Summary Wijsbegeerte

-
ISBN-10 9020988646 ISBN-13 9789020988642
1534 Flashcards & Notes
20 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wijsbegeerte". The author(s) of the book is/are Antoon Braeckman Bart Raymaekers Gerd Van Riel. The ISBN of the book is 9789020988642 or 9020988646. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Wijsbegeerte

 • 0 Inleiding

 • Wat wordt bedoeld met contingent?
  Alles wat toevallig is: wat ook anders had kunnen zijn. Bv. gezin, studiekeuze.
 • We kunnen niet overleven in een wereld waarin alles contingent is (anders-mogelijk), we moeten orde, structuur en samenhang ervaren. Dus, er zijn veel dingen die niet contingent zijn. Ook cultuurpatronen blijken contingent: man-vrouw verdeling. 
 • Wetenschap kan aantonen dat iets wat contingent lijkt, dit in werkelijkheid niet is. Voorafgaand aan de moderne wetenschap diende mythen, riten en magie dit doel. Daarnaast vond met steun en verklaringen in astrologie, religie, alchemie, kunst en filosofie. 
 • Epistemologie / kenleer
  Stelt de vraag naar (ware) kennis. Wat is kennis? Wanneer kennen we iets? Hoe is kennis mogelijk? Wanneer is kennis waar? Wat is waarheid? Wat is wetenschap? Hoe komt ware kennis tot stand?
 • Metafysica
  Stelt de vraag naar (ware) werkelijkheid. Wat is 'werkelijk'? Wat is het fundament van de werkelijkheid? Wat is de zin van de werkelijkheid? Wat is het doel van de werkelijkheid? Waarom is er iets, en niet eerder niets?
 • Wetenschap kan aantonen dat iets wat contingent lijkt, dit in werkelijkheid niet is. Voorafgaand aan de moderne wetenschap dienden mythen, riten en magie dit doel. Daarnaast vond met steun en verklaringen in astrologie, religie, alchemie, kunst en filosofie.
 • Gelijkenissen tussen opvattingen uit de oudheid en de middeleeuwen. De wereld wordt in beide perioden als problematisch ervaren. Een zoektocht naar de echt werkelijke en eeuwige wereld, de goddelijke wereld en de waarheid. Dit vergt een zekere ascese. De waarheid ligt buiten de mens. Het realisme stelt dat er een werkelijkheid bestaat die in zichzelf geordend is en gelooft dat het denken bij machte is om die samenhang te achterhalen.
 • 'De wending naar het subject' duidt de overgang van het middeleeuwse naar het moderne denken aan. De waarheid van de dingen worden niet langer gezocht in een fundament en oorsprong buiten de mens. De waarheid bevindt zich niet in een ideeënwereld of in God, maar binnen het menselijke denken zelf. Elke werkelijkheid vindt haar grond in het denken van de mens. Het eigen denken vervult de rol van de goddelijke werkelijkheid uit de voorafgaande periodes. Deze gedachte krijgt uitdrukking in de term 'subject', 'drager'. 
 • 'De wending naar het subject' duidt de overgang van het middeleeuwse naar het moderne denken aan. De waarheid van de dingen wordt niet langer gezocht in een fundament en oorsprong buiten de mens. De waarheid bevindt zich niet in een ideeënwereld of in God, maar binnen het menselijke denken zelf. Elke werkelijkheid vindt haar grond in het denken van de mens. Het eigen denken vervult de rol van de goddelijke werkelijkheid uit de voorafgaande periodes. Deze gedachte krijgt uitdrukking in de term 'subject', 'drager'.
 • Deze wending naar het subject is de basis van het ontstaan van de moderne natuurwetenschappen, maar ook politiek, recht, economie en religie. De verhouding tussen denken en zijn wordt nu uitgedrukt in subject en object. Het resultaat is een tegenstelling tussen een oppermachtig, zelfgenoegzaam en productief menselijk subject en een inerte, heteronome en maakbare werkelijkheid als object.
 • In de hedendaagse tijd komt er verzet tegen de abstracte positie van het moderne subject. Vanaf de negentiende eeuw wordt het onwereldse ontmaskerd als een illusie. Het menselijk bestaan in onvermijdelijk tijdelijk, eindig en gelokaliseerd. Dit leidt tot decentrering van het subject. Denken en zijn worden anders bekeken: het denken kan niet losstaan van de werkelijkheid waarop het zich betrekt. Elke realiteit is maar een realiteit voor een bepaald denken. Er komt een nadruk op de manier waarop het subject in zijn denken en handelen bepaald wordt door instanties waarop het zelf geen grip heeft. 
 • Wetenschap kan aantonen dat iets wat contingent lijkt, dit in werkelijkheid niet is. Voorafgaand aan de moderne wetenschap dienden mythen, riten en magie dit doel. Daarnaast vond men steun en verklaringen in astrologie, religie, alchemie, kunst en filosofie.
 • 0.1 Vertrouwdheid en verwondering

 • Wat kan aanleiding geven tot verwondering?
  Het plotseling verdwijnen van de vertrouwdheid en de evidentie van de dingen rondom ons.
 • Wat bedoelde Plato met: 'de verwondering is het begin en het beginsel van de wijsbegeerte'?
  De verwondering grijpt de doorbreking van het alledaagse aan om onszelf en onze vertrouwde wereld in twijfel te trekken en op zoek te gaan naar nieuwe antwoorden. Uit deze verwondering is de filosofie in historische zin voortgekomen.
 • 1. Wat is verwondering?
  Een houding van reflectie, een nadenken over een ervaring.
 • Wat is verwondering
  Een houding van reflectie, van na-denken over een ervaring.
 • 2. Waarom is verwondering wezenlijk voor de filosofie?
  Zij gebruikt de doorbreking van het alledaagse aan om onszelf en onze vertrouwde omgang met de wereld in twijfel te trekken en op zoek te gaan naar nieuwe antwoorden.
 • Wat is wezenlijk voor de filosofie?
  De verwondering
 • 3. Wat is verwondering volgens Plato?

  De archè van de filosofie: het begin en het beginsel van de wijsbegeerte.
 • De verwondering is de archè van de filosofie. Wat zei Plato hierover?
  "Het is begin en het beginsel van de wijsbegeerte"
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.