Summary WFT Hypothecair Krediet

-
361 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "WFT Hypothecair Krediet". The author(s) of the book is/are . This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - WFT Hypothecair Krediet

 • 1.1.1 Huursector

 • Waar bestaat basis huur uit en waar de netto huur?

  • kale huur
  • servicekosten ( verwarming, verlichting en schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten of kosten huismeester)

  Basis huur - huurtoeslag = netto huur

   

  Basis huur is excl. nutsvoorzieningen.

 • 1.1.2 Koopsector

 • Wat zijn de bruto en netto woonlasten?

  Bruto woonuitgaven:

  • hypotheeklasten
  • opstalverzekering
  • verschuldigde erfpacht

  Verschil tussen bruto en netto = fiscale effecten.

 • 1.1.3 De markt voor woningen

 • Verschil tussen een kopers en verkopers markt?

  Kopersmarkt:

  dan is er een groot aanbod en een kleine vraag, de koper heeft het voor het zeggen

   

  Verkopersmarkt:

  Dan is er een klein aanbod en een grote vraag, de verkoper heeft het voor het zeggen.

 • Waardoor komt de markt van de koopwoningen tot stand?

  • Door vraag en aanbod.
  • Hypotheekrente speelt ook een rol in de keuze om een woning te kopen.

  Is de rente bijv. laag dan zal iemand eerder een woning kopen dan wanneer deze hoger is. Door een lage rente neemt de vraag naar woningen toe en daardoor ontstaat er een waardestijging.

  • economisch klimaat > zoals politieke beslissingen.  bijv. afschaffen van hypotheekaftrek.
 • 1.2 Overwegingen bij het aankopen of huren van een woning

 • Wat is lastenrisico?

  lasten van de koper zijn vaak meer dan de lasten van een huurder.

 • Kosten bij verhuizing?

  Kosten voor verhuizing zijn voor de koper meer dan voor de huurder. Dit omdat de koper te maken heeft met kosten koper en evt. financieringskosten.

 • Vermogensrisico?

  Het risico loopt dat wanneer hij zijn woning op een moment verkoopt, de opbrengst van de woning lager is dan de hoogte van de hypotheekschuld en hij met een restschuld blijft zitten.

 • Volgorderisico

  Een koper loopt het risico dat hij tijdelijk dubbele lasten heeft.

  Dit gebeurd als hij zijn oude woning nog niet heeft verkocht. Of wanneer hij de oude woning wel heeft verkocht maar nog niet in de nieuwe woning kan en daardoor iets moet huren.

 • Bezitvorming?

  Een koper bouwt bezit op.

 • Woongenot?

  Bij het kopen heb je vaak meer woongenot, omdat je het geheel kunt inrichten naar eigen smaak.

 • 1.3.1 De vraagkant van de hypotheekmarkt

 • bestaat uit 3 groepen?

  • starters > kopen eerste woning
  • doorstromers > is al in bezit van eigen woning
  • omzetter > sluiten een nieuwe hypotheek af of zetten de bestaande hypotheek om. bijv. wijzigen van geldlener.
 • 1.3.2 De keuze van de hypotheekverstrekker

 • Wat bepaald de keuze van hypotheekverstekker?

  • hoogte renteprecentage
  • mogelijk hoogte van de financiering
  • hoogte van afsluitkosten
  • mogelijkheid om een lopende kapitaalverz. in te brengen
  • verscheidenheid aan producten
  • keuzemogelijkheden voor rentevaste periodes
 • 1.3.3.1 Hypotheekbanken en bouwfondsen

 • Wat zijn hypotheekbanken?

  trekken geld aan door het plaatsen van pandbrieven en het aantrekken van onderhandse leningen

 • 1.3.5 productontwikkeling

 • 1.3.5. Productontwikkeling:

  productontwikkeling is veranderd door de toename aan concurrentie en doordat de consument steeds meer kennis kreeg van de producten.   Daarom is doormiddel van de ontwikkeling de hypotheek een consument vriendelijker product geworden.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat  houdt een annuïteiten hypotheek in?

De som van de bruto renten en aflossing blijft gelijk gedurende de looptijd.

 

Bij aanvang bestaat de last voor het grootste gedeelte uit renten en bij afloop voor het grootste gedeelte uit aflossing.

 

Kenmerken:

 • stijgende aflossingsbestanddeel in de maandlast
 • afname fiscaal voordeel
 • stijgende netto lasten ( door afname fiscaal voordeel)
 • halverwege de looptijd circa 1/3 deel afgelost
 • na 2/3 van de looptijd circa 1/2 van de hoofdsom afgelost.

 

zie voorbeeld blz. 154

 

Geschikt voor:

 • zie blz. 154
Wat is een getrapte lineaire hypotheek?

hypotheek met getrapte aflossing blijft het aflossing % (het % van de hoofdsom dat per jaar wordt afgelost ) voor een bepaalde periode gelijk.

 

zie voorbeeld blz. 153

Waar is de lineaire hypotheek geschikt voor?

zie blz. 150

 

overlijdensrisico = verplicht om een levensverzekering af te sluiten.

 

De premie is lager dan de premie voor annuïteit dalende overlijdensrisicoverzekering of een gelijkblijvende risicoverzekering.

Wat is een lineaire hypotheek?
 • periodiek wordt hetzelfde bedrag afgelost
 • hoge aanvangslasten
 • dalende bruto en netto lasten
 • afnemend fiscaal voordeel
 • zekerheid omtrent aflossing aan het einde van de looptijd
 • relatief goedkoop

 

Gelijk bedrag afgelost > 150.000/30 jaar = 5000 per jaar

 

zie voorbeeld blz 150

WAt is een papertrail?

Dan worden de motivatie voor het advies ( het klantprofiel) en het advies zelf op papier vastgelegd.

Wat is een renseigneringsbrief?

Dat is een kopie van de waarde opgave voor de belastingdienst. Zij vragen namelijk om opgave van de afkoopwaarde.

Wat houdt de postcontractuele fase in?

de periode na het afsluiten van de overeenkomst

Wat houdt de precontractuele fase in?

periode voordat er een overeenkomst is

Wat houdt een anti-cumulatieregeling in?  

Dat houdt in dat wanneer een woning binnen 6 maanden weer verkocht wordt, er over de eerste verkoopsom geen overdrachtsbelasting meer betaald hoeft te worden. in 2011 is deze periode naar 12 maande gezet.

welke kosten zijn aftrekbaar?
 • grond en bouwrente na het tijdstip van de koop-/aannemingsovereenkomst
 • verschuldigde rente
 • disagio = ( betaald bedrag over afkopen van een gedeelte van de rente)
 • taxatiekosten i.v.m. hypotheek > Nieuwbouw en bestaande bouw
 • notariskosten hypotheekakte > bij nieuwbouw of bestaande bouw
 • kosten verkrijging hypotheekgarantie ( uitsluitend indien ten behoeve van hypotheek)
 • kosten hypotheekakte, doorhaling hypotheek, registratierecht en kadasterkosten
 • Afsluitprovisie ( max. 1,5% lening en max 3.630> meerdere gedurende volgende jaren)
 • bereidstellingsprovisie
 • taxatiekosten
 • boeterente wegens vervroegde aflossing of te late betaling
 • kosten oversluiten of verlengen
 • erfpachtcanons

veel leners financieren de kosten voor het aangaan van een hypotheek mee > deze zijn ook aftrekbaar.