Summary Werken met logistiek supply chain management

-
ISBN-10 9001899919 ISBN-13 9789001899912
387 Flashcards & Notes
13 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Werken met logistiek supply chain management
 • H M Visser A R van Goor
 • 9789001899912 or 9001899919
 • 2019

Summary - Werken met logistiek supply chain management

 • 1 Zonder logistiek kan niemand werken

 • Wat is clusteren?
  Het bij elkaar brengen van artikelen op basis van gemeenschappelijke logistieke kenmerken. Bijvoorbeeld: houdbaarheid en omzetsnelheid.
 • Welke 4 subsystemen zijn te onderscheiden binnen het materiaalmanagement?
  1. Inkoop, aanvoerlogistiek
  2. Voorraadbeheer grondstoffen, hulpmaterialen en halffabricaten 
  3. Productieplanning en de besturing van de uitvoering van die plannen
  4. Materials handling
 • Wat is reverse logistics?
  De ontwikkelingen op milieugebied dwingen de logistiek om ook aandacht te schenken aan retourstromen van gebruikte producten en verpakkingsmaterialen.
 • Wat zijn de 3 subsystemen van het fysieke distributiesysteem
  1. Het voorraadbeheer gereed product
  2. De problematiek rond en binnen magazijnen en distributiecentra
  3. Het transport
 • Wat is een productiebedrijf?
  Een productiebedrijf zal vooral de vorm van het product wijzigen, vaak worden er meerdere handelingen van bewerken achter elkaar toegepast.
 • Waar draait het om in de productielogistiek?
  Het draait om het plannen en ondersteunen van de goederenstroom bij binnenkomst tot aan de levering van het gerede product.
 • Wat is divergente productie?
  Een wijze van productie, waarbij uit een enkele grondstof veel verschillende producten gemaakt worden.
 • Vanaf welk jaar heeft de logistieke functie vorm gekregen?
  In het jaar 1970
 • Wat is convergente productie?
  Een wijze van productie, waarbij uit meerdere onderdelen enkele producten gemaakt kunnen worden.
 • Wat zijn de 4 deeltrajecten in de bedrijfslogistiek
  1. Inkoop
  2. Productie
  3. Distributie
  4. Hergebruiktraject
 • Wat is materials handling?
  Het beheren en beheersen van voorradengrondstoffen, hulpmaterialen, halffabricaten en gereed product, tot het centraal magazijn.
 • Wat is het belangrijkst in de logistiek?
  Het richten op de fysieke productenstroom
 • Wat is inkooplogistiek?
  De afstemming richt zich voornamelijk op het afsluiten met overeenkomsten met derden voor het verkrijgen van goederen, alsmede het bestellen en verwerven daarvan.
 • Wat is beleveringsfrequentie?
  Het verschillende malen per dag uitleveren van snellopende producten bij een winkel.
 • Wat is JIT?
  Het beleveren van producten op een moment dat ze pas echt nodig zijn. (just in time)
 • Wat is material management?
  Het gaat hierbij om het plannen en ondersteunen van de goederenstroom vanaf de binnenkomst tot aan de aflevering van het gerede product.
 • Fysieke stroom
  Fysieke stroom kan variëren van goederen, zoals ruwstaal, tot patiënten in een ziekenhuis of een aanvraag bij de verzekeraar. Dit heeft vaak een invoer, doorvoer en uitvoer.
 • Wat is een productiebedrijf
  Dit bedrijf zal vooral de vorm van het product wijzigen. De meeste producten ondergaan daartoe achtereenvolgens een aantal bewerkingen.
 • 1.1 Logistiek als succesfactor

 • Logistiek is de rijgpen door het bedrijfsleven
 • Wat zijn belangrijke aspecten bij logistiek?
  Loonkosten, levertijd, degelijkheid, flexibiliteit.
 • Logistiek kan voor zowel sport als het zakenleven een onderscheidende factor van succes zijn.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Werken met Logistiek / Supply chain management
 • H M Visser & A R Van Goor
 • or

