Summary WereldWijs.

-
ISBN-10 9034576086 ISBN-13 9789034576088
385 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "WereldWijs.". The author(s) of the book is/are Adrian den Bekker Martin van de Ven m m v Albert Lubberink Bureau Sproet graf Yde Bouma Maarten Rijnen. The ISBN of the book is 9789034576088 or 9034576086. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - WereldWijs.

 • 1.1 werken met de atlas

 • Geef 3 voorbeelden van natuurlandschappen.

  tropische regenwouden, woestijnen en vulkanen.

 • Naar welke antwoorden ga je opzoek bij Aardrijkskunde?

  Wat zie je? Waar is dat? En waarom is dat daar?

 • Wat is een atlas?

  een boek met kaarten van landen, gebieden en aarderijkskundige onderwerpen.

 • 1.1.2 Werken met kaarten

 • Waar gebruik je kaarten voor?

  Om gebieden te bestuderen voor verschillende doeleinden.

 • Wat kun je met een kaart doen?

  de korste route nar je bestemming bepalen, de loop van een rivier zien of bv de uitbreiding van de woestijn  in kaart brengen.

 • Wat is een kaart?

  Laat een gebied van bovenaf zien. Het is een verkleinde en bewerkte weergave van de werkelijkheid.

 • Welke windrichtingen ken je?

  Noord, Oost, Zuid en West.

 • Welke windrichtingen liggen er tussen?

  noordoost, zuidwest, zuidoost en noordwest.

 • Waar ligt meestal het noorden?

  Aande bovenkant van de kaart.

 • Wat is een windroos of een noordpijl?

  Deze geeft aan waar op die kaart het noorden ligt.

 • Wat is een legenda?

  Dat is een lijst met verklaringen van kleuren en kaarttekens.

 • Wat is een schaal?

  Verhouding tussen de afstand op de kaart en die in werkelijkheid.

 • Op welke twee manieren kan de schaal worden aangegeven?

  Met een schaalgetal of een schaalstok

 • Wat is een schaalgetal?

  bv 1:300.000. Dit betekent dat 1 cm op  de kaart in het echt 300.000 cm is. Dat is dus 3000 meter of 3 km. 5 nullen wegstrepen

 • Wat is een schaalstok?

  Hiermee kun je de afstand tussen 2 plaatsen op een kaart schatten.

 • Wat is een kleinschalige kaart?

  Een kaart die een groot gebied weergeeft. Het schaalgetal is groot want dat geeft aan hoeveel de werkelijkheid is verkleind.

 • Wat is een grootschalige kaart?

  Een kaart met een klein gebied waarop alles groter is afgebeeld.

   

   

 • 1.3 soorten kaarten en coordinaten

 • Wanneer kun je een kaart maken?

  Als een verschijnsel een relatie heeft met een gebied

   

 • Geef een aantal voorbeelden.

  de spreiding van middelbare scholen in Nederland, rampgebieden.

 • Welke twee overzichtskaarten zijn er?

  Staatskundige en natuurkundige overzichtskaarten.

   

   

 • Wat is een staatkundige overzichtskaart/

  Daar krijgen landen of provincies een eigen kleur, waardoor de grenzen goed zijn te onderscheiden. Ook staan er belangrijke steden op.

 • Wat is een natuurkundige overzichtskaart?

  Daar worden de kleuren meestal gebruikt om de hoogte van het landschap weer te geven. Natuurlijke elementen als zeeën, rivieren en bergen zijn duidelijk te zien.

 • Geef een voorbeeld van een overzichtskaart.

  een toptgrafische kaart. Dat is een zeer nauwkeurige overzichtskaart met een grote schaal.

   

 • Wat is een thematische kaart?

  Dit zijn kaarten over een speciaal onderwerp of thema. De titel van de kaart geeft aan waar de kaart overgaat.

 • Geef voorbeelden van een thematische kaart.

  klimaat, toerisme, bevolking etc.

   

 • Hoe kun je een plaats op een kaart vinden?

  Met het coordinatensysteem

 • Wat is het coördinatensysteem?

