Summary wds

-
332 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - wds

 • 1 wds

 • Fysieke gebruiker:
  De fysieke gebruiker is een mens van vlees en bloed. Daar kunt u mee praten. Die kunt u een hand geven . Die kunt u aardig of onaardig vinden. 
 • Logische gebruiker:
  Dit is de beschrijving van een fysieke gebruiker in een bepaalde context. In de context van een stanalone server is dat het user account. De beschrijving zelf gebeurt door het instellen of invullen van eigenschappen van het user account. 
 • Hoe word een gebruiker op een stand-alone server genoemd?
  machine local user
 • machine local om aan te geven dat de gebruikersgegevens alleen op de betreffende machine zelf worden bewaard. 
 • Waar worden deze gegevens bewaard?
  in SAM (security accounts manager). De SAM is een database.
  Elke windows 8 pc besikt over een eigen SAM. 
 • Hoe heet een beschrijving in het Engels?
  een account. Een account van een gebruiker word vaak een user acccount genoemd omdat er ook nog andere accounts bestaan. 
 • Hoe verloopt het registeren in SAM?
  Door middel van een beschrijving. 
 • De functie van het user account Guest is juist het kunnen inloggen zonder wachtwoord. Dat is tevens ook het gevaar van dat user account.
 • Account is disabled is voorzien van een vink. De gebruiker Guest is dus geregistreerd in SAM.  Guest kan het user accont echter niet gebruiken.  Guest kan dus niet op de stanalone server inloggen.
 • In een groep worden gelijksoortige objecten ondergebracht. Meestal om die objecten allemaal van dezelfde faciliteiten te voorzien.
 • In de SAM is een object een afzonderlijke eenheid. Een user account is een voorbeeld van een object, een groep zelf trouwens ook. Ook een groep heeft een account: een groep account.
 • Ook voor groepen op eeen standalone server is kenmerkend dat zij lokaal op de machine zelf worden geregistreerd, net zoals op een windows 8 pc het geval is daarom wordt een dergelijke groep een machine local group genoemd. Machine local omdat ook de gebruikers eigenschappen alleen op de machine zelf in de SAM worden bewaard.
 • Elke machine die in een netwerk word opgenomen, moet voorzien zijn van een netwerkkaart. Op die regel is maar een uitzondering. Dat zijn de machines die via een modem op een netwerk inbellen.

  een netwerkkaart wordt vaak aangeduid met NIC NETWORK INTERFACE CARD of NETWERKADAPTER. Via de netwerkkaart wordt de machine verbonden met netwerkbekabeling. Wireless netwerkkaarten maken draadloos verbinding via WAP WIRELESS ACCES POINT.
 • Een machine kan voorzien zijn van meer dan een netwerkkaart. Een dergelijke machine wordt een multihomed machine genoemd. In bepaalde gevallen is meer dan een netwerkkaart nodig. 
 • Uit welke 2 delen bestaat programmatuur?
  uit een serverdeel dat op een server staat en een client-deel dat op de werkstations draait. Het server en  het client-deel kunnen via het netwerk met elkaar communiceren.  
 • Wat is een client/server proces?
  Dit is wanneer het cliënt deel communiceert met het server deel over het netwerk. 

