Summary Wereldwijs

-
ISBN-13 9789034576552
304 Flashcards & Notes
1 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wereldwijs". The author(s) of the book is/are Adrian de nBekker. The ISBN of the book is 9789034576552. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

vredesoperaties
een leger of diplomatieke missie van VN om vrede te herstellen of te behouden in gebieden waar zich een gewapend conflict afspeelt.
humanitaire interventie
gewapend ingrijpen door landen of organisaties in een ander land, zonder dat dit land daar toestemming voor heeft gegeven, met als doel massale mensenrechtenschendingen te beëindigen.
mensensmokkel
het illegaal over de grens brengen van mensen
asielzoekers
iemand die zijn land ontvlucht om in een ander land bescherming te zoeken
ontheemden
iemand die zijn huis of land moet ontvluchten
dekolonisatie
proces waarbij koloniën zelfbestuur kregen en politiek onafhankelijk werden van het moederland
terrorisme
het plegen van gewelddaden (aanslagen, gijzelingen, verwoestingen) en het aanwakkeren van angst bij de bevolking met een politiek doel
cultuurbotsing
Twee culturen binnen een land gaan niet goed samen, wat leidt tot conflicten
cultuurverrijking
culturen nemen gewoonten en gebruiken van elkaar over
Interventies en vredesoperaties.
Humanitaire interventie: landen of organisaties grijpen ongevraagd militair in.
Doel: einde aan schending mensenrechten (bv bevolkingsgroep onderdrukt wordt).

Vredesoperaties: VN sturen dan meestal ook militairen maar hun opdracht is alleen vrede te herstellen en te behouden in gebieden waar zich een conflict speelt. Alleen gevochten als het echt nodig is.