Summary Wereldeconomie 2e druk

-
ISBN-13 9789461102768
310 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wereldeconomie 2e druk". The author(s) of the book is/are LWEO. The ISBN of the book is 9789461102768. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Wereldeconomie 2e druk

 • 1 Een wereld van verschillen

 • Wat is een maatstaf voor de welvaart en wat is daarvan de kanttekening?
  Bbp per hoofd. 
  Maar dit is een gemiddelde dus zegt niets over de verdeling en de informele sector wordt niet geregistreerd.
 • Wat is de koopkrachtpariteit?
  Theoretische wisselkoers die rekening houdt met verschillen in prijsniveau
 • Wat wordt verstaan onder de armoedegrens?
  Het bedrag dat nodig is om een menswaardig leven te kunnen leven
 • Wat is de HDI en wat meet het?
  Human Development Index. Het is een welvaartsbegrip waarbij naast het bbp ook rekening wordt gehouden met de gezondheidszorg en het opleidingsniveau van de bevolking
 • Wat is de OESO?
  Een internationaal orgaan voor overleg en samenwerking op sociaal-economisch terrein
 • Wat doet de IMF?
  Helpt landen bij een tekort aan deviezen (vreemde valuta)
 • Wat doet de Wereldbank?
  De Wereldbank verstrekt leningen aan ontwikkelingslanden tegen zachte voorwaarden
 • Wat weergeeft de lorenzcurve?
  De inkomensverdeling in een land
 • Wat zijn oorzaken van verschillen in de inkomensverdeling?
  • Het minimumloon
  • Sociale verzekeringen
  • Een progressief belastingstelsel
 • 2.1 Globalisering

 • Wat is arbeid(ver)deling?
  De verdeling van het productieproces in deeltaken
 • Wat is indirecte ruil?
  Betalen met geld
 • Wat vormt de internationale / buitenlandse handel?
  Ruiltransacties waarbij de nationale grenzen worden overschreden
 • Wat is globalisering?
  De internationale vervlechting van het economisch verkeer
 • 2.1.1 Goederenverkeer

 • Wat is export en import in de macro-economie?
  De waarde van de verhandelde goederen, een bedrag
 • Wat is het saldo op de handelsbalans?
  Het verschil tussen de uitvoerontvangsten en de invoerbetalingen met betrekking tot goederen
 • Wanneer heeft een land een handelsoverschot?
  Als de ontvangsten de betalingen overtreffen
 • Wat zijn in- en uitvoer voor grootheden? En wat houdt deze grootheid in?
  • Waardegrootheden
  • Ze hebben een volume- en prijscomponent
  • Volume staat voor hoeveelheden
  • Waarde = volume x prijs
 • 2.1.2 Dienstenverkeer

 • Wat is het dienstenverkeer en hoe wordt dit ook wel genoemd?
  Het gaat om geldstromen die te maken hebben met vervoersdiensten en reisverkeer (toerisme). Het dienstenverkeer wordt ook wel de onzichtbare handel genoemd
 • Waarvoor wordt er gebruikt gemaakt van in- en uitvoerquotes?
  Om de rol van buitenlandse handel te kunnen vergelijken met andere landen
 • Wat is de invoerquote?
  Invoer / bruto binnenlands product x 100%
 • Wat is de uitvoerquote?
  Uitvoer / bruto binnenlands product x 100%
 • Wat zeggen de quotes over de economie?
  • Ze laten de mate van openheid van de economie zien
  • Hoe hoger de som van de quotes, hoe meer transacties met het buiten land, hoe opener de economie
  • Wanneer de quotes gelijk zijn aan nul is er een gesloten economie of autarkie
 • Wat is wederuitvoer?
  Goederen die zijn ingevoerd en tijdelijk eigendom worden van een Nederlands bedrijf en dan weer worden uitgevoerd
 • Wat is doorvoer?
  Wanneer goederen worden ingevoerd en weer worden uitgevoerd maar tussentijds geen Nederlands eigendom worden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Test
Test
Wat zijn de voornaamste doelen van de EU?
1. Stimuleren van de economische groei en werkgelegenheid.
2. Verduurzamen van de economische groei.
3. Verminderen van economische verschillen
Wat geeft de lorenzcurve weer?
De inkomensverdeling in een land
Wat is harmonisatie?
Het op elkaar afstemmen van bijvoorbeeld belastingtarieven en overheidsregels
Wat is convergentie?
De Eu wil de welvaartsverschillen tussen de landen en de regio's binnen de EU verkleinen.
Wat is divergentie?
Als de welvaartsverschillen steeds groter worden.
Wat is de kringloopeconomie?
Een algemeen beleid gericht op het milieu, zoals extra aandacht voor het opzetten van een circulaire economie.
Wat is het Europees fonds?
Dit fonds stelt zich garant bij leningen van relatief risicovolle projecten die gericht zijn op infrastructuur, innovatie en kleinere bedrijven.
Hoe kan de EU de economische groei en werkgelegenheid stimuleren?
Met een beleid dat zich focust op het stimuleren van investeringen en het nastreven van hervorming van de arbeidsmarkt.
Wat is de "race to the bottom"?
Het probleem van het ontbreken van een gezamenlijke Europese visie op het heffen van winstbelasting bij bedrijven gaat verder dan alleen het elkaar beconcurreren met het laagste winstbelastingpercentage.