Summary Webdesign van concept tot realisatie

-
413 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Webdesign van concept tot realisatie". The author(s) of the book is/are Hedwyg van Groenendaal. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Webdesign van concept tot realisatie

 • 1 Algemeen

 • Geef 6 van de 10 hoofdstukken van  het boek, en maak van de 10 een mind-map.
  De hoofdstukken zijn :
  1) Over webdesign
  2) Internet Project Plan
  3) Stap 1: Analyse, beeldvorming, planning
  4) Stap 2: Doel en doelgroep
  5) Stap 3: Inhoud website
  6) Stap 4: Functioneel ontwerp
  7) Stap 5: Grafisch ontwerp
  8) Stap 6: Technisch ontwerp
  9) Stap 7: Onderhoudsplan
  10) Stap 8: Promotie van een website

  Zie voor de mind-map: "naam v.d. mind-map"
 • Wat zijn de 2 delen waarin het boek is onderverdeeld?
  Deel 1: Algemeen
  Deel 2: Onderdelen van het Internet Project Plan
 • Wat is de titel van hoofdstuk 1, en benoem 4 van 7 subhoofdstukken.
  Maak hier ook een mind-map van.
  Hoofdstuk 1: Over webdesign
  De 7 subhoofdstukken van hoofdstuk 1 zijn:
  1.1) Webdesign door de jaren heen
  1.2) Filosofie van internet
  1.3) Soorten websites
  1.4) Wat gaat er vaak verkeerd?
  1.5) Irritaties van websitebezoekers
  1.6) Over usability
  1.7) Samenvatting

  De mind-map hiervan is : "Naam v.d. Mind-map"
 • Waarom is het alleen hebben v.e. website niet voldoende en dus niet succesvol?
  Een succesvolle website moet beantwoorden aan de verwachtingen van de opdrachtgever, en de doelgroep.
 • Waar is vaak het niet hebben v.e. succesvolle website aan te wijten?
  Het niet goed van te voren nadenken over de website
 • Geef 2 simpele vragen, die je moet stellen, voordat je aan de website begint?
  2 simpele vragen zijn:
  1) Wat willen we met de website bereiken? (Het doel)
  2) Voor wie bouwen de website? (De doelgroep)
 • Geef een korte omschrijving van het Internet Project Plan (I.P.P.).
  Het resultaat van alle gestelde vragen, waarin alle aspecten van de website staan beschreven.
 • Waarvoor dient het I.P.P.?
  Het I.P.P. vormt de basis voor het ontwerpen, realiseren en onderhouden van de website.
 • Geef 5 van de 8 onderdelen van het I.P.P. en maak van de 8 een mind-map.
  De 8 onderdelen van het I.P.P. zijn:
  1) Analyse, beeldvorming en planning
  2) Doel en doelgroep
  3) Inhoud website
  4) Functioneel ontwerp
  5) Grafisch ontwerp
  6) Technisch ontwerp
  7) Onderhoudsplan
  8) Promotie van de website

  Zie voor de mind-map: "naam van de mind-map".
 • Noem 5 onderwerpen die  behandeld worden en maak een mind-map.
  -- Het zo nauwkeurig mogelijk beschrijven van de doelgroep
  -- Uit een grote hoeveelheid informatie, een duidelijke en logische navigatie structuur maken.
  -- Ervoor zorgen dat bezoekers de weg niet kwijt raken.
  -- Hoe werken andere ontwerpers eigenlijk?
  -- Zorgen dat teksten geschikt zijn voor het web
  -- Het selecteren v.d. juiste technieken voor de website
  -- Het bepalen of er een Content Management Systeem nodig is
  -- Hoe kunt u het beste de website promoten?

