Summary Wereldwijs 4 vmbo-kgt handboek

-
ISBN-13 9789034567499
178 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wereldwijs 4 vmbo-kgt handboek". The author(s) of the book is/are Adrian den Bakker. The ISBN of the book is 9789034567499. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Wereldwijs 4 vmbo-kgt handboek

 • 1 Water in je eigen omgeving

 • afstromen
  water stroomt over het land, van hoog naar laag
 • bevriezen
  het over gaan van vloeibaar water naar ijs
 • condenseren
  het overgaan van water damp naar vloeibaar water
 • grijs water
  afvalwater dat hergebruikt kan worden om bijvoorbeeld mee te wassen, het toilet door te spoelen of om mee te irrigeren
 • grondwater
  water dat zich in de grond bevind
 • hoogteligging
  ligging van een plaats ten opzichte van zeeniveau
 • industrieel watergebruik
  het gebruik van water in de industrie, als koelwater of als proceswater
 • infiltreren
  water zink in de bodem en komt in het grondwater terecht
 • irrigatie
  kunstmatige bevloeiing of beregening van het land
 • koelwater
  water dat in de industrie gebruikt wordt om te koelen
 • korte waterkringloop
  a;s water vanuit zee verdampt en daar als neerslang weer in terechtkomt
 • kringloop van het water
  de weg die water door de natuur aflegt nadat het vanuit zee is verdampt
 • lange waterkringloop
  als water vanuit zee verdampt, op het land als neerslag terechtkomt en uiteindelijk weer de zee bereikt
 • NAP
  Normaal Amsterdams Peil. Gebieden noder NAP liggen onder zeeniveau
 • oppervlaktewater
  water dat zichtbaar is aan het oppervlak, zoals de zee, meren en rivieren
 • proceswater
  water dat in de industrie wordt gebruikt om een product te kunnen maken
 • regenwater
  water dat afkomstig is uit regen, een vorm van neerslag
 • reliëf
  hoogteverschillen in het landschap
 • smelten
  het overgaan van ijn naar vloeibaar water
 • verdampen
  het overgaan van vloeibaar water naar waterdamp
 • verdroging 
  het droger worden van een gebied door allerlei oorzaken, bijvoorbeeld ontbossing
 • waterbeheer
  ervoor zorgen dat de waterkwalitei en de waterkwantiteit goed is, zodat we veilig kunnen wonen en schoon water hebben
 • waterkwaliteit
  de samenstelling van het water
 • waterkwantiteit
  de hoeveelheid water
 • waterschap
  instantie die moet zorgen voor de waterkwantiteit door onderhoud van dijken, sloten en gemalen. Ook zij de waterschappen verantwoordelijk voor een goede waterkwaliteit
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.