Summary wed

-
194 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - wed

 • 1 programmeren

 • Meta-informatie:
  Dit is informatie over informatie. Deze info is belangrijk voor browsers en zoekmachines. 
 • Tags of markups.
  Webpagina's bestaan uit platte tekst met markups (markeringstekens), ook wel tags genoemd. Hierin wordt de lay-out aangegeven (hoe de tekst gestructureerd moet worden).

  De tags worden door de webbrowser geïnterpreteerd en de gebruiker krijgt de opgemaakte tekst in de vorm van een webpagina te zien. 
 • wat is een tag of markup?
  Een commando tussen haakjes.
 • Een tag open en sluit je altijd.
 • 1.1 volgorde tags

 • Wat is de eerste tag boven elk webdocument?
  DOCTYPE. Deze tag is belangrijk voor de browser zodat hij weet welk type document het is. 
 • <!DOCTYPE html>
 • Hoe noemen wij het gebied tussen de <html>-tag?
  De content van een webpagina.
 • <!DOCTYPE html>
  <html lang="nl">

  </html>
 • We coderen de namen van alle tags met kleine letters.
 • Welk attribuut staat voor taal?
  Het attribuut lang="nl"

  Dit staat voor language. 
 • Het eerste wat we vervolgens doen is de webpagina splitsen in twee onderdelen: een 'kop' en een 'lichaam'. De kop of <head>-element gebruiken we voor meta informatie van het document. Het lichaam of <body>-element bevat de tags die de content van de webpagina bepalen.

  De content is dus de webpagina die zichtbaar word in de browser. 
 • <!DOCTYPE html>
  <html lang="nl">
                <head>             </head>

       <body>
      </body>
  </html>
 • Wat plaatsen wij binnen een <meta> tag?
  Binnen een meta-tag plaatsen we specifieke meta-informatie. Meta-informatie is belangrijk voor de webbrowsers en zoekmachines, die gebruiken de informatie voor zoekopdrachten op internet. 


  Ook kunnen meta-tags gebruikt worden voor het automatisch uploaden van een webpagina.
 • Welke 2 attributen hebben meta-tags?
  name en conent.
 • Voor webpagina's in Europese talen gebruiken we:
  charset= "iso-8859-1" Bij meta tags gebruiken wij geen eindtag! 
 • <!DOCTYPE html>
  <html lang="nl">
                <head>
                         <meta charset="iso-8859-1">
                         <meta name="discription"   content="marathon amsterdam">
                         < meta name="keywords" content="marathon, resultaten">
                         < meta name="author" content="Arjan">
               </head>

       <body>
      </body>
  </html>

 •                        <title>Marathon van Amsterdam</title>
 • Wat doet deze tag: <!--  --> ?
  Niets, Hij wordt aleen voor uitleg of commentaar gebruikt.
 • Wat doet het <body>-element?
  Content die je hier tussen typt zal zichtbaar worden in de browser.
 • Waar gebruiken wij het <div>-element voor?
  Dit heeft geen semantische betekenis. We gebruiken <div> voor generieke content containers.
 • Waar gebruiken wij het <section> element voor?
  Dit element gebruiken we voor het groeperen van verwante content.

  Content binnen een <section>-element heeft een bepaalde relatie met het thema van het <section> element.  bijv. een section voor sport en nieuws.
 • <body>
  <section id="content">
  </section>
  </body>
 • Wat doet het attribuut id?
  id identificeert een element met een naam. In dit geval is de naam van het <section>-element "content".
 • De eerste content in een pagina is het <header>-element. dit element is bedoeld voor de banner, de inleidende info over de pagina en de navigatie van de site.
 • <body>
  <section id="content">
  <header>
  <hgroup>
  <h1>amsterdam</h1>
  </hgroup>
  </header>
  </section>
  </body>
 • Hoe word de hiërarchie van de elementen gevormd? 
  De hiërarchie van de elementen word gevormd door parent- en child- elementen. Het <html>-element is het parent-element van alle andere elementen. Het <body>-element is het child element van het <html>-element maar ook een parent-element van het <section>-element.
 • De elementen <h1> t/m <h6> gebruiken we voor koptesten met een gedefineerd lettergroote van groot naar klein.
 • Wat is negative markup?
  De navigatie van een website moet ervoor zorgen dat de gebruiker op een logische en eenvoudige manier alle informatie binnen de website kan vinden.
 • Wat doet het element <nav>?
  Binnen het <header>-element plaatsen we ook het <nav>-element. Hier gaan we elementen voor de navigatie van de sit plaatsen.

