Summary WFT Schade Bedrijven

-
163 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "WFT Schade Bedrijven". The author(s) of the book is/are NIBESVV. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - WFT Schade Bedrijven

 • 1 Brand

 • Wie heeft het bezitsrisico en wat is dit ? 
  bedrijven, het bezitsrisico is het risico dat de bezittingen en de handelsgoederen van het bedrijf verloren gaan
 • wat houd de opstal- gebouwenverzekering in ?
  dit verzekert het gebouw van het bedrijf 
 • wat houd de inventaris goederenverzekering in?
  deze verzekering vergoed de inventaris (meubels, kantoorspullen etc) en de goederen die nog verhandeld worden.
 • wat zijn handelsgoederen en hoe zijn deze verzekerd?
  dit zijn de goederen die nog verhandeld moeten worden. deze zijn verzekerd voor het verblijfsrisico niet voor vervoer.
 • 1.2 dekking brandverzekering voor bedrijven

 • er zijn twee soorten brandverzekeringen voor bedrijven. welke zijn dat ?
  kale brandverzekering
  de uitgebreide brandverzekering (ugv)
 • wat is de dekking voor de kale brand verzekering en de UGV?
  kaal; ontploffing brand en blikseminslag
  ugv; zelfde als kaal + storm, inbraak, diefstal of poging tot diefstal, vandalisme, water stoom, regen hagel, sneeuw of smeltwater
 • 1.3 verzekerde som voor bedrijven

 • j
 • wat kun jij vertellen over taxaties
  bedrijven gebruiken taxaties om het vaststellen van de waarde van het pand/ herbouwwaarde. deskundigentaxatie is 3 jaar geldig. polis met indexclausule 6 jaar geldig
 • waarmee wordt de herbouwwaarde vastgesteld
  kubieke meter m3, bij particuliers is dit vierkante meter m2
 • wat kun je vertellen over BTW in het bedrijfssleven
  bedrijven kunnen bTW verrekenen dit mag niet meegeteld worden bij ALLE bedrijfsverzekeringen
 • wat houdt BTW in bij schade uitkering?
  dit is altijd EXCLUSIEF BTW
 • welke bedrijven verzekeren de handelsgoederen en inventaris op nieuwwaarde?
  winkels, kantoren en horeca
 • goederen worden meestal verzekerd op basis van de marktwaarde, wat is de marktwaarde?
  inkoopwaarde vermeerderd met de gemaakte kosten
 • geldt voor inventaris-goederenverzekering een indexclausule?
  NEEEEEEEE
 • 1.4 verzekeringsclausules speciaal voor bedrijven

 • wat is de clausule brandgevaarlijke werkzaamheden?
  wordt gebruikt bij bedrijven die met vuur werken. deze clausules bestaat uit voorschriften waar aan gehouden moet worden, zoals; 
  1. verwijderen van brandstoffen of vloeistoffen op de plek waar wordt gewerkt.  minimaal 10 meter
  2. zorgen voor de aanwezigheid van voldoende blusmiddelen
  3. uitvoeren van controles en nacontroles op bijv. nasmeulen ook tijdens pauzes.
  niet nageleef e.r. van 10 % met max 50.000
 • wat houdt de clausule blusmiddelen in?
  afdwingen van aanwezigheid van blusmiddelen. is garantieclausule; komt verzekerde afspraak niet naa geen dekking. schade moet wel verergerd of ontstaan zijn door afspraken die niet zijn nagekomen.
 • wat houdt de clausule spuiten in ?
  de clausule verbiedt het spuiten met vloeistoffen waarvan het ontvlammingspunt op 55 graden celsius of lager ligt. ook garantieclausule
 • wat houdt de clausule diefstal en vandalisme in ?
  dekking tegen diefstal als er braak van toepassing is. en soms dekking van vandalisme in geval van wederrechtelijk binnendringen
 • wat houdt de clausule beroving en afpersing in ?
  maximumbedrag dekking verleend voor schade aan goederen, geld en waardepapieren veroorzaakt door gewelddadige beroving en afpersing van een verzekerde of een medewerker
 • wat houdt de clausule waterschade (vlonderclausule) in kelders in ?
  ook wel vlonderclausule, schade is gedekt als de goederen 10 cm boven de vloer zijn opgeslagen.
 • wat houdt de clausule uitvallen van elektrische stroom in ?
  deze dekking heeft alleen betrekking op koelkasten en driepvaskasten. alleen als storing is geweest bij nutsbedrijf die minimaal 6 uur duurde.
 • wat houdt de clausule dekking buiten bedrijfsgebouw in?
  dekking voor zaken die zich buiten de verzekerde bedrijfsgebouwen bevinden
 • wat is huurdersbelang?
  dan zijn de verbeteringen die de huurder aanbrengt meeverzekerd
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.