  Zie mind-map: Onderwerpen v.h. boek
 • 2 Hoofdstuk 1, (Over webdesign) 1.1 - 1.3

 • Wat komt in hoofdstuk 1 globaal aan de orde, en wat is daarbij  het belangrijkste?
  Hier wordt beschreven:
  --het ontstaan v.h. internet
  --de filosofie van het internet
  --het webdesign in de loop der jaren
  --en het belangrijkste:
              Wat gaat vaak verkeerd bij websites,
               en wat zijn de grootste irritaties van website bezoekers?
 • Wat helpt als je de filosofie van het internet kent?
  Wie de filosofie van internet kent, kan betere websites bouwen.
 • Wat is belangrijk in gedachten te houden bij het ontwerpen van website's?
  Bij het ontwerpen, is het belangrijk, de open structuur van internet in gedachten te hebben.
  Laat je niet leiden door beperkingen, maar zie deze als uitdagingen.
  Uitdagingen om het ontwerp en de techniek op elkaar af te stemmen, zodat de bezoeker een website voor ogen krijgt die er mooi uitziet, functioneel is en werkt.
 • Geef 6 van de 10 verschillende soorten website's? Maak hier ook een mind-map van.
  Verschillende categorieen website''s:
  -- Bedrijfspresentatie
  -- Voorlichting
  -- Educatief
  -- Nieuws
  -- Portal
  -- Zoekmachine
  -- Social media
  -- Webwinkel
  -- Entertainment
  -- Intranet/Extranet    

  De mind-map is : NAAM VAN DE MIND-MAP
 • Kun je elke website in een van de genoemde categorie plaatsen?
  Nee, want het is mogelijk dat een website in meerdere categorieen geplaatst kan worden.
 • 2.1 (Over webdesign) 1.3-1.3.10

 • Wat is er vooral te vinden op een bedrijfspresentatie website?

  Te vinden:
  --Wat het bedrijf doet. (Soort van diensten of producten)
  -- Contactgegevens van het bedrijf
  -- De achtergrond van het bedrijf b.v.:
                                            * Het functioneren van het bedrijf als werkgever.
                                            * De maatschappelijke verantwoordelijkheden.
  -- De geschiedenis van het bedrijf. (Gerealiseerde projecten)
 • Wat kan de helderheid v.e. bedrijfspresentatie  website bevorderen?
  Het aanwezig zijn van o.a. een snelmenu met belangrijke ingangen, en ook een zoekfunctie.
 • Wat voor site's zijn voorlichtingssite?
  Een voorlichtingssite is vaak een niet commerciele site, en is daarom ook alleen informatief.
 • Wat zijn  3 belangrijke punten  bij een voorlichtingssite?
  1) Een duidelijke, goede navigatie. Men moet de informatie vinden die men zoekt.
  2) De tekst moet goed afgestemd op de doelgroep.
  3) De site moet in zijn geheel gericht zijn naar de doelgroep.
 • Wat kan en is mogelijk bij een portal?
  Bij een portal is het mogelijk de portal naar wens aan te passen. Men kan dus niet intersante onderwerpen verplaatsen.
 • Waarvoor dient een zoekmachine site?
  Voor het vinden van site's die deze site in zijn database heeft.
 • Wat is kenmerkend voor een sociaal media site?
  Kenmerkend is de invloed die de bezoeker zelf heeft op site.
  Men kan er b.v. een webblog maken, en daarbij ook artikelen verkopen aan andere bezoekers.
  Een bezoeker kan dus content op plaatsen om een andere bezoeker te laten reageren.
 • Wat is het meest typische, dat altijd aanwezig is bij een webwinkel?
  Typisch altijd aanwezig is een winkelwagen, die database gestuurd word voor de producten.
 • Wat is het doel v.e. educatieve website?
  Het doel is dat de bezoeker iets leert. 
  Het geleerde zou ook geoefend kunnen worden.
 • Wat is belangrijk bij een nieuwssite voor de bezoeker?
  -Het laatste nieuws vinden, dus up to date zijn.
  -Koppen te snellen (NOG)
  -Lees en print faciliteiten.
 • Wat is een portal website en geef een voorbeeld?
  Een portal website heeft een verzameling hyperlinks, dat aangevuld is met ander algemene informatie, als niews, weer, etc.
  Voorbeelden zijn Startpagina.nl en Nederland.FM
 • Wat is het doel v.e. entertainment  site?
  Het doel is primair, vermaak v.d. bezoeker, d.m.v. spelen, muziek, video, etc.
 • Wat is belangrijk bij een entertaiment site?
  Het snel laden van de site is belangrijk.
 • Waarvoor kan een entertainment site voor gebruikt worden?
  Voor verkoop van goederen en of producten.
 • Wat is het verschil in toegang bij een intra/extranet?
  Alleen zij die een bekend profiel hebben kunnen op het intranet komen.
  De extranet is algemeen via internet bereikbaar.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Kun je een paar voorbeelden van secundaire doelen geven?
Voorbeelden van secundaire doelen zijn: (zie ook de mind-map)
 • Grotere bekendheid bereiken,  bij een grotere  doelgroep.
 • Verkoop aan niet specifieke doelgroep bezoekers van de site.
Kun  je een paar voorbeelden van primaire doelen geven?
Voorbeelden van primairedoelen zijn: (zie ook de mind-map)
 • Omzet verhogen, met 80.000 euro per jaar, d.m.v. een nieuwe doelgroep te ontwikkelen.
 • Een marktaandeel van 25% behalen.
 • Product imago veranderen/verbeteren.
 • Verzamelen klantgegevens  (nieuwe) doelgroep.
 • Betere klantenbinding maken.
Met wie moet je de belangrijkheid van de doelen bepalen?
Het is belangrijk dat de opdrachtgevermede de belangrijkheid van de doelen bepaald.
Het zijn uiteindelijkdoelen met betrekking tot het ontwikkelen van de site.
Wat is het verschil tussen de doelen?
Het verschil tussen de doelen is:
Primaire doelen moetenbehaald worden.
Secundaire doelen mogenbehaald worden, maar dat is nietnoodzakelijk, voor het slagen van  de site.
Hoe moet je de doelen formuleren en welke onderverdeling moet je maken?
Na het formuleren van de doelen zet je ze op volgorde, waarbij de belangrijkste doelen bovenaan komen te staan.