 • <header>
  <hgroup>
  <h1>amsterdam</h1>
  </hgroup>
  <nav>
  </nav>
  </header>
 • Wat voor een lijst is <ol>?
  Er bestaan 2 soorten lijsten, genummerde en opsommingslijsten, dit is een genummerde lijst.
 • <nav>
  <ol>
  <li>webdisign</li>
  <ol>
 • Wat doet het element <a>?
  De <a>-tag staat voor anker en wordt gebruikt om verschillende documenten met elkaar te verbinden. Verwijzen naar andere paginas doe je op de volgende manier:

  <a href="inschrijven.html">Inschrijven</a>
 • Wat doet het element href?
  Dit verwijst naar een webpagina. De content van het element is de tekst tussen de tags <a> en </a>. In dit geval moet je op het woord Inschrijven klikken om naar de webpagina inschrijven.html te komen.
 • onder <head> komt:

                         <link rel="stylesheet" href="styles.css">
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

De foreach-lus:
Soms wil je de elementen uit een array herhaaldelijk verwerken. De foreach-lus maakt het eenvoudig om met arrays e werken. De foreach lus haalt elke keer een element vanuit je array.
Een lus onderbreken:
Er zijn drie opties voor het onderbreken van de normale uitvoering van een lus:

- Als je midden in een lus wilt stoppen met het uitvoeren van de lus, gebruik je de opdracht break. Met deze opdracht onderbreek je de lus maar je php-script gaat door  met de volgende regel na de lus.

- Als je midden in een lus wilt beginnen met de volgende iteratie (herhaling) van de lus, gebruik je de opdracht continue. Met deze opdracht wordt de huidige iteratie onderbroken, maar de lus gaat door naar het begin van de volgende iteratie.

- Als je wilt stoppen met het uitvoeren van het hele php-script, gebruik je de opdracht exit. Met deze opdracht wordt het uitvoeren van je php-script onderbroken.
De do-while-lus:
De do-while-lus is weer anders dan de while-lus. Het verschil is dat bij de do-while-lus de lus eerst wordt uitgevoerd, waarbij aan het einde van de eerste lus de voorwaarde wordt aangegeven voor eventuele herhaling. Dat betekent dat de do-while-lus altijd minimaal een keer wordt uitgevoerd.

syntaxis:

do
{
   acties uit te voeren;
}

while (voorwaarde);
De while-lus:
In de while-lus testen we voor een voorwaarde. De voorwaarde kan waar of onwaar zijn. Bijv. is ( $totaal == 100) ?

als de voorwaarde waar is, wordt de code tussen de accolades uitgevoerd. Als de voorwaarde niet waar is, wordt de code tussen de accolades niet meer uitgevoerd.
Als de voorwaarde false is, wordt de lus beëindigd:
klopt
$x<3:
Dit is de voorwaarde. Zolang deze voorwaarde true is, wordt de lus herhaald.
$x=0
Geeft aan dat de beginwaarde van de variabele x nul is.
De volgende for-lus herhaalt de echo() opdracht 3 keer:
for ($x=0; $x<3; $x++)
{
echo ('dit is lus' . $x);
}
De for-lus:
Controlestructuren bepalen de volgorde van de uitvoering van de instructies in een programma. Bijvoorbeeld met de for-lus kun je een aantal keer hetzelfde blok instructies herhalen.
syntaxis:
include (bestandsnaam.php)

of

require (bestandnaam.php)