Summary Wereldwijs 2HV

-
635 Flashcards & Notes
79 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wereldwijs 2HV". The author(s) of the book is/are Malmberg. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Wereldwijs 2HV

 • 1.1 De Verenigde Staten van Amerika

 • Hoe wordt Amerika gezien door veel mensen?
  Het machtigste land van de wereld
 • Noem 2 voorbeelden waarom Amerika cultureel gezien machtig is:
  -soaps/films
  -computerspelletjes
 • Op welke vlakken is Amerika erg machtig?
  Economie, politiek, militair en cultureel
 • Wat is het bevolkingsaantal in de VS en wat is het in Nederland?
  307 miljoen, 16,5 miljoen
 • Wat is de bevolkingsdichtheid/km3 in de VS en in Nederland?
  31/km3, 487/km3
 • Wat is het BNP per hoofd per jaar in de VS en wat is het in Nederland?
  33.571,- , 28.785,-
 • Hoeveel procent is het BNP per hoofd in Nederland lager dan in de VS?
  5%
 • Hoe is de beroepsbevolking ingedeeld in de VS en hoe in Nederland?
  VS: landbouw 2%
         industrie 23%
         diensten 75%
  NL: landbouw 2%
         industrie 18%
         diensten 80%
 • Hoeveel miljardairs wonen er ongeveer in Amerika?
  250
 • Van welke werelddelen komen de grootste ondernemingen en banken?
  50% Amerika
  30% Europa
  10% Japan
  10% rest
 • Hoeveel van de 10 grootste ondernemingen hebben Amerika als thuisbasis?
  9 van de 10
 • Hoeveel van de 50 grootste bedrijven is in de handen van Amerika?
  70%
 • Hoeveel van de top 10 softwarebedrijven komen uit de VS?
  9 van de 10
 • Wie zijn de oorspronkelijke inwoners van Amerika?
  Indianen
 • Is de VS een smeltkroes of een culturele gemengde salade en waarom?
  Een culturele gemengde salade, omdat er veel verschillende afkomsten wonen maar je dat wel altijd blijft zien
 • Waar in Amerika is er vooral sprake van ICT industrie?
  San Fransisco
 • Wat is de drie letter code van de luchthaven van San Fransisco?
  SFX
 • Hoe heet het deel in San Fransisco waar de ICT industrie is en wat is daar dan?
  Silicon Valley, bedrijven van bijv. Google, Facbook etc.
 • Wat is het 'slogan' van de American Dream?
  Van krantenjongen naar miljonair, je kan het maken als je maar hard genoeg werkt.
 • Geef 2 voorbeelden van Amerikanen die de American Dream hebben beleefd/beleven:
  Steve Jobs, Mark Zucherberg
 • Wat voor politieke partijen heb je in Nederland?
  links en rechts
 • En wat voor partijen zijn linkse partijen en wat voor partijen zijn rechtse partijen?
  progressief, conservatief
 • Geef 3 voorbeelden van linkse partijen en 3 voorbeelden van linkse partijen:
  Pv/dA, SP, GL
  PVV, Christenunie, SGP
 • Wat zijn Hispanics?
  Spaanse immigranten in de VS
 • Wanneer heeft een president kandidaat veel kans om de verkiezing te winnen?
  Als hij/zij de Hispanics achter zich krijgt
 • Hoeveel procent van Amerika bestaat uit Hispanics?
  20%
 • Wat voor land is de VS?
  Een migrantenland
 • Vanaf welke eeuw kwamen er veel mensen naar Amerika?
  16e eeuw
 • Waar kwamen de migranten aan het begin vandaan?
  West-Europa, Zuid-Europa
 • Hoe komt het dat er veel donkere mensen in de VS wonen?
  De 'afro-Amerikanen' zijn de nakomelingen van de slaven die in Amerika moesten werken
 • Waarom zijn er veel Mexicanen en Aziaten in de VS?
  Omdat zij goedkope arbeiderskrachten zijn
 • Wat voor samenleving heeft Amerika?
  Een multiculturele samenleving
 • Geef 2 voorbeelden van kenmerken van de multiculturele samenleving in de VS:
  China town en Little Italy
 • Het aandeel van de Spaanse bevolking nam steeds meer toe, wat waren hier gevolgen van?
  Verrijking van de cultuur en daarna conflicten tussen bevolkingsgroepen
 • Waar komen de migranten tegenwoordig vandaan naar Amerika?
  Van over de hele wereld
 • Geef vier voorbeelden om aan te tonen dat de Verenigde Staten een economisch imperium is:
  -De helft van de 500 miljardairs van de wereld wonen in de VS.
  -Bijna 50% van de grootste ondernemingen en banken in de wereld is Amerikaans, 30% is Europees, 10% Japans en 10% de rest
  -In de top 10 van softwarebedrijven komen er 9 uit Amerika
  -Amerika exporteert de meeste wapens
 • Wie zijn de oorspronkelijke bewoners van Amerika?
  Indianen
 • Vanaf wanneer kwamen er mensen in Amerika wonen? En wie waren het eerst?
  Vanaf de 16e eeuw, Europeanen
 • Geef twee redenen waarom mensen naar Amerika zouden verhuizen:
  -veel vrijheid
  -door hard werken kon je als het ware van krantenjongen naar miljonair gaan
 • Waar komen de meeste immigranten vandaan en waarom?
  Mexico, het licht dichtbij Amerika en ze kunnen er meer werk krijgen
 • Geef de definitie van conservatief:
  Het oude willen behouden
 • Hoe heten de rechte partijen in de VS?
  Republikeinen
 • Wat was het uitgangspunt van de Republikeinen?
  Eigen verantwoordelijkheid
 • Was de partij van Obama links of rechts?
  Links
 • Hoe heten de linkse partijen in de VS?
  Democraten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waaraan kan je ziekten/epidemieën in een leeftijdsgrafiek herkennen?
Brede inkepingen in alle leeftijdsgroepen die erdoor worden getroffen
Waardoor wordt de natuurlijke bevolkingsgroei bepaald?
Door het geboorte- en het sterftecijfer
Hoe bereken je het debiet van een rivier?
(breedte rivier x diepte rivier) : 2 x stroomsnelheid in m/s
Hoe bereken je het sterftecijfer?
aantal sterfgevallen per jaar : (inwoneraantal 1 jan. + inwoneraantal 31 dec.) : 2
Hoe bereken je het geboortecijfer?
aantal geboorten in een bepaald jaar : gemiddelde bevolking in dat jaar x1000 = ...%o
Noem twee voorbeelden van zware metalen:
-koper
-lood
Hoe hoog is het gewicht van zware metalen?
Hoger dan dat van ijzer
Geef de definitie van zware metalen:
Metalen met een hoog gewicht en meestal één met een grote giftigheid
Geef de definitie van gezondheidsbeleid:
Overheidsmaatregelen voor het bevorderen van de gezondheid van de bevolking in een land
Geef de definitie van gezondheidsindicatoren:
Kenmerken die een beeld geven van de gezondheidstoestand in een gebied