Je maakt nu een onderverdeling tussen :
 1. Primaire (belangrijke) doelen
 2. Secundaire (niet belangrijke) doelen
Geef mogelijke vragen voor het doel "omzet verhogen"?
Vragen die men kan stellen bij een doel als deomzet willen verhogen:
 1. Met hoeveel wil men de omzet verhogen?
 2. Is dit voor alle producten, voor slechts bepaalde, en zo ja welke?
 3. Moet de verhoging gebeuren via de huidige klanten, of moet het klantenbestand worden uitgebreid?
 4. Indien de verhoging via de site gebeurd, moeten de huidige andere omzetvormen afnemen of gelijk blijven?
Hoe moet een doel beschreven worden?
Een doel moet zonauwkeurigmogelijk worden beschreven.
Wees bij het formuleren van de doelen zo compleetmogelijk.
Geef nog 4 andere mogelijke doelen:
De andere 4 mogelijkedoelen zijn:
 1. Informatie naar klanten verbeteren.
 2. Klantgegevens verzamelen.
 3. Communicatie met de klant versnellen.
 4. Een relatie met de bezoeker opbouwen.
Zie ook de mind-map
Wat kunnen andere mogelijke doelen zijn?
Er zijn ook nog andere mogelijke doelen. De eerste 3  zijn:
 1. Omzet verhoging
 2. Klantenbestand uitbreiden
 3. Bedrijfsimago maken of verbeteren
Zie ook de mind-map
Wat is de belangrijkste vraag bij het bepalen van de doelen?
De belangrijkste vraag die gesteld moet worden bij het bepalen van de doelen is:
"Watzijn de primaire doelstellingen van het bedrijf?"
Een site wordt normaalingezet om de doelstellingen van een bedrijf te ondersteunen. Dus kijk eerst naar de "primairedoelstellingen" en hoe de site kan worden ingezet hiervoor.