Summary Wegwijs in de vennootschapsbelasting

-
121 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wegwijs in de vennootschapsbelasting". The author(s) of the book is/are bouwman. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Wegwijs in de vennootschapsbelasting

 • 1 De vennootschapsbelasitng in nederland en Europa

 • bv wordt opgericht om overtollig vermogen te beheren, inleg 2 mln: 1 mln wordt een 5  % belang handelsonderneming genomen. voor 250.000 wordt een deelneming in een start up genomen van 40 % van het aandelenkapitaal.
  750. 000 euro wordt uitgeleend aan de start up.  de start up koopt hier een ander bedrijf mee
  1. bv is belastingplichtig voor vpb
  Is deelnemingsvrijstelling van toepassing voor beide belangen:
  1. beiden houden zich niet bezig met beleggen
  2. beiden zijn een soort lichaam dat onder dln vrijstelling valt
  3. betaald dividend valt dus
  Is deelnemingsvrijstelling van toepassing voor beide belangen:
  1. beiden houden zich niet bezig met beleggen
  2. beiden zijn een soort lichaam dat onder dln vrijstelling valt
  3. betaald dividend valt dus onder dln vrijstelling
  4. winsttoename valt ook onder dln vrijstelling

  de lening:

  1. het is een zakelijke lening, dus geen herkwalificatie
  2. 10a?
  3. geld wordt geleend aan verbonden onderneming
  4. geld wordt gebruikt voor het kopen van aandelen in een ander bedrijf.(besmette handeling)
  5. 10a lijkt van toepassing.
  6. tegenbewijs?
 • 2.1 inleiding

 • f
  d
 • 2.2 overzicht

 • wat
  dat
 • wat
  dat
 • 2.3.2.3 open comm vennootschp

 • privaatrechtelijk:
  1. geen rechtspersoonlijkheid
  2. geen onderscheid open en niet open, wel onderscheid tussen openbare comm. vennoot en de stille
  3. comm vennoten kunnen alleen hun inleg verliezen

  Fiscale opmerkingen:

  1. open cv is door de gelijkenis met de nv in de vpb betrokken.
  2. gesloten comm, vennootschap dus niet

  Waarom is open comm. vennootschap belastingplichting?

  1. als samenwerking gebaseerd is op individueel functioneren: ib
  2. als samenwerking ee zekere zelfstandigheid heeft,
  3. bijv als participanten vervangbaar zijn,
  4. is de zelfstandigheid zo groot, dan kan de winst niet meer aan hen worden toegerekend
  5. dus het ontbreken van een persoonlijk element in de samenwerking
  6. maar slechts aan de vennootschap zelf
  7. als over deze winst geen belasting wordt geheven dan zouden er belastingoases ontstaan

  Definitie van een open comm. vennootschap(23c AWR):

  1. geen toestemming  vereist is
  2. van alle beherend of comm.vennoten
  3. om te te treden als comm. vennoot
  4. erven en legaten vormen hierop een uitzondering

  Onduidelijkheid wie toestemmin moet geven? Wanneer op en wanneer gesloten

  1. open als: niet alle vennoten toestemming moeten geven voor toetreding of vervanging
  2. pas open als niet toestemming hoeft te geven tot toetreding als comm vennoot

  besluit V-N : pas een open comm, vennootschap als niet als alle vennoten akk geven

  besloten vennootschap: alleen aanwezig als alle vennoten akk, geven (weliswaar passief) • 2.3.2.4 andere vennootschappen

  1. restcategorie ander vennootschappen
  2. met een in aandelen verdeeld kapitaal
  3. die economisch en maatschappelijk grote geijkenis vertonen met nv en bv

  1. burgelijke maatschap op aandelen(bel.plichting als voor vervreemding van aandelen niet akk van alle vennoten is verreist
  2. naar vreemd recht opgerichte lichamen met een rechtsstructuur die overeenkomt met een naar nederlands recht op te richten nv, bv. of open cv
  3. zie int. boek voor critera transparante lichamen
 • 3.2.1 verwijzing wet ib 2001

 • Schakelbepaling ART 8 VPB zorgt ervoor dat:
  het totaal winst begrip van toepassing is art 3.8 Wet IB 2001

  aftrekbare rente : art 3.8 IB / art 8
  niet aftrekbaarheid divident:  het totaal winstbegrip 3.8 en het wordt daarnaast uitdrukkelijk vermeld in 10.a en 10 c
 • 3.3.4 kapitaal versus geldlening

 • Hoe moet de geldverstrekking worden geduid?
  1. Civielrechtelijke vorm is in eerste instantie leidend

  • als de geldverstrekking civ. rechtelijk als lening wordt aangeduid, gebeurt dit ook fiscaal.
  • Maar is de lening wel zakelijk

  2. De lening moet worden geherkwalificeerd in de volgende gevallen:
  • schijnlening
  • deelnemerschapslening/hybride lening
  • bodemloze put lening

  Geen herkwalificatie naar eigen vermogen

  • de onzakelijke lening

  andere leningen

  • een concernlening met onzakelijke vergoeding)
  • back to back lening


 • 3.3.4.1 rekwalificatie

 • verschil tussen bodemloze put en deelnemerschaps lening
  bodemloze :geen verankening wet en vereiste is dat het geld niet wordt terugverwacht, deelnemlenig heet het vereiste van winstafhankelijk, achtergestelde lening en niet opeisbaar voordat het faillissement .
 • waarom is een bodemloze put lening interessant
  onder deelnemersvrijstelling zijn verliezen niet aftrekbaar, leningen wel. als het als lening wordt gekwali is het aftrekbaar.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.