Summary Wereldwijs. Wereld 2 Aardrijkskunde voor de tweede fase. Vwo. Leeropdrachtenboeken

-
ISBN-10 9034569349 ISBN-13 9789034569349
285 Flashcards & Notes
32 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wereldwijs. Wereld 2 Aardrijkskunde voor de tweede fase. Vwo. Leeropdrachtenboeken". The author(s) of the book is/are W A J Lentjes Peter Jan Teune Maarten J M Terlingen. The ISBN of the book is 9789034569349 or 9034569349. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Wereldwijs. Wereld 2 Aardrijkskunde voor de tweede fase. Vwo. Leeropdrachtenboeken

 • 3.2 Wat is globalisering?

 • Wat houdt globalisering in?
  Het proces van steeds meer samenhang in de wereld tussen landen, bedrijven en mensen. Hierdoor vinden er steeds meer landsgrensoverschrijdende activiteiten plaats in de wereld.
 • Wat zijn ruimtelijke verplaatsingen?
  Verplaatsing van het ene gebied naar het andere.
 • 4.2 De uitgangssituatie voor Groot-Brittannië en India

 • 4 redenen voor het verband tussen Engeland en India
  1 : In Engeland was als eerste de industriële revolutie, ze liepen dus voorop.
  2 : Waarom India? veel inwoners, grote arbeidsmarkt, veel geïntresseerde multinationals, snelle economische groei, semi-periferie, BRIC-land, veel toekomst.
  3 : India was vroeger een kolonie van Engeland.
  4 : Veel verbindingen met elkaar : veel migratie (India ---> Engeland) , handelsrelatie, culturen vermengen (vermengen).
 • Waaruit bestond het Engelse wereldrijk?
  -Engeland : het moederland;
  -de old dominions : de blanke koloniën, zoals Canada, Australië,
  Nieuw-Zeeland, de Unie van Zuid-Afrika;
  - de koloniën : de echte koloniën, zoals West-Indië(Caribisch gebied), Maleisië, Singapore, Hongkong en landen in Afrika(onder andere Kenia);
  -India : ook een kolonie, maar met een aparte positie;
  -de militaire steunpunten te land en te water, zoals Malta, Cyprus, Gibraltar, Suez, Aden en Mauritius.
 • India was een exploitatiekolonie van Engeland. Er ontstond tussen Engeland en India een centrum-periferie model. India leverde grondstoffen(steenkool en ijzererts) en agrarische producten(katoen, jute,suiker en thee).
 • In 1926 krijgen de 4 dominions hun onafhankelijkheid. Rond 1960 zin de exploitatiekoloniën in Afrika en Azië ook onafhankelijk. Tussen 1926 en 1960 verdwijnt dus het Engelse wereldrijk. het wordt vervangen door de gemenebest van naties, het wordt een soort samenwerkingsverband. Maar nu heeft alleen nog een symbolische waarde.
  1. Alleen koloniën erkennen het Britse koningshuis.
  2. ze houden samen een olympische spelen.
  3. Ze ondertekenen allemaal een verdrag tegen racisme, gelijkheid, vrijheid enz.
 • India is een van de eerste Engelse koloniën die na de tweede wereldoorlog zijn onafhankelijkheid krijgt.
 • 4 redenen voor het verband tussen V.K en India
  1 : In Engeland was als eerste de industriële revolutie, ze liepen dus voorop.
  2 : Waarom India? veel inwoners, grote arbeidsmarkt, veel geïntresseerde multinationals, snelle economische groei, semi-periferie, BRIC-land, veel toekomst.
  3 : India was vroeger een kolonie van Engeland.
  4 : Veel verbindingen met elkaar : veel migratie (India ---> Engeland) , handelsrelatie, culturen vermengen (vermengen).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn bronnen voor eutrofiëring in het Middellandse-Zeegebied? 
 • stedelijk afvalwater 
 • landbouw
 • industriecomplexen en zeehavens 
 • toeristische sector
Wat is eutrofiëring? 
Het voedselrijk maken van water dat eerst voedselarm was. 
Wat zijn oorzaken van het hoge zoutgehalte van de Middellandse Zee? 
 • omsloten zee 
 • waterverlies door verdamping 
 • langzame verversing van minder zout water uit de Straat van Gibraltar 
Waardoor kunnen tsunami's in het Middellandse-Zeegebied ontstaan? 
 • aardbeving in de zeebodem
 • vulkaanuitbarsting 
Waar hangt de kans op schade bij aardbevingen van af? 
 • Bouwwijze en bouwmaterialen
 • Dichtheid van bebouwing 
 • Samenstelling van de ondergrond 
 • Aanwezigheid van hellingen
Waar zijn de Griekse vulkanen gelegen? 
De vulkanische eilanden liggen rond de krater van de caldera vulkaan Santorini. 
Waardoor wordt de Etna een hybride vulkaan? 
De Etna is ontstaan uit een hotspot, maar komt uiteindelijk in de subductiezone te liggen. 
Wat is tuf? 
Vulkanische as die is verhardt. 
Wat voor vulkanen zijn de Etna, Stromboli en Vulcano? 
 • actief 
 • minder explosief 
 • korte afstand tot subductiezone 
Wat voor vulkaan is de Vesuvius? 
 • stratovulkaan 
 • verre afstand tot subductiezone 
 • explosief