Summary wereldwijs vwo 3 leeroprachtenboek

-
ISBN-13 9789034576590
423 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "wereldwijs vwo 3 leeroprachtenboek". The author(s) of the book is/are Adrian de nbekker, Piet Blankers, Els Dieleman, Hans Palings, Elzien Offereins. The ISBN of the book is 9789034576590. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - wereldwijs vwo 3 leeroprachtenboek

 • 1.1.1 De VS als culturele grootmacht

 • Culturele grootmacht
  VS ook een culturele grootmacht.
  Invloed op dagelijks leven mensen in alle delen wereld.
  Iedere dag miljoenen mensen -> Amerikaanse televisiesoap of Amerikaanse film.
  Dagelijks talloze jongeren -> computerspelletjes (ontwikkelt in LA).

  Elke dag eten miljoenen mensen op de wereld een hamburger bij Amerikaanse fastfoodketen.
  Mode -> Parijs, Milaan -> toch New York belangrijkste modestad ter wereld.
 • De Verenigde Staten
  VS een machtig land
  VS migranten land
  VS multiculturele samenleving
 • 1.4 Verspreiding van culturen

 • Hoe vindt de verspreiding van culturen plaats?
  Vanuit een cultureel kerngebied worden culturen door middel van culturele diffussie over andere gebieden verspreid.
 • Wat is een cultureel kerngebied
  Het centrum van een cultuur regio waar alle cultuurkenmerken duidelijk aanwezig zijn.
 • Wat is culturele diffusie?
  De verspreiding van materiële en immateriële cultuurkenmerken en cultuuruitingen vanuit het kerngebied over nabije gebieden.
 • Noem twee voorbeelden van een culturele diffusie
  Na 1492 kwam er een uitwisseling op gang tussen het Amerikaanse continent en Europa. Zij wisselden landbouwgewassen en vee uit.
  Tussen 1800 en 1920 kwamen er veel migranten naar de Verenigde Staten. Zij trokken naar het westen om een nieuw leven op te bouwen. De cultuur van de migranten werd zo van het oosten naar het westen gebracht.
 • Wanneer kan een culturele difussie worden opgelegd?
  Als een een buitenlandse mogendheid een ander land verovert en de bestaande cultuur probeert te vervangen door een eigen cultuur.
 • Wat is het kenmerk van culturele diffusie in de huidige tijd
  Culturele difussie vond plaats tussen het culturele kerngebied en de omliggende gebieden. Door internet gaat dat veel sneller en betreft een groter gebied.
 • Wat zijn de obstakels voor culturele diffusie?
  Natuurlijke factoren 
  Politieke grenzen
 • Noem voorbeelden van obstakels voor culturele difussie als het gaat om natuurlijke factoren
  Woestijnen, oceanen, gebergten, oerwouden
  In de tijd van de eerste migranten naar Amerika waren de Appalachen, het gebergte, een te grote obstakel om verder naar het westen te trekken. Pas vanaf 1800 kwam hier verandering in.
 • Noem voorbeelden van obstakels voor culturele diffusie als het gaat om politieke grenzen
  Het Ijzeren Gordijn was een obstakel om van Oost naar West te kunnen gaan.
 • Wat is afstandsverval
  De afnemende invloed vanuit een cultureel kerngebied naar buiten. In de tijd van de grote migratiegolf in de VS was de dominante aan de oostkust te vinden. De invloed hiervan werd naar het westen toe minder.
 • 2.1.1 Intro

 • Waarom klopt het negatieve beeld over Afrika niet?
  Veel landen in Afrika hebben momenteel een snelle economische ontwikkeling. Dat komt door de gunstige natuurlijke omstandigheden. De bodem zit boordevol waardevolle delfstoffen. Reliëf legt er ook maar weinig beperking op. Ook het klimaat is op de meeste plaatste gunstig. Een ander bron van rijkdom is de omvangrijke bevolking.
 • Wat zijn de 'rijkdommen' van Afrika?
  - Aardolie
  - Aardgas
  - Ijzererts   
  - koper
  - goud
  - bauxiet 
  - diamant
  - fosfaat
 • 2.1.2 Een schat aan natuurlijke bronnen

