Summary WereldWijs.

-
ISBN-10 9034556328 ISBN-13 9789034556325
211 Flashcards & Notes
18 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • WereldWijs.
 • Mari Janssen Piet Blankers Yde Bouma Sandra de Haan
 • 9789034556325 or 9034556328
 • 4e dr.

Summary - WereldWijs.

 • 1 samenvatting (begrippen)

 • cultuurlandschap
  landschap dat vooral door mensen is gevormd
 • dalgrond
  grond die bestaat uit een mengsel van bonkveen en dekzand
 • dekzand
  vrij grof zand dat door de wind al een deken is afgezet
 • delta
  aangeslibd land tussen de vertakte monding van een rivier
 • dijkdorp
  langgerekte neerzetting langs een dijk
 • droogmakerij
  polder die is ontstaan door het droogleggen van een veenplas/deel van een zee
 • duinen
  door de wind opgeblazen zandheuvels
 • eologisch sediment
  door de wind afgezet sediment
 • es
  met stalmest opgehoogde oude akker
 • esdorp
  nederzetting op de zandgronden met geconcentreerde bebouwing
 • fluviatiel sediment
  door rivieren afgezet sediment
 • fossiel
  afdruk of versteend restant vaneen plant of dier
 • 1.1 is ons landscap piepjong of stokoud

 • Het Kwartair bestaat uit het Holoceen en het Pleistoceen

 • van welk landschap is er het meeste in nederland
  van het zandlandschap, dit is ongeveer 1.000.000 ha groot
 • hoeveel karakteristieke landschappen kent Nederland?
  7
 • Wanneer begon het Pleistoceen en wat is een kenmerk daarvan?
  2,5 miljoen jaar geleden, het optreden van een aantal ijstijden
 • (bron 1) de basis van de 7 karakteristieke landschappen wordt gevormd door de grondsoorten die in de geologische geschiedenis in ons land zijn afgezet door zee, rivieren, planten, wind of landijs. 
 • (bron 2)het ontstaan van de aarde wordt bestudeert door de geologie. De aarde is ongeveer 4,6 miljard jaar oud. het Nederlandse landschap ontstond grotendeels pas in de laatste 2,5 miljoen jaar. Dat tijdvak noemen we het Kwartair.
 • (bron 3) het kwartair word onderverdeeld in het pleistoceen en het Holoceen.
  Deze kan je weer onderverdelen in vroeg, midden en laat. In ieder daarvan zag Nederland er anders uit en werden er andere sedimenten neergelegd
 • 1.1.1 Bron 1

 • Bron 1

   

  Nederland kent zeven karakteristieke landschappen:

  Zandlandschap

  Krijt-lösslandschap

  Laagveenlandschap

  Hoogveenlandschap

  Zeekleilandschap

  Rivierenlandschap

  Duinlandschap

   

  NAP +1?

  De grens tussen hoog Nederland en laag Nederland. Als Nederland geen duinen of dijken zou hebben, zou Nederland tot hier overstromen.

 • 1.2 waarom is het zandlandschap nergens vlak

 • wat gebeurde er zoal in het pleistoceen?
  vroeg/midden: landijs trok over Nederland (nam bijv. stenen mee) laat: een ijzige noordenwind blies dekzand over geheel Nederland
 • geologie

  wetenschap die de eigenschappen en de geschiedenis van de aardkorst bestudeert

 • wat bestudeert de geologie
  het ontstaan van natuurlandsschao
 • natuurlandschap

  landschap dat gevormd is door natuurkrachten

 • (bron 4) Tijdens het Vroeg-Pleistoceen zetten snelstromende rivieren grof zand en grind af.
  Deze puinwaaier vormt de ondergrond van geheel Nederland.
 • landijs

  ijsmassa die grote delen van het vasteland bedekt

 • (bron 5) het zandlandschap is rijk aan reliëf. Ijslobben duwde in het midden pleistoceen zan en grind als een soort bulldozer omhoog. Door de noordenwind kwam daar dekzand overheen te liggen en werden stuwwallen gevormd.  
 • stuwwallen

  door het landijs opgestuwde heuvelrug

 • glaciale sedimenten

  door (land)ijs afgezet sediment

 • waarom is het zandlandschap nergens vlak
  landijs bereikte grote delen van het vaste land en duwde grote hoeveelheden grind en zand vooruit. zo onstonden stuwwallen
 • zwerfstenen

  grote rotsblokken die in of op het ijs zijn vervoerd

 • geologie
  bestudeert het ontstaan van een natuurlandschap
 • eolische sedimenten

  door de wind afgezet sediment

 • wat is cultuurlandschap`
  dat is natuurlandschap dat door acties van de mensen verander is bijvoorbeeld akkers of recreatie
 • dekzand

  tamelijk grof zand dat door de wind als een deken over het land is afgezet

 • cultuurlandschap

  landschap dat hoofdzakelijk is gevormd door menselijke activiteiten

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • WereldWijs.
 • Mari Janssen Abjini Blom Yde Bouma Sandra de Haan
 • 9789034556318 or 903455631X
 • 4e dr.

