Summary WFT-Basismodule

-
399 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "WFT-Basismodule". The author(s) of the book is/are NIBE SVV. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - WFT-Basismodule

 • 1.1 De ideale consument

 • Wat is de ideale consument
  De ideale consument heeft duidelijk voor ogen wat zijn doelen zijn , Wanneer hij ze wilt bereiken en hoeveel ze kosten.

 • Wat doet een adviseur
  De adviseur helpt de consument zijn doelen te defineren en te ordenen.
 • 1.2 Doel en prioriteit

 • In welke catogorieen kan je doelen verdelen
  Noodzaak , Streven en wens
 • 1.2.1 Noodzaak

 • Wat zijn noodzakelijke doelen
  Bestaanszekerheid , onderdak , kleding , voedsel, water en verwarming.
 • Wat zijn aandachtsgebieden voor dwingende financieele doelen
  Vermijden van acuut geldtekort, aflossen van schulden, levensonderhoud tijdens de oude dag, levensonderhoud van de nabestaanden, kosten voor handhaven herstel en gezondheid, inkomensdaling door ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
 • 1.2.2 Streven

 • Wat zijn streefdoelen
  Situaties waarbij de huishouding uit vrije wil afziet van een deel van de inkomsten om een aangenamer leven te krijgen.
 • Voorbeelden van streefdoelen
  Onderbreken loopbaan om een studie op te pakken , onderbreken loopbaan om kinderen op te voeden, onderbreken loopbaan voor een rustperiode, enkele jaren voor de officiële pensioen datum stoppen met werken.
 • 1.2.3 Wens

 • Wat zijn wensen
  Wensen liggen op het gebied van luxe en het leven word er aangenamer door terwijl de benodigde inspaning beperkt is.
 • Voorbeelden van wensen
  iedere 2 jaar een nieuwe waggie.
  een avontuurlijke vakantie op ijsland.
  minstens 1 x per maand naar een dure vreetschuur.
  maney geven aan de bitches.
 • 1.2.4 Prioriteit van doelen

 • Wat is de goede volgorde van doelen.(( prioriteiten))
  1. Noodzakelijke doelen
  2.Streefdoelen
  3.Wensen
 • 1.3 Liquiditeitsplan

 • Wat is een liquiditeitsplan
  Het aangeven wanneer de consument het doel gaat realiseren en welk geldbedrag daar voor nodig is.
 • Hoe ziet een liquiditeitsplan eruit
  1. Het doel
  2. Wanneer is het doel bereikt
  3. Huidige aanschafprijs
  4. Huidige liquide middelen (geld)
  5. huidig inkomen
  6.huidige uitgaven

  (EXTRA NIGGA)
  De gemiddelde stijging van de uitgaven
  De gemiddelde stijging van de inkomsten
  Te verwachten incidentele loonsverhogingen bij promotie
  inkomsten verandering door wisseling van werk of werkgever
  rentevergoeding over spaartegoed
 • 1.4 Vermogensplan

 • Wat is een vermogensplan
  Een hulpmiddel dat laat zien uit welke bron de consument zijn doel financiert en hoe deze bron zich in de tijd ontwikkeld.
 • Welke financierings bronnen zijn er
  Persoonlijk vermogen en Vreemd vermogen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem 4 persoonsverzekeringen 
 • basis verzekering ,
 • aanvullende ziektekostenverzekering
 •  arbeidsongeschiktheidsverzekering 
 • ongevallen verzekering
Wat is het verschil tussen een schade-, sommen- en persoonsverzekering
schadeverzekering: keert uit n.a.v. verzekerd voorval dat schade heeft veroorzaakt
sommenverzekering: keert vooraf besproken bedrag uit
persoonsverzekering: schade of sommenverzekering die gat dekt veroorzaakt door ziekte of arbeidsongeschiktheid
Noem 3 soorten verzekeringen volgens het burgelijk wetboek
schadeverzekering
sommenverzekering
persoonsverzekering
Leg uit wat een  kansovereenkomst is
er is sprake van onzeker element, de partijen weten vooraf niet wie voordeel van de overeenkomst zal hebben
Wat is een bedrijfsgebouw
een bedrijfsgebouw is een onroerende zaak die is bestemd voor het uitoefenen van een bedrijf
wat kan een schadeverzekering dekken
woningen inboedels kostbaarheden voertuigen
wat is een persoonsverzekering
de persoonsverzekering is afhankelijk van de verzekeringsovereenkomst een schade of sommenverzekering het gat om verzekeringen die te maken hebben met gezondheid ziekte of arbeidsongeschiktheid

wat is een sommenverzekering
een sommenverzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit
wat is een schadeverzekering
de schadeverzekering keert uit naar aanleiding van een verzekerd voorval dat schade heeft veroorzaakt
wat is een verzekeringsovereenkomst
een kansovereenkomst