Summary WFT schade particulier

-
224 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "WFT schade particulier". The author(s) of the book is/are no. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - WFT schade particulier

 • 1 Risicobeheer particulieren

 • Risicobeheer?
  Inventariseren, analyseren en reduceren
 • 1.1 risicobeheer

 • Wat betekend risico?

  Kwade kans. Dit duidt op onzekerheid en nadeel.

 • 1.2 risico-inventarisatie

 • Er zijn drie soorten risico's:

 • 1.2.1 Risico's die bezittingen bedreigen

 • Deel van het vermogen is geïnvesteerd in bezittingen. Bij schade leidt deze dus vermogensverlies.

 • 1.2.2 Risico's die te maken hebben met leven, dood of gezondheid

 • Ziek worden of een ongeval krijgen en vervolgens niet of minder kunnen werken.

 • 1.2.3 Risico's die het vermogen rechtstreeks bedreigen

 • Het vermogen van de particulier wordt rechtstreeks aangetast, zonder dat er schade is aan bezittingen of vermogen.

  Voorbeeld= vorderingen uit de onrechtmatige daad

 • 1.3 risicoanalyse

 • wordt naar drie zaken gekeken:

  1. omschrijving van het risico dat wordt gesignaleerd
  2. wat wordt door het risico bedreigd?
  3. maken inschatting van de omvang van de gevolgen (schadeomvang)

  vb.

  1. brand
  2. het woonhuis
  3. ergste geval: herbouwwaarde
 • 1.4 maatregelen ter voorkoming of beperking van risico's

 • Wat houden organisatorische maatregelen in?

  preventie die te maken hebben met het gedrag van mensen

  vb.

  aanschaffen brandblussers, trainen van personeel met de brandblussers

   

 • Wat zijn bouwkundige en technische maatregelen?

  preventieve maatregelen die gericht zijn op het voorkomen of beperken van brand/inbraak. Bij voorkeur als tijdens de bouw, maar later kan ook.

  vb.

  Bouwkundig: brandvertragende/brandwerende materialen/inbraakwerend hang&sluitwerk

   

  Technisch: rookmelders/brandalarm/inbraakalarm

   

 • 1.5 verbeterde risicoklassenindeling 2009 voor woningen en bedrijven

 • Hoe brengen verzekeraars risico's goed in kaart?

  risicoklassenindeling (gemaakt door verzekeraars& VvBO(verbond van beveiligingsorganisaties))

 • 1.5.1 Verbeterde risicoklassenindeling

 • Waar staat VRKI voor?

  Verbeterde risicoklassenindeling

 • Wat is het doel van de VRKI?

  een praktisch uitvoerbare regeling te realiseren voor verzekeraar,  verzekerden en bedrijven die gespecialiseerd zijn in beveiliging.

 • Waar staat OBER voor?

  O= Organisatorische 

  B= Bouwkundige

  E= Elektronische

  R= Reactie alarmopvolging

 • Hoe worden de letters OBER mee aangeduidt?

  Kleine letter of cijfer. 1, 2 of 3. Deze houden resp. in: s, n en z. Standaard, Normaal of Zwaar.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Risicobeheer?
Inventariseren, analyseren en reduceren
Jan de Vries (37 jaar) heeft een inkomen van € 2.250,- netto per maand. Jan heeft een huis gekocht en over twee maanden vindt de verhuizing plaats. De woning heeft een herbouwwaarde van € 145.000,-. De totale oppervlakte van de nieuwe woning bedraagt 160 m². Jan woont samen met echtgenote Janine en twee jonge kinderen. De familie De Vries heeft € 18.000,- waarde aan audiovisuele computerapparatuur en € 14.000,- aan lijfsieraden, geen bijzondere bezittingen en/of huurdersbelang. Jan wil zijn inboedelverzekering aanpassen naar de nieuwe situatie en vraagt zijn tussenpersoon wat de waarde wordt van zijn inboedel en wel op basis van de inboedelwaardemeter.   Gegeven is dat deze inboedelwaardemeter een puntentotaal heeft van 74. Aan iedere punt wordt in beginsel € 1.000,- waarde toegekend.  Wat wordt op basis van de inboedelwaardemeter het nieuwe verzekerde bedrag van de inboedelverzekering?   80000 74000 88000

88000

Het juiste antwoord is: € 88.000,-. 
Het bedrag wordt als volgt berekend: 74 punten x € 1.000,- + € 14.000,- ten behoeve van de extra audiovisuele apparatuur en de lijfsieraden.
Voor audiovisuele apparatuur geldt dat het meerdere boven de € 12.000,- (= € 6.000,-) moet worden bijgeteld. Voor lijfsieraden geldt dat het meerdere boven de € 6.000,- (= € 8.000,-) moet worden bijgeteld.
Verzuimd zijn de extra verzekerde bedragen in verband met de audiovisuele apparatuur en de lijfsieraden.

Toetsterm 3b.1.4

 

Wat dekt de AWBZ?
 1. opname ziekenhuis langer dan 365 dagen
 2. huishoudelijke hulp
 3. psychiatrische hulp
 4. opname in instelling
 5. opname in verpleeghuis
 6. zwangerschaponderbreking
 7. preventieve vaccinatie
 8. doventolk
Waarom eigen bijdrage?

Bij uithuisplaatsing vallen er veel kosten weg. Voeding, huisvesting, gas, electra. Als dit niet het geval was wordt degene in een financieel betere positie gebracht. Hoogte van eigen bijdrage is afhankelijk van gezinssamenstelling, aard van de zorg en hoogte netto-loon.

Doel?

samen er alles aan doen om werknemer weer aan het werk te krijgen na arbeidsongeschiktheid. Mogelijkheden:

 1. werkzaam in oude functie
 2. elders binnen bedrijf andere werkzaamheden verrichten
 3. bij andere werkgever passende werkzaamheden

 

Wat is er te vertellen over orgaandonatie?

De werkgever keert 100% uit aan werknemer. Het UWV keert deze uit aan de werkgever.

Wat is er mbt tot zwangerschap te vertellen?

WAZO; wet arbeid en zorg. Er is uitkering van 16 weken opv de WAZO voor arbeidsongeschiktheid gerelateerd aan zwangerschap of bevalling. Uitekring is 100%.

 

ZeZ; Zelfstandigen en Zwanger-regeling. sinds 2008. 16 weken waarvan de hoogte afhangt van de inkomsten maar max 1.424 euro.

Wie zijn doelgroepen van de ZW?
 1. .......
 2. oproepkrachten na afloop contract
 3. stagaires wanneer naast opleiding ook loon wordt ontvangen
 4. uitzendkrachten wanneer er op het uitzendbureau geen loondoorbetalingsverplichting meer rust
Wat is het doel van de ZW?

Verzekering tegen financiële gevolgen arbeidsongeschiktheid. Pas van toepassing nadat de werkgever geen verplichting meer heeft. Het BW regelt verplichtingen van de werkgever.

Welke zaken voeren de zorgverzekeraars uit?
 1. AWBZ
 2. zorgverzekeringswet