Summary wereldsgodsdienst christendom

-
102 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - wereldsgodsdienst christendom

 • 1.0 christendom

 • wie is de zoon van jozef en maria
  jezus
 • waar staan verhalen over jezus in
  de bijbel, het boek van het cristendom
 • wat gebeurde er rond om de geboorte van jezus
  kwam de engel gabriel bij maria die vertelde dat ze een zoon zou krijgen
 • hoe zou hij genoemd worden
  zoon van god, jezus
 • wat betekent jezus
  redder
 • wat was de tweede naam van jezus
  jezus-christus
 • christus is een grieks woord voor
  christus is een grieks woord dat messias betekent ook wel gezalfde
 • messias is de naam van
  de redder die god, volgens het joodse geloof op een dag naar de mensen zou sturen
 • hoe noemen de volgelingen van jezus-christus zich
  christenen
 • toen jezus 30 jaar was ontmoette hij
  johanes de doper
 • wat konden de mensen bij hem
  zich laten dopen als ze spijt hadden van hun slechte daden
 • hoe werden ze gedoopt
  onderdompelen in de rivier de jordaan
 • ander woord voor leerlingen
  diszipelen
 • wat vertelden jezus de mensen
  hoe je het beste kon leven
 • wat gaf jezus de mensen aan als ze in hem gingen geloven
  dat ze bij het konkrijk van god  zouden horen
 • hoe laat je zien dat je bij het koninkrijk van god hoort
  zorgen voor arme zieke en eenzame mensen en dat je van een ander net zo veel houdt als van jezelf
 • wat voor wonderen worden er in de bijbel verteld over jezus
  hij maakte zieke beter maakte dat blinden weer konden zien en dat verlamden weer konden lopen
 • wat vertelden de bijbel nog meer
  dat jezus zelfs mensen weer levend maakte nadat ze waren gestorven
 • wat is een gelijkenis
  een verhaal uit het dagelijks leven met een diepere betekenis
 • waarom wilden de leiders jezus weghebben
  omdat ze vonden dat hij te veel aandacht kreeg en ze waren bang dat ze de macht kwijtraakten
 • waarom ging jezus naar de hoofdstad jeruzalem
  om pezacht te vieren
 • hoe kwam jezus jeruzalem binnen
  met een ezel
 • waar zwaaiden mensen mee
  met palmtakken omdat ze hem herkenden als verlosser
 • wat zij jezus tijdens de zijdermaaltijd
  dat hij spoedig zou sterven en dat de diszipel judas hem zou verraden
 • hoe zou judas de leiders laten weten wanneer ze hem het best konden arresteren en wat kreeg hij daarvoor
  daarvoor inruil kreeg hij geld
 • waarom waren de rechters boos op jezus
  omdat hij zich de zoon van god noemden
 • waar stuurden ze jezus naar toe
  naar de romeinse stad houden pilatus
 • wat werd er met jezus gedaan
  hij werd veroordeeld tot het kruis
 • wanneer stierf jezus
  vrijdag middag 3 uur
 • wat deden ze na zijn dood met hem
  hij werd in de grafkelder gelegd met een zware steen voor de ingang
 • wanneer gingen er een paar aantal vrouwen naar het graf om het lichaam de laatste eer te geven
  op de eerste dag van de week, zonda
 • wat zagen ze toen
  de steen was weggerold en het graf was leeg
 • aan wie liet jezus zich daarna verschillende keren zien
  aan zijn volgelingen en andere mensen
 • het weer levend worden van jezus wordt ..... genoemd
  opstandeling of verijzenis
 • wanneer heeft jezus echt afscheid genomen van zijn leerlingen volgens de bijbel
  40 dagen later
 • wat gaf hij voor opdracht mee aan de mensen
  om over hem te vertellen zodat ze ook volgeling van jezus zouden worden
 • waar haalden god hem daarna naartoe
  naar de hemel
 • wanneer werd het joodse wekenfeest
  10 dagen naar dat jezus naar de hemel ging
 • wat gebeurde er met het joodse wekenfeest
  er was oppeens een windvlaag in het huis de leerlingen ontvingen een kracht die ze de heilige geest noemen
 • de diszipelen werden hierdoor
  apostelen
 • apostel betekend
  boodschapper
 • welke boodschap brachten ze rond
  het evangelie
 • wat betekend evangelie
  blijde boodschap
 • welke boodschap
  jezus brengt mensen weer terug bij god wat je achtergrond ook is
 • wie wilden zoveel mogelijk christenen arresteren
  zaulus
 • zaulus hoorden de stem van jezus en die zei
  zaulus waarom vervolg je mij
 • wat gebeurden er daarna
  hij was geschrokken en werd zelf een volgeling van jezus
 • zaulus veranderde zijn naam in
  paulus
 • paulus betekend
  kleintje
 • waar was paulus belangrijk voor
  voor de verspreiding van het christelijk geloof
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

wie is de zoon van jozef en maria
1
waar staan verhalen over jezus in
1
wat gebeurde er rond om de geboorte van jezus
1
hoe zou hij genoemd worden
1
Page 1 of 26