 • Waarom heeft Afrika grote hoeveelheden agrarische grondstoffen?
  Door gunstige klimaten en vruchtbare bodems
 • Wat is het Afrikaanse schild.
  Het is een zeer oud door erosie afgesleten (hoog) vlakte. Daar zijn op grote diepte bij hoge temperature ertsen en mineralen gevonden, bijvoorbeeld goud, diamanten en koper. Door de erosie komen die ertsen en mineralen en de oppervlakte en zijn dus winbaar.
 • Waardoor heeft Afrika een grootte diamanten productie?
  Dat heeft te maken met de geologische opbouw van Afrika. Voor een groot deel bestaat dit door de opbouw van het Afrikaanse schild.
 • Hoe is de geologische opbouw van Afrika?
  Een groot deel bestaat uit het Afrikaanse schild en andere delen van Afrika zijn geologisch veel jonger. Het jongere gedeelte bestond vroeger uit zee. Hier hebben zich grootte hoeveelheden aardolie en aardgas gevormd. De winning vindt plaats op t land of in de zee.
 • Wat maakt Afrika de grootste producent van mineralen en agrarische stoffen.
  - Gunstige klimaten en vruchtbare bodems. 
  - Het Afrikaanse schild. 
  - Aardolie en Aardgas uit zee. 
  - Toenemende winning van steenkool.
  - De op één na grootste olieproducent ter wereld.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Zijn de oceanen een onuitputtelijke bron voor zoet water op he land?
?
Waar bestaat de hele aarde uit?
71% oceanen 
29% uit land
Wat is het nadeel van economische groei voor Afrika?
Je krijgt te maken met omgekeerde migratie. Veel werkloze Portugezen emigreren naar voormalige koloniën van Portugal, bijvoorbeeld Angola en Mozambique.
Waarom is de export uit Afrika een probleem voor Afrika?
Dat is een eenzijdige export uit Afrika. Dat maakt de economie voor veel Afrikaanse landen kwetsbaar. Dat betekent dat als de producten wegvallen de economie direct instort. Voorbeeld: export van Mali is katoen, geen vraag naar katoen is geen handel.
Wat importeren wij uit Afrika?
Grondstoffen
Hoe profiteert Nederland van dit Wirtschaftwunder?
Omdat de export naar Afrika steeds groter wordt. Nu is de import uit Afrika bijna even groot als de export. De export naar Afrika vertoont snelle groei. Voor ons is Afrika dus een heel interessant continent (booming business).
Wat is een Wirtschaftswunder en wat heeft het te maken met Afrika?
Een Wirstschaftswunder --> Economisch wonder
- Ghana is de snelgroeiende economie in 2011
- In de top 10 (snelstgroeiende economies) staan ook Mozambique, Ethiopië, Angola en Liberia.
Zijn er ook problemen in volledig zwarte bevolkingen en komt dat?
Ja, dat komt doordat de bevolking soms uit honderden verschillende volken en stammen bestaat. (Alleen al in Nigeria , het Afrikaanse land met de meeste inwoners, zijn dat er ruim driehonderd.
Waar heeft de etnische tegenstelling in Sudan voor gezorgd?
Sudan werd in 2011 na een jarenlange burgeroorlog opgesplitst in Sudan met een hoofdzakelijke Arabische bevolking en Zuid-Sudan met een zwarte bevolking.
Hoe worden die etnische tegenstellingen veroorzaakt?
Er leven veel verschillende bevolkingsgroepen in Afrika.
--> ten noorden v.d. Sahara Arabische bevolking.
--> ten zuiden v.d. Sahara Zwarte bevolking.