-1 Eindtoets

-
248 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - WDD-1 Eindtoets

 • 1.1 Anatomie Ruggenmerg

 • Waaruit bestaat het wervelkanaal?
  Wervels(vertebrae), tussenwervelschijven(discus intevertebralis) en openingen(foramina vertebrales)
 • Wat ligt er in het wervelkanaal?
  -Het ruggenmerg(wordt door 3 hersenvliezen omgeven)
   Hersenvliezen = meningen
 • Benoem de hersenvliezen 1 t/m 3
  Benoem de ruimtes 4 t/m 6
  1: Dura mater(harde hersenvlies)
  2: Arachnoïdea(spinnenwebvlies)
  3: Pia mater(zachte hersenvlies)
  4: Spinale ruimte
  5: Subdurale ruimte
  6: Epidurale ruimte
 • Hoe wordt de spinale ruimte ook wel genoemd en met welke vloeistof is deze gevuld?
  Subarachnoïdale ruimte, gevuld met hersenvocht(liquor)
 • 2.1 Hoofdstuk 13: Ontwikkeling

 • Wat ontstaat er uit de neurale buis?
  Alle zenuwcellen met het cellichaam binnen het CZS:
  -centrale neuronen

  -perifeer motorische neuronen

  -astrocyten(vertakte gliacellen) - beschermen bloed/hersenbarrière

  -oligodendrocyten(gliacellen) - isolatie axonen in CZS

  -ependym(gliacellen) - maken liquor(hersenvloeistof)
 • Wat ontstaat er uit de neurale lijstcellen?
  Alle zenuwcellen met het cellichaam buiten het CZS:
  -cellen van Schwann(isolatie axonen PZS)
  -perifeer sensibele neuronen
  -post-synaptische neuronen
 • Vanuit de motorische basaalplaat ontstaat de ...
  En vanuit de sensibele vleugelplaat ontstaat de...
  Hiertussen bevinden zich vegetatieve neuronen, hieruit ontstaat de..
  -motorische voorhoorn
  -sensorische achterhoorn
  -autonome zijstreng(viscerosensibel en visceromotorisch!)
 • Waaruit bestaan neuronen?
  -cellichaam(soma/perikaryon)
  -dendrieten(korte uitlopers)
  -axonen(lange uitlopers)
 • Noem de soorten neuronen en verschillen hiertussen:
  -Unipolair: deze zenuwcellen hebben maar één uitloper, het axon
  -Bipolair: bij deze zenuwcellen ligt het cellichaam tussen twee axonen
  -Multipolair: deze zenuwcellen hebben meerdere dendrieten en één axon(meest voorkomend in de mens!)
 • Wat is axoplasmatransport en welke motoreiwitten zijn hierbij betrokken?
  Het vervoeren van celorganellen van het cellichaam naar het uiteinde van het axon, kinesine en dyneïne
 • Noem de drie primaire hersenblaasjes:
  -Prosencephalon - voorhersenen
  -Mesencephalon -middenhersenen
  -Rhombencephalon - ruithersenen
 • De drie primaire hersenblaasjes differentiëren uiteindelijk, noem de drie primaire hersenblaasjes en geef aan waarin deze differentiëren:                     [Tel Die Messen Met Mij]
  Prosencephalon -> Telencephalon & Diencephalon
  Mesencephalon -> Mesencephalon(blijft hetzelfde)
  Rhombencephalon -> Metencephalon & Myelencephalon
 • Noem de volwassen structuur van de volgende hersenblaasjes:
  Telencephalon, Diencephalon, Mesencephalon, Metencephalon, Myelencephalon
  Telencephalon->Cerebrale Cortex, Striatum
  Diencephalon->Thalamus, Hypothalamus
  Mesencephalon->Mesencephalon
  Metencephalon->Pons, Cerebellum
  Myelencephalon->Medulla Oblongata
 • Wat is witte stof?
  Witte stof is het deel van het centraal zenuwstelsel dat de gemyeliniseerde uitlopers van zenuwcellen bevat(axonen)
  (functie witte stof: verzorgen communicatie tussen neuronen)
 • Wat is grijze stof?
  Grijze stof is het deel van het centraal zenuwstelsel dat de cellichamen van de zenuwcellen(dendrieten) bevat
  (functie grijze stof: verwerken van informatie)
 • Wat is Somatotopie?
  Bepaalde regio's in de hersenen innerveren bepaalde gebieden van het lichaam
  (somatotopie komt voor in motorische voorhoorn)
 • Naast exciteerbare cellen(neuronen) bevat het lichaam ook niet-exciteerbare cellen(gliacellen), noem de verschillende niet-exciteerbare cellen en functie:
  -astrocyten(stercellen) - bescherming bloed/hersenbarrière
  -microgliacellen - afweer CZS
  -oligodendrocyten - isolatie van axonen CZS
  -Ependymocyten - maken liquor
  -Schwanncellen - isolatie van axonen PZS
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar bestaat het uitwendige oor uit?
-auricula(oorschelp)
-meatus acusticus externus(uitwendige gehoorgang): dient voor opvangen van geluid->wordt verdeeld in:
>>laterale 1/3e deel->bestaat uit kraakbeen, bevat huid, haren, talg, cerumklieren
>>mediale 2/3e deel->bestaat uit benige structuren(gelegen in os temporale)

*gehoorgang bevat 2 vernauwingen, overgang van het kraakbeen naar het benige deel en in de benige gehoorgang
Wat loopt er door de interne gehoorgang?(meatus acusticus internus)
-n. Vestibulocochlearis
-n. Facialis
-a. Labyrinthi
Welke uitsteeksels kent het os temporale?
-processus zygomaticus: vervolg van os temporale pars squamosa en vormt samen met processus temporalis de arcus zygomaticus(jukboog)
-processus mastoïdeus: vervolg van het os temporale pars petrosa en ontwikkelt zich pas na de geboorte, de luchtcellen(matoïdcellen) staan in verbinding met het middenoor en dit is een aanhechtingsplek voor verschillende spieren, zoals de m. Sternocleidomastoïdeus
-processus styloïdeus: dient als aanhechtingsplek voor aantal spieren/ligamenten die naar tong/larynx lopen
Waar wordt het os temporale in onderverdeeld?
-pars squamosa: dunne botplaat boven de meatus acusticus externa(externe gehoorgang)
-pars petrosa(rotsbeen): deel van het os temporale waar het evenwichtsorgaan gelegen is
-pars tympanica: kleine deel van het os temporale en is gelegen rond de meatus acusticus externus, dit is posterior van de art. Temporomandibularis(kraakgewricht)
Wat is een FAG?
-Fluorescentieangiografie: door vene in arm wordt fluorescerende vloeistof toegediend, na paar seconden is deze stof terug te vinden in retina en zijn vaten duidelijk te zien: FAG is handig als er vermoeden is van neovascularisaties in het oog
Wat is een OCT?
-Optical Coherence Tomography: soort echo, maar dan met infrarood: licht kaatst verschillend terug van verschillende lagen van de retina, zo kunnen onregelmatige oppervlakten worden onderzocht
Wat is een GVO?
-Gezichtsveldonderzoek: meet of er blind-spots zijn in het gezichtsveld, door op verschillende plaatsen in gezichtsveld een input te geven
Wat is een ERG?
-Elektroretinogram: dit onderzoek meet de reactie van retina op lichtflitsen; vooral gebruikt bij vermoeden op erfelijke afwijkingen
Wat is Trichiasis?
-wimpers groeien naar binnen tegen het oog aan, dit zorgt voor veel irritaties aan het oog
Wat is een cornea punctata?
-oppervlakkige beschadigingen cornea