  Dat is het totaal aan programmatuur dat op een netwerk draait.
 • Wat is RDS?
  Een RDS verzorgt remote sessies. Hierbij worden de commando's op het toetsenbord en muis vanaf het werkstation naar de remote desktop server gezonden.  Het werkstation is dus de remote client.  De commando's worden op de remote desktop server uitgevoerd en de schermen met de resultaten worden naar de remote client teruggestuurd.
 • Voordelen van virtualisatie (virtual box) zijn:
  1. U kunt verschillende bestureingssystemen gelijktijdig draaien.
  2. een virtuele machine is vastgelegd in een aantal bestanden. U kunt een virtuele machine  naar een andere machine kopieren.
  3. Virtuele machines zijn hardware onafhanklijk.
  4. U kunt de capaciteit van uw server optimaal benutten en daarmee op hardware kosten besparen.
 • Server Corre installation:
  Deze installatie instaleert een minimaal gedeelte van de functies behorende bij de editie. Een minimale user interface is beschikbaar voor het beheer van de server. Hierdoor wordt er zo weinig mogelijk overhead op de server geinstalleerd. Belangrijk is echter dat door het ontbreken van een GUI de server minder kwetsbaar is.
 • Server with a GUI:
  Deze installatie levert een server met de volledige functionaliteit van de editie. U kunt eenvoudig functies toevoegen of verwijderen. ( een GUI Grafphical User Iterface) zoals u van windows 8 gewend bent, is beschikbaar voor de beheren van de server.
 • NTFS
  New Technology file System.  p. 24.
 • windows server 2012 foundation:
  Foundation is een goedkope variant van Windows server. Deze editie ondersteunt geen virtualisatie. De editie is geschikt voor maximaal 15 gebruikers.
 • Windows server 2012 essentials
  essentials is bestemd voor het midden- en kleinbedrijf. Ook deze editie ondersteunt geen virtualisatie. Deze editie is geschikt voor 25 gebruikers. 
 • windows server 2012 standard:
  Standard levert de volledige windows server 2012-functionaliteit. Deze editie kan op 2 virtuele servers worden geïnstaleerd.
 • windows server 2012 datacenter:
  Datacenter levert dezelfde functionaliteit als standard. Deze editie kan echter op een onbeperkt aantal virtuele servers worden geïnstalleerd.
 • Hardware-eisen van windows server 2012.
  processor: alleen x64
  2GHz aanbevolen >
  minimaal 1,4 ghz
  ram minimaal 512 mb
  schijfruimte minimaal 32 gb

  p.13
 • Waar word een communicatieserver voor gebruikt?
  1. gemeenschappelijke toegang tot het internet: proxyserver.
  2. afhandelen email mailserver
  3.het hosten van websites webserver


  - veel Ram-geheugen;
  - een of meer grote en snelle harde schijven;
  - een internetverbinding met een hoge bandbreedte.
 • Waar bestaat een applicatie server uit?
  Uit een database en programmatuur.

  Die programmatuur is er om die database te onderhouden en er informatie mee te produceren.

  In netwerken worden de database en programatuur vaak op een server opgeslagen.

  de programmatuur bestaat dan vaak uit twee delen. Een server deel dat op de server draait en een client deel dat op het werkstation draait.

  Het serverdeel en het client deel kunnen met elkaar via het netwerk communiceren.  
 • voordelen virtualisatiesoftware:
  1. U kunt verschillende besturingssystemen gelijktijdig op een machine laten draaien.

  2. Een virtuele machine is vastgelegd in een aantal bestanden. U kunt een virtuele machine dus eenvoudig verhuizen. U doet dit door die bestanden naar een andere machine te kopieren. 

  3. Virtuele machines zijn hardware-onafhankelijk.

  4. U kunt de capaciteit van uw servers optimaal benutten en daarmee op hardware-kosten besparen.
 • Server Core Installation:
  Deze installatie installeert een minimaal gedeelte van de functies behorende bij de editie. Een minimale user interface is beschikbaar voor het beheer van de server. Hierdoor wordt er zo weinig mogelijk overhead op de server geinstalleerd. Belangrijk is echter dat door het ontbreken van een GUI de server minder kwetsbaar is.
 • Server with a GUI
  Deze installatie levert een server met de volledige functionaliteit van de editie. U kunt eenvoudig functies toevoegen of verwijderen. Een GUI (graphical User interface) zoals u dat van windows 5 gewend bent, is beschibaar voor het beheren van de server.
 • Wat kun je met het programma MMC?
  Microsoft Management Console MMC. Met dit programma kunt u een console maken. Vergelijkbaar met EXEL. waarmee u een spreadsheet kunt maken.

