Summary Wereldwijs 3 vmbo-kgt handboek

-
ISBN-10 9034567451 ISBN-13 9789034567451
239 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wereldwijs 3 vmbo-kgt handboek". The author(s) of the book is/are Adrian den Bekker Martin de Wolf graf Yde Bouma ' s Hollandse Hoogte. The ISBN of the book is 9789034567451 or 9034567451. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Wereldwijs 3 vmbo-kgt handboek

 • 4.1 Begrippen hoofdstuk 4

 • Wat is aardwarmte?
  Aardwarmte is warmte die van nature dieper in de aardkorst aanwezig is.
 • Wat is biomassa?
  Biomassa is de verzamelnaam van allerlei biologisch materiaal dat kan worden gebruikt als energiebron.
 • Wat zijn duurzame energiebronnen?
  Een duurzame energiebron is energie die is opgewekt met behulp van hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind, water of biomassa.
 • Wat is elektriciteit?
  Elektriciteit is de sort energie die als stroom uit je stopcontact komt en die je gebruikt om bv een lamp te laten branden.
 • Wat is een elektriciteitscentrale?
  Een elektriciteitscentrale is een krachtcentrale waar elektriciteit wordt opgewekt door het verbranden van brandstoffen.
 • Wat is een energiebron?
  Een energiebron is een materie waarmee je elektriciteit kunt produceren, waarmee je voertuigen kunt laten rijden of andere apparaten kunt laten werken.
 • Wat zijn fossiele energiebronnen?
  Fossiele energiebronnen zijn brandstoffen die in de loop van miljoenen jaren zijn ontstaan uit afgestorven planten en dieren, zoals steenkool, aardgas en aardolie.
 • Wat is een getijdencentrale?
  Een getijdencentrale is een elektriciteitscentrale die gebruikmaakt van het verschil tussen hoog en lag water (getijden) en hieruit energie opwekt.
 • Wat is grijze stroom?
  Grijze stroom is elektriciteit die met behulp van fossiele brandstoffen (bv gas of steenkool) wordt opgewekt.
 • Wat is groene stroom?
  Groene stroom is elektriciteit die is opgewekt uit duurzame energiebronnen, zoals waterkracht, wind, zon of biomassa.
 • Wat zijn hernieuwbare energiebronnen?
  Hernieuwbare energiebronnen zijn energiebronnen die nooit op zullen raken, zoals zon, wind, water en biomasa.
 • Wat is kernenergie?
  Kernenergie is energie die wordt opgewekt door kernreacties. Deeltjes uranium worden in een kerncentrale gespleten, waardoor energie vrijkomt.
 • Wat is een thermische elektriciteitscentrale?
  Een thermische elektriciteitscentrale is een krachtcentrale waar elektriciteit wordt opgewekt met behulp van stoom, die verkregen wordt door verbranding van brandstoffen.
 • Wat zijn uitputbare energiebronnen?
  Uitputbare energiebronnen zijn de voorraden van de fossiele brandstoffen aardolie, aardgas en steenkool raken op.
 • Wat is waterkracht?
  Waterkracht is de kracht van stromend of vallend water die wordt gebruikt om in de windturbines energie (elektriciteit) op te wekken.
 • Wat is zonne-energie?
  Zonne-energie is energie (elektriciteit) die wordt opgewekt uit zonnestraling.
 • 5.1 Begrippen hoofdstuk 5

 • Wat is afvalverbranding?
  Afvalverbranding is het verbranden van afval, waarbij met de vrijgekomen warmte energie opgewekt kan worden.
 • Wat zijn broeikasgassen?
  Broeikasgassen zijn gassen in de atmosfeer die de eigenschap hebben om warmte vast te houden.
 • Wat is duurzaam produceren?
  Duurzaam produceren is de manier van produceren waarbij bedrijven striven naar winst en tegelijkertijd rekening houden met mens en milieu.
 • Wat is een ecologische voetafdruk?
  Een ecologische voetafdruk is een manier om je energieverbruik te meten, uitgedrukt in hectares per person.
 • Wat is infrastructuur?
  Infrastructuur zijn alle bovengrondse en ondergrondse verbindingen zoals wegen, haven, spoorlijnen, kabels etc.
 • Wat is een olieraffinaderij?
  Een olieraffinaderij is een fabriek waar van ruwe aardolie een halffabricaat of eindproduct wordt gemaakt.
 • Wat is radioactief afval?
  Radioactief afval is afval uit fabrieken waar met kernstoffen gewerkt wordt. Dit afval bevat radioactieve straling.
 • Wat is radioactieve straling?
  Radioactieve straling is een gevaarlijke straling die van kernafval afkomt. Als een levend wezen radioactieve straling opvangt, kan dit ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.
 • Wat is een warmtekrachtkoppeling?
  Een warmtekrachtkoppeling is een warmtesysteem dat gebruikmaakt van restwarmte die vrijkomt bij het verbranden van de brandstof. Via een dynamo wordt uit deze warmte elektriciteit opgewekt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn landsgrenzen?
 Grens die aangeeft wat van Nederlands is of van een ander land
Wat is verdringing?
Verdringing is een situatie waarbij actievitieten moeten doorschuiven naar andere gebieden.
Wat zijn uraniumerts?
Uraniumerts zijn erts waarmee kernenergie geproduceerd kan worden.
Wat is een technopool?
Een technopool is een stad waar veel technologische ontwikkeling plaatsvindt.
Wat is een stuwmeer?
Een stuwmeer is een meer dat zich vormt door de aanwezigheid van een stuwdam in een rivier.
Wat is een ruimtelijke ongelijkeheid?
 Ruimtelijke ongelijkheden zijn ongewenste inkomensverschillen tussen gebieden.
Wat is een opkomende economie?
Een opkomende economie is een minder rijk land waar de economische groei jarenlang hoog is.
Wat is kolonisatie?
Kolonisatie is neiuwe gebieden in gebruik nemen.
Wat is hydro-elektriciteit?
Hydro-elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt met waterkracht.
Wat is grootschalige landbouw?
Grootschalige landbouw is landbouw waarbij op oppervlaktes van duizenden hectares wordt geproduceerd, vaak voor export.