Summary Wiswijs

-
ISBN-10 900178853X ISBN-13 9789001788537
92 Flashcards & Notes
23 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wiswijs". The author(s) of the book is/are A J Pach, J F M Wisbrun. The ISBN of the book is 9789001788537 or 900178853X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Wiswijs

 • 1 Natuurlijke getallen, breuken

 • wat is een natuurlijk getal
  positief en hele getallen
 • N is de notatie voor een natuurlijk getal
 • N is de notatie voor een natuurlijk getal
  * Getallen die je bij elkaar optelt worden de termen van een optelling genoemd.
  -Getallen die met elkaar worden vermenigvuldigd worden de factoren genoemd.

  * Voor verschillende letters kan bij distribueren hetzelfde getal worden ingevuld
 • Wat is de commutatieve/ wisseleigenschap?
  a+b=b+a Optellen
  3+2=2+3
  axb=bxa
  1x4=4x1
  Delen en aftrekken hebben geen wisseleigenschap
 • Wat is de associatieve/schakeleigenschap?
  (a+b)+c=a+(b+c)
  (axb)xc+ax(bxc)
  Geldt niet voor aftrekken en delen
 • Wat is de distributieve/ verdeeleigenschap?

  Vermenigvuldigena(b+c)=ab+ac
  a(b-c)=ab-ac
  Delen
 • 1.1 Natuurlijke getallen 14

 • Geef enkele voorbeelden van natuurlijke getallen
  0,1,2,3...
 • Wat is een verzameling
  Dit zijn losse dingen die samen een geheel vormen
 • Wat is een verzameling?
  Een aantal losse dingen als geheel samengevat.
 • Geef het symbool van de verzameling natuurlijke getallen.
  (Bijvoegen figuur van 'N')
 • Met welk symbool geven we een verzameling natuurlijke getallen weer?
  N
 • Geef de notatie van de verzameling N met enkele waarden.
  N = {0,1,2,3,...}
 • Geef het symbool voor 'niet gelijk aan' en geef een voorbeeld.


 • a + b = c.  Hoe noemt men a,b en c.
  a en b zijn de termen en c is de som.
 • Een optelling kan je ook op een getallenas aanduiden.

  Bijvoegen figuur blz. 16
 • Hoe noemt men de volgende eigenschap a+b=b+a
  De commutatieve eigenschap
 • Hoe noemt de volgende eigenschap a+b=b+a
  De commutatieve eigenschap
 • Optellen met haakjes op de getallenas.
  Bijvoegen figuur blz.17
 • Hoe noemt de volgende eigenschap. 
  (a+b)+c = a+(b+c)
  De associatieve eigenschap.
 • a - b = c.  Hoe noemt men a,b en c.
  a en b zijn de termen en c is het verschil.
 • a*b = c.   Hoe noemt men a,b en c.
  a en b zijn de factoren en c is het product.
 • Geef de eigenschappen van een optelling.
  1. commutatief
  2. associatief
 • Geef de eigenschappen van een vermenigvuldiging
  1. commutatief
  2. associatief
  3. distributief tov de optelling en aftrekking
 • a:b=c.  Hoe noemt men a,b en c.
  a is het deeltal
  b is de delere
  c is het quotiënt
 • Geef de voorrangsregels en geef een voorbeeld.
  Vermenigvuldigen en delen gaan voor op optellen en aftrekken.
  15:3+6-4+2*8 = (15:3)+(6-4)+(2*8) = 5+2+16 = 23

  Met haakjes kun je de volgorde wijzigen.
  3+2*5 = 13
  (3+2)*5 = 25
 • Hoe noemt de volgende eigenschap  a(b+c) = ab+ac
  De distributieve eigenschap.
  Deze geldt ook tov de aftrekking.
 • Geef de eigenschap voor de deling.
  Distributief als de optelling of aftrekking behoren tot het deeltal (en niet de deler)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Geef één regel voor het substitueren.
Als een letter meermaals voorkomt in een formule moet men deze letter steeds door hetzelfde getal vervangen.
Verschillende letters kunnen wel door hetzelfde getal worden vervangen.
Wat is de distributieve/ verdeeleigenschap?

Vermenigvuldigena(b+c)=ab+ac
a(b-c)=ab-ac
Delen
Wat is de associatieve/schakeleigenschap?
(a+b)+c=a+(b+c)
(axb)xc+ax(bxc)
Geldt niet voor aftrekken en delen
Wat is de commutatieve/ wisseleigenschap?
a+b=b+a Optellen
3+2=2+3
axb=bxa
1x4=4x1
Delen en aftrekken hebben geen wisseleigenschap
Hoe noemt men de volgende eigenschap a+b=b+a
De commutatieve eigenschap
Met welk symbool geven we een verzameling natuurlijke getallen weer?
N
Wat is een verzameling?
Een aantal losse dingen als geheel samengevat.
wat is een natuurlijk getal
positief en hele getallen
Wat is het linkerlid en het rechterlid.
Het linkerlid is het deel dat voor het =-teken staat, het rechterlid is het deel rechts van het =-teken
diesel kost 5 cent per kilometer en 2860 vaste kosten, 'druk uit in x' of 'geef de expressie van de kosten in x'
0.05x+2860