Summary - Werken met Logistiek / Supply chain management

 • 1 logistiek in vogelvlucht

 • Met wat vormt Nederland een toegangspoort tot de EU?
  Met de strategische ligging, mainports en uitstekende infrastructuur.
 • wat betekent effectiviteit in de logistiek?
  doeltreffend 
 • Wat houdt het 4c concept in?
  Gezamelijke ketenregie en -configuratie van een aantal grote verladers over meerdere suplly chains
 • Wat is een black box?
  Wanneer goederen worden verwerkt tot meer waardevolle goederen.
 • Hoe kan je bouwen aan een betere beeldvorming rondom logistiek?

  Nederland moet dan doordrongen raken van de dynamiek, meerwaarde en innovatieve kracht van logistiek.

   

 • wat betekent efficiency in de logistiek?
  zo goedkoop mogelijk produceren
 • Wat omvat logistiek?

  de organisatie, planning, besturing en uitvoering van de goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop, via productie en distributie naar de eindafnemer inclusief de retourstromen

 • Wat is effectiviteit?
  Wanneer inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijgedragen worden aan het beoogde doel.
 • Wat houdt een 'parapluboodschap' in?

  Dit is een gezamenlijke, centrale boodschap. Het biedt inspiratie en perspectief en het is een boodschap dat de hele logistieke sector omvat.

  vb: Nederland  = logistiek.

   

 • Wat is een primaire proces?
  de goederenstroom, omdat deze uiteindelijk tot geldstroom leidt
 • Wat is het doel van logistiek?

  Om tegen lage kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt, teneinde een langdurige relatie met de klant op te bouwen
 • Wat is efficiency?
  Met zo min mogelijk inspanning doel behalen.
 • Wat bereik je met logistieke denkkracht?

  Door dit brengen we onze dagelijkse behoeften binnen handbereik en houden we ze betaalbaar. Logistiek draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en daarmee aan een betere levenskwaliteit.

 • Welke 4 material management systemen zijn er?
  - Inkoop/werving
  - Voorraadbeheer
  - Productieplanning
  - Materials handeling
 • Wat is het primaire proces binnen de logistiek?

  de goederenstroom
 • Wat is logistiek?
  Omvat organisatie, planning, besturing en uitvoering van de goederenstroom. Vanaf de ontwikkeling en inkoop via de productie en distributie naar de eindafnemer. Inclusief de retourstromen.
 • Wat doet Stichting Nederland is Logistiek?
  Deze instituut coördineert alle activiteiten rondom de imagoverbetering van logistiek in Nederland.
 • Welke 3 fysieke distributie systemen zijn er?
  - Voorraadbeheer gereed product
  - Problematiek rond en binnen de magazijn depots
  - Het transport
 • Kenmerken logistiek levensmiddelendetailhandel:
  Uitgebreid assortiment, groot aantal leveranciers, groot aantal afnemers, beperkte ruimte per filiaal
 • Wat is een primaire proces?
  Goederenstroom, zodat het een geldstroom kan genereren.
 • Waardoor is er een gebrek aan innovatie?
  Beperkte innovatie vloeit voort uit de specifieke omstandigheden en uitdagingen van de verschillende partijen die samen deze sector vormen.

  gevolg -> de concurrentiekracht brokkeld af.
 • Wat is divergente productie?
  uit één enkele grondstof vele specifieke producten maken. Zoals melk.
 • Wat is een fysieke stroom binnen de black box?
  Invoer -> Doorvoer -> Uitvoer

