Summary Wijzer door de tijd : geschiedenismethode.

-
ISBN-10 9001139124 ISBN-13 9789001139124
114 Flashcards & Notes
24 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wijzer door de tijd : geschiedenismethode.". The author(s) of the book is/are Jakob van Sonderen, Suzanne Achterberg, Marlies Huijzer Ferry Siemensma. The ISBN of the book is 9789001139124 or 9001139124. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Wijzer door de tijd : geschiedenismethode.

 • 1 Stoom verandert Nederland

 • Wie en wanneer ontwierp de stoommachine?

  De Engelsman James Watt in 1770

 • Wanneer gaat er ook in Nederland veel met stoommachines gewerkt worden?

  In 1850

 • In de steden bouwen ze de fabrieken en de arbeiders wonen in huisjes die eromheen gebouwd zijn

 • Waarom is het niet zo gezond om in de arbeiderwijken te leven?

  De stoommachines werkten op steenkool en dat vervuilde de lucht die de arbeiders vervolgens inademen

 • De stoommachines worden gebruikt om machines aan te drijven voor bv het weven van stoffen. Noem 2 dingen waar de stoommachine ook voor gebruikt werd

  Treinen en schepen

 • Wanneer en waar rijdt de eerste stoomtrein van Nederland?

  In 1839 tussen Amsterdam en Haarlem

 • Wat is het grote voordeel van de stoommachine en hoe noemen we de periode ook wel?

  Alles gaat sneller; het reizen, het vervoeren van spullen en het maken van producten = De industriële revolutie

 • Hoe werkt een stoommachine?

  De kolen verwarmen het water in de ketel, de stoom brengt de zuigers in beweging en hierdoor gaat het vliegwiel draaien. Het vliegwiel drijft de machine aan of de wielen van een stoomtrein.

 • Wat is het grote voordeel voor een baas van een stoomfabriek?

  Alles gaat nu veel sneller maar ook goedkoper. De baas heeft geen handwerkers thuis meer nodig maar heeft arbeiders in dienst die hem met hun salaris weer huur betalen om in de arbeiders huisjes te mogen wonen

 • Noem een 4 steden waar veel industrie is in die tijd?

  Enschede, Leiden, Zaandam en Rotterdam

 • Er is rond 1870 veel werkloosheid en armoede, hoe komt dat?

  Er komen meer mensen naar de stad dan er werk en woonruimte is. De arbeiders krijgen maar heel weinig salaris voor heel veel uren werk.

 • Wat gebeurt er met een arbeider die werkloos of ziek is?

  Als je niet werkt krijg je ook geen geld en kan je dus geen eten kopen.

 • Wat doen de mannen om het harde werken voor even te vergeten?

  Ze geven bijna al hun loon uit aan alcohol, jenever.

 • 1.1 Machines doen het werk

 • Wanneer is de stoommachine ontworpen en door wie?

  Rond 1770 en door James Watt

 • In 1870 werken in Nederland nog veel mensen op het land maar dat gaat veranderen. Waar gaan de landarbeiders heen en waarom?

  De landarbeiders trekken naar de stad omdat daar te gaan werken in de fabrieken

 • De stoommachine kan andere machines aandrijven. De stoommachine werken op steenkool

 • Noem een 4 steden waar veel industrie is in die tijd?

  Enschede, Leiden, Zaandam en Rotterdam

 • Leg uit hoe een stoommachine werkt

  Steenkool brandt, daarboven een grote ketel met water, door de hitte gaat het water koken, daardoor ontstaat stoom, door de kracht van de stoom gaan de zuigers bewegen, daardoor gaat het vliegwiel draaien. En dit wiel drijft en machine aan

 • Er is rond 1870 veel werkloosheid en armoede, hoe komt dat?


  Er komen meer mensen naar de stad dan er werk en woonruimte is. De arbeiders krijgen maar heel weinig salaris voor heel veel uren werk.

 • Hoe zijn de werkomstandigheden van een arbeider in een fabriek?

  Veel lawaai, weinig loon

 • Wat gebeurt er met een arbeider die werkloos of ziek is?


  Als je niet werkt krijg je ook geen geld en kan je dus geen eten kopen.

 • Wanneer komen de stoommachine naar Nederland?

  1850

 • Wat doen de mannen om het harde werken voor even te vergeten?


  Ze geven bijna al hun loon uit aan alcohol, jenever.

 • Leg uit wat de Industriële Revolutie inhoudt.

  Er komen veel fabrieken, mensen gaan om de fabrieken heen wonen, zo ontstaan steden. De lucht is vervuild door de verbranding van steenkool. De eerste stoomtrein rijdt  in 1839. Mensen en producten kunnen daardoor sneller reizen. Alles gaat veel sneller, er verandert veel. 

 • Hoe lang moeten de fabrieksarbeiders gemiddels per dag werken?

  12 tot 14 uur per dag

 • Hoe heten de huizen van de veenstekers op het platteland?

  Plaggenhutten

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

waardoor blijven er meer mensen in leven
door aanleg van waterleidingen verbeterde de hygiene
noem 3 drie grote verbeteringen door alle uitvindingen
1.mensen kunnen op grote afstand met elkaar praten
2.het reizen gaat sneller
3.de gezondheidszorg word beter
welke 3 ontdekkingen doet Louis Pasteur
1.dat je door melk te koken de bacterien dood
2.dat bacterien mensen ziek maken
3.dat je mensen kan inenten zodat ze niet ziek worden
wat verbetert Edison aan de gloeilamp
hij zorgde dat hij langer brandde
wie vind de telefoon uit en wie verbetert het
Bell en Edison verbetert
wie vindt de telegraaf uit en wat is het?
morse,je kan over grote afstanden boodschappen versturen door middel van piepjes die letters voorstellen
wanneer rijdt de eerste stoom trein in nederland
in 1839
Wat is een Dolle Mina?
Rond 1970 een goep "nieuwe feminstes", ze willen nog meer gelijkheid voor vrouwen. bv de taken nog meer verdelen huishouden/kinderen en werk.
Wat willen de feministen?
1. kiesrecht voor vrouwen
2. Goede opleiding voor vrouwen
3. gelijke betaling voor hetzelfde werk
Noem 2 belangrijke feministen
Aletta Jacobs en Wilhelmina Drucker