Summary wijzer door de tijd 7

-
248 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "wijzer door de tijd 7". The author(s) of the book is/are Truus Visser Van den Brink. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - wijzer door de tijd 7

 • 1 HUmanisme en renaissance

 • wie bepaalden in de middeleeuwen wat mensen wel en niet mochten doen?
  geestelijken
 • wat vond Erasmus van het volgen van de kerk?
  mensen moeten hun hersenen gebruiken en niet klakkeloos doen wat de kerk zegt
 • wat betekend humaan
  menselijk
 • wat is het bekendste boek van erasmus
  Lof der Zotheid
 • wat gingen mensen doen door het humanisme
  zelf nadenken bijv. de aarde
 • hoe gingen kunstenaars kijken in de renaissance
  af van de strenge regels van de kerk, terugkijken naar kunst van Grieken en Romeinen
 • welke brug is vernoemd naar een belangrijke humanist en welke humanist
  de Erasmusbrug in Rotterdam naar Erasmus
 • wie beweerde dat de aarde een bol was 
  geleerde in de oudheid
 • wat is een bekend gebouw uit de renaissance
  Sint-Pieter in Rome
 • een bekend gebouw uit de oudheid
  Pantheon in Rome
 • lijken Pantheon en Sint-Pieter op elkaar?
  Ja, zelfde zuilen, in Renaissance bouwden ze net als in de oudheid
 • Kunst in de middeleeuwen? onderwerp
  de kerk, onbelangrijk goede afbeelding menselijk llichaam
 • Bekende renaissance-schilder:
  Albert Dürer
 • Hoe noem je een korte handtekening?
  Paraaf
 • 2 Reformatie en hervorming

 • Twee geloven op 1 kussen, daar slaapt de duivel tussen, wat wordt hiermee bedoeld?
  Katholiek en Protestant samen trouwen, dat moet wel slecht zijn.
 • wie was er eerst, katholiek of protestant?
  Katholiek
 • wat staat er op de toren van protestantse kerk?
  haantje
 • de bijbel is geschreven in het..................
  Latijn
 • een ander woord voor hervorming is..............
  reformatie
 • de paus vond ......................een ketter
  Luther
 • Calvinisten waren volgelingen van .................
  Clavijn
 • De katholieken geloofden in de kerk van de ................
  Paus
 • Lutheranen en Calvinisten werden....................genoemd
  Protestanten
 • wat betekent 'aflaat'
  een brief die je kon kopen, waardoor je na je dood geen straf kon krijgen van God
 • Wie waren tegen de 'aflaat' en waarom?
  Luther en Calvijn, er stond niets over in de bijbel
 • Noem een manier waarop de paus van Luther en zijn volgelingen af probeerde te komen?
  op de brandstapel
 • welk geloof is een gevolg van het humanisme?
  protestant
 • Wie verkocht de aflaat? 
  Priesters, als de Duitse monnik Tetsel
 • Waarom lazen de meeste mensen de bijbel niet
  hij was in het Latijn en de meeste mensen konden niet lezen.
 • Wat deed Luther waardoor hij ketter werd genoemd door de paus?
  Protestbrief op de kerkdeur in Wittenberg
 • Hoe noemen we de volgelingen van Luther?
  Lutheranen
 • Wie vertaalde de bijbel in het Duits?
  Luther
 • Welke Fransman had dezelfde idee als Luther?
  Calvijn
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

sdfa
asdfsd
Wat doet een chirurgijn nog meer
Barbier (kapper)
Waarom willen de meeste mensen niet naar de chirurgijn
Omdat zij bulten weg snijden en daar zijn mensen bang voor
Wat bedenkt Cornelis Corneliszoon van Uitgeest 
Een windmolen waarmee van boomstammen planken worden gemaakt
Jan adriaanszoon leeghwater ontwerpt wat
Windmolens om water uit meren te halen
Waar worden molens voor gebruikt
Bijvoorbeeld om olie uit zaad persen
Wat is het voordeel van molens 
Alles gaat sneller
Wat onderzoekt hij 
Hoe slingers bewegen
Wie ziet als eerste de maan en de ringen rond Saturnus 
Christiaan Huygens 
Wat onderzoekt hij 
Poep, vlooien, veren, speeksel, bloed en koeienogen