  Een console is dus een product waarin u allerlei beheertoepassingen kunt opnemen. Elke console heeft een naam en wordt bewaard in een bestand.  Een dergelijk bestand heeft de extensie van .msc ( Microsoft Saved Console ) 
 • HDD:
  Hard Disk Drive
 • NIC:
  Network Interface Card.
 • RAID:
  afkorting van Rendundant Array of Inexpensive Disk. Dit is om schijfproblemen te voorkomen en een snellere dataoverdracht.
 • NAS
  Network Attached Storage: eenvoudig toegankelijke massaopslag.
 • SAN:
  Storage Area Network : eenvoudig toegankelijke massaopslag.
 • Wat is virtualisatiesoftware:
  Virtualisatie is het creëren van een geheugenlaag waarin een besturingssysteem zit verpakt. In een apart venster draait u zo een aparte machine.
 • Wat is een fouttolerant netwerk?
  Een netwerk blijft functioneren bij een optredende hardware-storing. Voor een fouttolerant netwerk zijn 2 servers nodig.
 • Upgrade:
  Bij een upgrade gaat u uit van een machine met daarop een ouder besturingssysteem. Bij netwerkbesturingssystemen kan dat Windows 2000 server zijn. Met upgraden bespaart u veel werk want oude instellingen worden overgezet op het nieuwe besturingssysteem. 
 • Clean Install
  Alle instellingen gaan verloren. 
 • Wat is een multiboot pc?
  Dit is een computer waarop meer dan een besturingssysteem staat geïnstalleerd. 
 • NTFS:
  New Technology File System.

  Bij deze installatie kunt u: 

  1. Bestaande partities verwijderen.
  2. Een bestaande partitie uitbreiden.
  3. Een bestaande partitie formatteren.
  4. Een nieuwe partitie aanmaken.
 • Wat betekent Unallocated Space:
  Dit is ruimte op de harde schijf die niet onder een partitie is ondergebracht.
 • secure password:
  tenminste 7 tekens.
  combinatie van: hoofdletters, kleine letters, getallen en overige symbolen.
 • AD hoc:
  U koopt de benodigde servers en u installeert Windows Server 2012 daarop. U richt de server zo minimaal mogelijk in. Voor elk probleem zoekt u op internet een oplossing die bij uw server past.
 • Gestructureerd:
  Volgens deze methode begint u met het inventariseren van de wensen van de toekomstige netwerkgebruikers. Die inventarisatie leidt uiteindelijk tot een ontwerp van het netwerk passend op de organisatie. Vervolgens koopt u servers waarvan de specificaties uit het ontwerp  zijn af te leiden. Die servers richt u in op de wijze zoals in het ontwerp is beschreven.
 • Wat houd MSC in ?
  Hierin kunt u beheertoepassingen van MMC in opslaan. 

  Een beheertoepassing die in een console kan worden ondergebracht heet een snap-in.


  MSC Microsft Saved Console.
 • Hoe word een console ook wel genoemd?
  een MMC
 • Wat zijn de voordelen van MMC 
  MMC (console) 

  1. U heeft alles onder hardbereik.
  2. U hoeft maar één interface te leren.
  3. In grotere netwerken is het gebruikelijk een deel van de beheertaken te delegeren. Het is praktisch om de beheertoepassingen die daarvoor nodig zijn onder te brengen in een aangepaste MMC. Daarmee voorziet u in maatwerk.
  4. U kunt de wijze regelen waarop een console kan worden gebruikt.
  5. De helpfunctie is aangepast en precies toegespitst op de opgenomen snap-ins.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke uitspraak is waar?

- Als u via een remote-verbinding op een DC werkt, kunt u gelijktijdig ook de console van de DC bedienen.
Bij een remote-verbinding is de snelheid van de verbinding een maat voor de Gebruikerservaring.Waarom is dat zo?
- Zowel a. als b.
Wie kan het password van een gebruiker achterhalen?

- Niemand
Welk user account wordt in AD opgeslagen?
- Het domain account Administrator
U heeft op het tabblad Profiles de plaats van de home folder voor een gebruiker correct ingevoerd.Wanneer wordt deze aangemaakt?

- Direct nadat u het eigenschappenvenster verlaat.
Op het tabblad Managed By kunt u een gebruiker opgeven die de betreffende OU bestuurt. Deze gebruiker moet lid zijn van die OU.
- Niet waar
In AD opgeslagen passwords zijn case sensitive.
waar
Het profiel van een gebruiker wordt op een DC opgeslagen.Wanneer wordt het profiel op die DC gelijk gemaakt aan lokale gebruikersprofiel?
- Telkens als de gebruiker via een werkstation uitlogt.
Als u een user account kopieert worden een groot aantal eigenschappen mee gekopieerd.Welke van de onderstaande eigenschappen wordt niet mee gekopieerd?
- Het password
Bij het aanmaken van een OU heeft u daarop de optie Protect container from accidental deletion niet afgevinkt. U verwijdert vervolgens die OU.Wat is dan het gevolg?
- De gebruikers die in de OU staan, worden automatisch ook verwijderd.