   

  Dat is een zoekmiddel om met kaartvakken op kaarten snel iets te vinden.

 • Op werke manieren kun je het coordinatensysteem gebruiken?

  Het kruisen van de letters en de cijfers of via het graadnet

 • Wat is een graadnet.

  Een netwerk van lengtecirkels en breedtecirkels. 

   

 • Welke breedtecircel verdeeld de aarde in tween.

  de evenaar

 • Hoe heten de 2 gelijke helften van de aarde?

  het noordelijk en het zuidelijk halfrond.

 • Hoe heten de twee evenwijdige circels die aan de evenaar lopen?

  breedtecircel of parallellen

 • Op welke graad ligt de evenaar?

  0 graden

 • Hoe geeft je een plaats ten noorden van de evenaar aan?

  1graad-90graad N.B.

 • Hoe heten de halve circels die van de Noord naar de Zuidpool lopen?

  lengtecirkels of meridianen.

 • Waar loopt de nulmeridiaan?

  over Greenwich (londen) deze verdeeld de aarde in een westelijk en oostelijk halfrond.

   

 • Hoe geef je aan al plaatsen en westen van de nulmeridiaan liggen

  tussen 1graad-180graad westerlengte W.L.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Grondsoorten
Grondsoorten
Intro
Spectaculair land - IJsland
Vulkanisch zeer actief, tegelijkertijd aanwezigheid van gletsers.
soms vulkaan helemaal onder wijs. 
Bijnaam 'het land van vuur en ijs'.
Draaiende beweging van de aarde
Aard 2 soorten draaiende bewegingen:
 1. Rotatie: draaiende beweging van de aarde om zijn as. Duurt 1 dag (24 uur) en veroorzaakt dag en nacht.
 2. Revolutie: draaiende beweging van de aarde om de zon. Duurt 1 jaar (365,25 dagen). Hierbij staat de aardas schuin tov de zon. Daardoor om de beurt het noordelijke en zuiderlijk halfrond naar zon gekeerd. (jaargetijden: winter, lente, zomer en herfst).
Opbouw van een zonnestelsel
Uitdijen heelal - sommige plaatsen verdichtingen van stof of gas.
Daaruit ontstonden hemellichamen (bv sterren).
Een aantal van die hemellichamen kan samen een zonnestelsel vormen.
In centrum daarvan bevindt zich 1 centrale ster, die warmte en licht uitstraalt (bij ons zon).
Rondom centrale ster draait een aantal planeten (zoals de aarde).
Vaak draaien rondom een planeet nog weer satellieten of manen. Planeten en satellieten stralen zelf geen warmte en licht uit (wel te zien aan hemel door weerkaarsen licht v/e ster

Ons zonnestelsel groep miljoenen bij elkaar behorende sterren: melkweg.
Dit sterrenstelsel vorm van sombrero en draait langzaam om zijn as.
Ontstaan heelal
Meeste godsdiensten - geschapen door 1 of meer goden.

Meeste wetenschappers - oerknal. 
Bigbangtheorie: oorspronkelijke heelal zeer dicht opeengepakt in 1 zeer kleine, vreselijk hete bol van materie.
Ongeveer 4,6 miljard jaar geleden ontplofte die en daarbij werden met enorme snelheid gas en stof in alle richtingen de ruimte in geslingerd: uitdijing heelal.
Intro
Ontstaan leven - ontstaan woongebied?
Scheppingsmythe Maori's:
Te Po (inktzwarte nacht).
aard + hemel geboren (eensgezindheid).
God Tanemahuta sneed pezen die hemel en aarde verbonden door: aarde rood van bloed.
Daar blies hij met zijn scheppende adem in rode aarde en vormde alle wezens
1e mens Maui. Boot waarmee hij viste veranderde in Zuidereiland. Staande op een schiereiland daarvan viste hij het Noordereiland uit zee op.
Verwering
Twee soorten verwering
zeebeving
aardbeving waarvan het epicentrum op de zeebodem ligt
verwering
afbraak van gesteente onder invloed van het weer.
Tsunami
zeer hoge golf, die ontstaat na een zeebeving