Summary Wijzer door natuur en techniek : natuur- en techniekmethode

-
ISBN-10 9001302556 ISBN-13 9789001302559
269 Flashcards & Notes
15 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wijzer door natuur en techniek : natuur- en techniekmethode". The author(s) of the book is/are Ferry Siemensma. The ISBN of the book is 9789001302559 or 9001302556. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Wijzer door natuur en techniek : natuur- en techniekmethode

 • 2.1 De aarde warmt op

 • wat zijn fossiele brandstoffen en noem 3 voorbeelden
  brandstoffen die miljoenen jaren geleden zijn ontstaan uit planten en dieren zoals : aardolie,aardgas en steenkool
 • noem 3 nadelen van fossiele brandstoffen
  1.ze raken op
  2.ze vervuilen het milieu
  3.er komt CO2 in de atmosfeer
 • waar gebruiken we fossiele brandstoffen voor
  auto's rijden op diesel gas of benzine en fabrieken hebben steenkool als energiebron
 • wat is de atmosfeer
  dat is een dikke laag lucht rond de aarde
 • waar bestaat de atmosfeer uit
  het is een mengsel van allerlei gassen zoals : stikstof,zuurstof en CO2
 • Wat is CO2?
  Een broeikasgas
 • Leg het broeikaseffect eens uit
  De zonnestralen gaan door de atmosfeer heen en verwarmen de aarde. De atmosfeer werkt als een deken en houdt de meeste warmte vast. CO2 is een gas dat we uitademen en dat is heel natuurlijk. Door het vele gebruik van fossiele brandstoffen komt er teveel CO2 in de atmosfeer en daardoor warmt de aarde teveel op.
 • Wat gebeurt er door teveel CO2 in de atmosfeer?
  Het klimaat veranderd doordat de aarde warmer wordt en de zeespiegel stijgt doordat het ijs smelt.
 • 2.1.1 nieuwe energiebronnen

 • hoe werkt een turbine
  in een centrale verbrand men fossiele brandstoffen,de hitte daarvan verwarmt water tot stoom,de stoom gaat met grote kracht langs de ventilator,die gaat draaien en laat de generator ( een  enorme dynamo ) draaien
 • hoe noemen we bronnen die geen CO2 uitstoten en noem er 3
  duurzame of schone energie
  1.zonne-energie
  2.windenergie
  3.waterkracht
 • uit wat kan methaangas laten ontstaan
  uit poep
 • aan welke 2 dingen kun je zien hoeveel energie je verbruikt
  aan de stroommeter en de gas meter
 • wat is biogas en hoe noemen we de energie die dat oplevert
  dat is gas uit gegiste planten en mest we noemen dat bio-energie
 • 2.1.1.1 zuinig met energie

 • waarin word stroom gemeten
  in kilowatt-uur
 • waarin word gas gemeten
  kubieke meter
 • noem 2 voorbeelden van zuinige verlichting en leg uit waarom ze zuinig zijn
  1.spaarlampen
  2.LED lampen
  ze worden niet zo warm dus alle energie word echt gebruikt voor licht
 • 2.1.1.1.1 energiezuinig

 • wat is een duurzaam huis
  is een huis dat zo min mogelijk schade doet aan het milieu
 • wat maakt een huis een energie zuinig huis
  zonnepanelen voor elektriciteit,zonnecollectoren warm water,isolatie materiaal om de warmte in huid te houden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

samengesteld materiaal
samenstelling van dezelfde of verschillende materialen
composiet
samenstelling van verschillende materialen
legering
mengsel van verschillende materialen
milieu
wat zijn de gevolgen van het materiaal voor het milieu
geleiding
hoe goed kan een materiaal elektriciteit of temperatuur geleiden
aantasting

hoe makkelijk kun je materiaal bekrassen

hardheid
waar is het materiaal bestand
sterkte
hoeveel kracht heb je nodig om het materiaal te breken
wat is een molecuul?
een molecuul is het kleinste deel van een materiaal met nog de eigenschappen van het materiaal zelf
wat gebeurd er met de moleculen wanneer het warmer word?
dan gaan de moleculen trillen