Summary Wetgeving makelaardij, taxatie en vastgoed / 2013-2014

-
ISBN-10 9012391423 ISBN-13 9789012391429
329 Flashcards & Notes
2 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wetgeving makelaardij, taxatie en vastgoed / 2013-2014 ". The author(s) of the book is/are Henk Clemens. The ISBN of the book is 9789012391429 or 9012391423. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Wie oefent het ouderlijk gezag uit of kan er om verzoeken?
De gehuwde ouders, CO-ouderschap na ontbinding huwelijk of scheiding v tafel en bed, ongehuwde ouders, geregistreerde partners, een ouder(moeder of vader),
Wat omvat het ouderlijk gezag?
Het heeft betrekking op de persoon, het vermogen en de wettelijke vertegenwoordiging vd minderjarige 1:245

Het omvat de plicht en het recht vd ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Geestelijk en lichamelijk welzijn v h kind en het bevorderen vd ontwikkeling v zijn  persoonlijkheid. 1;247
Wat is een rechtsbetrekking?
Een juridische relatie tussen (rechts) personen!
Wat is het hoogste orgaan?
ALV bij een grote vennootschap een structuurvennootschap, vershuift deze macht erchter voor een deel naar de verplichte RvC!
Hoe kunnen aandeelhouders financiele voordelen bereiken?
Het stijgen van de waarde van het aandeel
Delen in winst(dividend)
Kan de maatschap failliet worden verklaard?
nee, Maatschap heeft geen afgezonderd vermogen wat de vof volgens de hoge raar wel heeft. maten kunnen wel failliet gaan en lijdt tot ontbinding.

Moet je minimaal twee beherende vennoten hebben voor een vennootschap?
Nee, 1 beherende en 1 stille mag ook.. beherende onder de vof en stille onder de cv.
Mag een stille vennoot meebeslissen met de beherende vennoten.
Mee beslissen is nergens verboden. In de praktijk zal het bovendien juist vaak voorkomen, dat de stille vennoot, als hij het meeste kapitaal ingebracht heeft, juist de meeste zeggenschap heeft bij belangrijke beleidsbeslissingen. Zoals de besluiten over een grote aankoop of een grote investering.
Mag de stille vennoot extern naar buiten treden?
Nee, en ook niet werkzaam zijn binnen de firma. Als hij dat wel doet wekt hij de indruk dat hij wel beherend vennoot is en dus hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap. Omdat de stille vennoot de grootste kapitaalverschaffer kan zijn, mag dit misverstand niet ontstaan. art 21 wvk.
Mag de naam van de stille vennoot in de naam van de firma worden opgenomen?
nee, alleen als hij eerder beherend vennoot is geweest. dan mag de firma wel zo blijven heten.