Summary Wegen naar wijsheid.

-
ISBN-10 9055737550 ISBN-13 9789055737550
100 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wegen naar wijsheid.". The author(s) of the book is/are Ton Vink Heleen Kommers, Joris van Raalte. The ISBN of the book is 9789055737550 or 9055737550. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Wegen naar wijsheid.

 • 3 Jodendom, christendom, en islam: kennismaking

 • wat is een ritueel?
  Een gebruik dat volgens een vast patroon en op een bepaald moment wordt uitgevoerd.
  Voorbeeld: ochtendritueel
 • weet je vijf voorbeelden van rituelen?
  1. slagen voor examen (tas aan de vlaggestok) - niet alledaags
  2. sinterklaas vieren (pepernoten strooien) - jaarlijks
  3. trouwen (rijst strooien) - eenmalig
  4. geboorte jongen (besnijdenis) - eenmalig
  5. dopen (water over hoofd) - eenmalig
 • Welke soorten rituelen ken je?
  alledaags en niet-alledaags
  religieus en niet religieus
 • Wat is een religieus ritueel?
  Een ritueel die hoort bij een bepaalde religie (levensbeschouwing/geloof)
 • Wat zijn overgangsrituelen?
  Veel religieuze rituelen zijn ook overgangsrituelen, dan ga je van de ene levensfase naar een andere levensfase. Dit noem je een rite de passage 
 • Welke soorten feesten zijn er?
  ◦Spontaan
  ◦Persoonlijk
  ◦Traditioneel
  ◦Historisch
  ◦Levensbeschouwelijk
 • Wat is een symbool?
  Waarneembaar teken of voorwerp dat iets abstracts uitbeeldt 
 • 3.1 Jodendom

 • Hoe is het Jodendom ontstaan?

  In 2000 v. Chr gelooft Abraham in één god.
 • Welke boeken zitten in de TeNaCH?
  Tora, Newi'iem, Chetoewiem
 • Wat is de Exodus en wanneer was het?

  Exodus: een groep onder leiding van Mozes ontsnapt aan de slavernij in Egypte. Het was in 1200 v. Chr.

 • Hoe noemt de Tora de ontsnapping van de slaven in 1200?
  Exodus
 • Wat betekent Sabbat?
  Sabbat is de rustdag van vrijdagavond-zaterdagavond (zonsondergang) waarop de schepping van de hemel en aarde herdacht wordt.
 • Wat gebeurde er in 586 v. Chr?
  De Babyloniërs verwoesten de eerste joodse tempel en er is Babylonisch ballingschap.   
 • Wie leidde de groep slaven die ontsnapte?
  Mozes
 • Wat is Pesach?
  Het Paasfeest (ook wel lentefeest) waarop de geboorte van het joodse volk (na bevrijding uit de egyptische slavernij) gevierd wordt
 • Wat gebeurde er in 70 n. Chr?

  De Romeinen verwoesten de tweede tempel van de Joden. Alleen de Klaagmuur blijft overeind.
 • Wie was de eerste koning van de Joden?
  Koning Saul
 • Wat betekent Pesach?
  Overslaan (hebreeuws). Een van de 10 plagen van god aan het egyptische volk waarop alle eerstgeborenen van de egyptenaren gedood werden. De joodse voordeuren (herkenbaar aan het bloed op de deurposten) werden overgeslagen door de doodsengel.
 • Wat is de diaspora?

  De verspreiding van de Joden.
 • Welke Joodse koning liet een tempel bouwen?
  Koning Salomo
 • Wat is Rosj-ha-Sjana?
  Het joodse nieuwjaarsfeest in september/ oktober.
 • Wat gebeurde er in 1948?

  Israël wordt een onafhankelijke staat.
 • In welk jaar werd de tempel van de Joden verwoest door de Babyloniers?
  586 voor Christus
 • Wat is Jom Kippoer?
  Jom Kippoer is de grote verzoendag, waarop gevast en gereinigd wordt. Het is het begin van het nieuwe jaar.
 • Wie zijn belangrijke personen voor het Jodendom?

  Abraham

  Stamvaders: Abraham, Isaac, Jacob

  Mozes

 • Wat is Soekot?
  Soekot is het loofhuttenfeest waarop de tocht door de woestijn naar het beloofde land herdacht wordt. 5 dagen na Jom Kippoer.
 • Hoe heet de god van de Joden?

  Jahweh
 • Wat is Simchat Tora?
  Simchat Tora viert het bezit van de Tora (Joodse wetten).
 • Wat houd het verbond tussen god en het joodse volk in?

  God geeft bescherming en zorgt voor het Rijk Gods. Het volk moet leven volgens de 10 geboden.
 • Wat is Tisja be-Av?
  Nagedachtenis van de verwoesting van de tempel.
 • Uit welke drie delen bestaat de Tenach?

  Tora= wet

  Newi'iem= profeten

  Chetoewiem= geschriften


 • Welke jaar is 2016 volgens de joodse jaartelling?
  Volgens de joodse jaartelling is de wereld geschept in 3761 voor Christus. 2016 is dan 5770.
 • Wat is de Talmoed?

  Toelichting en uitleg van de Tenach.
 • Wat is Bar mitswa?
  Joods ritueel op 13e verjaardag waarop jongen volwassen wordt.
 • Wat is het gebedshuis van de joden?

  Synagoge
 • Wat is Bat mitswa?
  Joods ritueel op 12e verjaardag waarop meisje volwassen wordt.
 • Welke rituelen heeft het jodendom en wat betekenen ze?

  Besnijdenis: op 8ste dag na de geboorte, opname in het verbond.

  Bar-mitswa: joodse jongen wordt op zijn 13de voor de wet volwassen.

  Bat-mitswa: joods meisje wordt op haar 12de voor de wet volwassen.

 • Wat is het verschil tussen het Christendom en Jodendom qua messias?
  Bij de Joden moet die nog komen
 • Wanneer vindt de besnijdenis van joodse jongetjes plaats?
  Op de 8e dag na hun geboorte.
 • Wat betekenen deze feestdagen en gedenkdagen?

  Pesach: Joods paasfeest, men herdenkt de Exodus en de 'geboorte' van het joodse volk.

  Rosj-ha-Sjana: Joods nieuwjaar.

  Sabbat: rustdag die aan god is toegewijd.

  Verzoendag: vasten en reinigen.

  Soekot: herdenking van de tocht van het joodse volk door de woestijn.

  Simchat Tora: vreugde voor Tora.

  Tisjabe-av: verdriet van de verwoeste tempels.

 • Wat staat er in de Talmoed?
  Een toelichting en uitleg op de Tenach
 • Wat is Poerim?
  Tijdens Poeriem vieren de joden dat ze door toedoen van Ester gered werden van een vreselijke ondergang door Haman.
 • Wat is een ritueel?
  Een gebruik dat volgens een vast patroon en op een bepaald moment wordt uitgevoerd
 • Welke symbolen kent het jodendom?
  1. davidster
  2. menorah
 • Hoe heet de plek waar Jaweh aanbeden wordt?
  De synagoge
 • Waar staat de davidster voor?
  ◦ Staat voor de relatie tussen god en de mens
  ◦ Staat voor de relatie tussen man en vrouw
  ◦ Is het wapenschild van koning David 
 • Hoe heet de 7 armige kandelaar?
  Menora
 • Waar staat de Menorah voor?
  ◦Staat voor de zeven dagen van de schepping
  ◦Staat voor de zeven dagen van de week 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.