  Ruw staal -> Walsen -> Stalen buis
 • Waar zorgt innovatie o.a. voor?
  Voor een lagere kostprijs voor producenten en het versterkt de concurrentiekracht op de wereldmarkt ook de koopkracht van de Nederlandse consument.
 • Wat zijn subsystemen?
  Eenheden in het systeem die op zichzelf kunnen worden beschouwd zonder het overzicht op het totaal te verliezen
 • Wat zijn subsystemen?
  Onderdelen van een systeem die op zichzelf kunnen worden beschouwd.
 • Hoe kan Nederland een unieke positie nemen in Europa?
  Door in te zetten op het besturen, beheersen en ontwerpen van dynamische en soms virtuele logistieke ketens en netwerken.
 • Wat omvat material management?
  Het geheel van activiteiten dat wordt ontplooid om de grondstoffen- en halffabricatenstromen en de daarmee gepaard gaande gegevensstromen zo efficiënt mogelijk naar en door het productieproces te voeren.
 • Wat is Material Management?
  Wanneer activiteiten ontwikkeld worden om grondstoffen, halffabricaten stromen en gegevensstromen zo efficient mogelijk door het productieproces te voeren.
 • Hoe neemt de complexiteit en dynamiek in supply chains toe?
  Hier zorgt de wereldwijde groei van die goederenstromen, de toenemende individuele wensen, eisen van de consument en de behoefte aan meer duurzame logistieke activiteiten voor.

  -> hierdoor onstaat een groeiende behoefte aan nieuwe innovatie ketenregie en- configuratieconcepten.

  Verder komen er 'regiecenters' die de ketenregie en -configuratie gaan centraliseren.
 • Wat omvat business logistics?
  Alle activiteiten die worden uitgevoerd om de ingaande en uitgaande goederenstromen te beheersen
 • Wat is Physical distribution management?
  Goederenstromen en de verbonden gegevensstromen die beginnen aan het einde van het productieproces en eindigen bij de consument.
 • Waar zorgt een innovatieprogramma voor?

  Het innovatieprogramma voorkomt dilemma's als: vertrouwenskwesties, verdelingsvraagstukken (wie investeert/wie profiteert) en het feit dat de innovaties zo vernieuwend zijn dat er drempel is om als eerste te investeren.

  er wordt aangesloten en ingezet op het versterken van bestaande ideeën, concepten en initiatieven van grote bedrijven (verladers, logistieke en andere dienstverleners en knooppunten/mainports) die ontwikkeld zijn in samenwerking met Nederlandse kennisintituten.
 • Wat omvat physical distribution management?
  De goederenstromen en de ermee verbonden gegevensstromen die beginnen aan het einde van het productieproces en eindigen bij de consument.
 • Wat is Business logistics?
  Alle activiteiten die worden uitgevoerd om de ingaande en uitgaande goederenstromen te beheersen.
 • Uit welke 2 concepten bestaat het ketenregie en -configuratie?
  Uit Cross Chain en Control Center (4c) en service logistiek
 • Wat zijn de 4 subsystemen binnen Material management / Productielogistiek?
  1. Inkoop, aanvoerlogistiek, verwerving
  2. Voorraadbeheer grondstoffen, hulpmaterialen, halffabricaten
  3. Productieplanning en de besturing van de uitvoering van die plannen
  4. Materials handling
 • Waar gaat het 4C concept over?
  Over gezamenlijke ketenregie- en configuratie van een aantal grote verladers over meerdere supply chains.
 • Wat zijn logistieke kosten?
  Percentage van productiewaarde en of verkoopwaarde.
 • Wat is logistiek?
  Logistiek omvat de organisatie, de planning, de besturing en de uitvoering van de goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop, via productie en distributie naar de eindafnemer incl de retourstromen.

  Doel: om tegen lagen kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt, en te zorgen voor een langdurige relatie met de klant.
 • Wat is productiewaarde?
  Waarde van het ingekochte materiaal, vermeerderd met de toegevoegde waarde van het productiebedrijf.
 • Wat is een blackbox?
  Organisaties worden zo beschouwd. Dit is de eenvoudigste voorstelling van een systeem. Het komt eropneer dat goederen in de organisatie verwerkt worden tot meer waardevollere goederen.