Summary - WereldWijs.

 • 1 De wereld ontdekken met de atlas

 • Bij San Fransisco komen krachtige aardbevingen voor, omdat de platen hier:
  langs elkaar schuiven.
 • 1.1 Wat zie je

 • Wat zijn de 3 aarderijks kundige vragen?
  1. wat zie je
  2. waar is dat
  3. waarom is dat daar
 • Wat is een bladwijzer
  Dat is eens lijst die achter in de atlas staat he gebruikt de bladwijzer als je een land of gebied of plaats ong weet te liggen 
 • 1.2 Leren werken met de atlas

 • Wat is een Atlas?
  boek met kaarten van landen, gebieden en aardrijkskundige onderwerpen
 • wat is een bladwijzer?
  de bladwijzer staat achter in de atlas. op de bladwijzer staan vakken met het nummer van een kaart.
 • wat is een namen register?
  dat staat achter in de atlas daar staan namen van steden, bergen, rivieren. in alfabetishe volgorde
 • wat is een zaak register?
  een lijst waar aarderijks kundige onderwerpen op staan

 • wat is een landen register?
  in die lijst staan alle landen in alfabetische volgorde

 • 1.3 Wat moet je van kaarten weten

 • hoe noem je een maatstok waarmee je snel een afstand kunt schatten op de kaart.
  een schaalstokje
 • Wat is de lijst met kleuren en kaarttekens?
  legenda
 • Hoe noem je een afstand op de kaart en een afstand in werklijkheid?
  schaal
 • wat is noord, oost, zuid, west
  een windrichting
 • Waar kijk je naar als je het onderwerp van een kaart wilt weten?
  naar de titel
 • Wat is een kaart?
  een afbeelding van de werkelijkheid in het klein
 • 1.4 verschillende soorten kaarten

 • Wat zijn overzichts kaarten?
  Overzichts kaarten zijn: kaart die in de wekelijkheid zo volledig mogelijk weer geeft
 • Je hebt 2 soorten overzichts kaarten welke 2
  natuurkundige overzichtskaarten
                          en
  staatskundige overzichtskaarten
 • Wat is een natuurkundige overzichtskaart?
  kaart met vooral natuurlijke onderdelen zoals zeeën, rivieren en bergen
 • Wat is een staatkundige overzichtskaart?
  kaart met vooral menselijke onderdelen zoals landen, provincies, steden en wegen
 • Wat is een thematische kaart
  kaart met een speciaal onderwerp (thema)
 • maak de zin af: kaarten van dichtbij worden gemaakt aan de hand van ...............
  Kaarten van dichtbij worden gemaakt aan de hand van luchtfoto's
 • maak de zin af: Kaarten van ver af worden gemaakt aan de hand van ............................
  Kaarten van veraf worden gemaakt aan de hand van ruimte foto's
 • Aan de hand van ..... kun je allerlei soorten kaarten maken
  lucht en ruimte foto's en satelietbeelden
 • Een wereld zonder kaarten is ondenkbaar
 • Elke dag worden er wel duizend opnames gemaakt vanuit ........

  met wat word dat gedaan

  satelieten

  met speciale camera's

 • noem 3 voorbeelden van thematishe kaarten
  1. industrie 
  2. landbouw
  3. diensten
  4. werkeloosheid
  5. overnachtingen in hotels
  6. toeristen die het land bezoeken
  7. de verkoop van het land
  8. klimaat

 • noem 3 voorbeelden van overzichts kaarten
  1. kaart van nederland
  2. kaart van belgie
  3. kaart van duitseland
  4. kaart van amerika
  5. kaart van portugal
  6. kaart van suriname
  7. kaart van kaapverdie
  8. kaart van spanje
  9. kaart van itallie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe probeert een boer met een moderne landbouw zijn bedrijfsvoering te verbeteren? (5 punten)
 1. Door specialisatie (alleen maar aardappelen of spruitjes etc)
 2. Door schaalvergroting 
 3. Door intensivering 
 4. Door mechanisering 
 5. Door industrialisering  
Noem ook de twee kenmerken van een moderne landbouw
- Dicht bij steden en bij vruchtbare grond
- Probeert zijn bedrijfsvoering te verbeteren
Noem de twee kenmerken van een traditionele landbouw
- Uitgeoefend in heuvel-/bergachtige gebieden
- Heeft als economische activiteiten weinig toekomst
Wat wil de EU nu anders tegenover vroeger?
Een gezonde landbouw voor de economie, milieu en voor het voedsel
Wat houd de Europese Integratie in?
Dat alles dezelfde grenzen heeft
Waarom is de EU opgericht?
Om steeds nauwer samen te gaan werken
Hoeveel landen telt de EU nu?
28 landen
Welke zes landen waren als eerste lid van de EU?
 1. Nederland
 2. Duitsland
 3. Frankrijk
 4. België
 5. Luxemburg
 6. Italië
Wanneer werd de EU opgericht?
In 1957, na de Tweede Wereldoorlog
ken je voorbeelden van ruimtelijke ordening
waar de gemeente wil bouwen en wat voor plannen projectontwikkelaars maken