  Vb fysieke stroom: invoer -> doorvoer -> uitvoer
 • Wat is verkoopwaarde?
  Productiewaarde + toegevoegde waarde + winstmarge.
 • Wat zijn subsystemen?
  Dit zijn eenheden in het systeem die op zichzelf kunnen worden beschouwd zonder het overzicht op het totaal te verliezen.
 • Wat is Materials handling?
  Betrekking op opslag en interne transport van grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en onderhanden werk.
 • Wat is material management?
  Dit omvat het geheel van activiteiten dat wordt ontplooid om de grondstoffen- en halffabricantenstromen en de daarmee gepaard gaande gegevensstromen zo efficient mogelijk naar/door het productieproces te voeren alsmede de werkzaamheden die worden verricht om een zo efficient mogelijk benutting van het productieapparaat te bewerkstelligen.
 • Wat is productieplanning en besturing?
  Alle activiteiten die nodig zijn om de productie te beheersen.
 • Wat is physical distribution management?
  Dit houdt zich bezig met de goederenstromen en de ermee verbonden gegevensstromen die beginnen aan het éinde van het productieproces en eindigen bij de consument.
 • Wat zijn de 3 subsystemen van Fysieke distributie?
  1. Voorraadbeheer gereed product
  2. Magazijnen en depots
  3. Transport
 • Wat is business logistics?
  Een verzamelnaam voor alle activiteiten die worden uitgevoerd om de ingaande/uitgaande goederenstromen te beheersen.

  -figuur 1.3. blz 33
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Informatievoorziening speelt door het hele logistieke proces een grote rol middels de ICT-systemen zoals het ERP systeem. Definieer en beschrijf het ERP systeem.
ERP = Enterprise Resource planning (SAP of Baan)

Software die de informatiestroom mogelijk maakt tussen alle functies binnen een bedrijf. Hier wordt naast tijd en capaciteit ook de invloed van geldstromen uitgewerkt. Zo worden afdelingen als sales, productie, logistiek, financiën, personeelszaken aan elkaar verbonden door een integraal werkend softwarepakket. 

Voordeel: 
 • besluitvorming tussen functionele gebieden verbeteren en versnellen
 • Beter beantwoorden van de klantvraag


Nadeel:
 • Complex
Wat is Smart industry en smart factory?
Verregaande herstructurering van de systemen van de industrie, dmv onder andere software en IoT
Wat is SOA, Service Oriented Architecture?
Een besturingsstructuur die samenwerking tussen software mogelijk maakt, zoals een usb-aansluiting bij hardware.
Wat is SaaS?
Software die als een online dienst wordt aangeboden
Wat is APS, Advanced Planning en Scheduling 
Een centrale aansluiting die zorgt voor de aansluiting tussen verschillende computersystemen, dit wordt ook wel de ruggengraat voor besturingssystemen genoemd.
Wat is ERP, Enterprise Resource Planning?
Een planningssysteem dat regie kan voeren over andere planningssystemen en vaak opgebouwd is uit complexe methoden van besturing. Zo worden HRM, logistiek, financiën aan elkaar verbonden.
Wat is DRP-II? Distribution Resource planning?
Is een informatiesysteem dat coördinatie met het distributienetwerk ondersteunt. Het doel is de goederenstroom vast te leggen en het vereist dat informatie beschikbaar is op plaatsen waar voorraad gehouden wordt.
Wat is MRP-2 Manufacturing Requirements Planning II?
Methode van voorraadbeheer die werkt op basis van voorspellingen van eindproducten en de afgeleide vraag, en daaraan toegevoegde capaciteitsberekening.
Wat is MRP-1 Material Requirements Planning I?
Methode van voorraadbeheer die werkt op basis van voorspellingen en eindproducten en de afgeleide vraag.
Gaat uit van onbeperkte resources.
Wat is EOQ - Economic Order Quantity
Deze methode van voorraadbeheer gebruikt een aantal wiskundige technieken om voorraden te beheersen, gebaseerd op historische verkoopgegevens. Is simpel van aard en eenvoudig te automatiseren.