Summary Wiswijs

-
ISBN-10 900178853X ISBN-13 9789001788537
92 Flashcards & Notes
23 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wiswijs". The author(s) of the book is/are A J Pach, J F M Wisbrun. The ISBN of the book is 9789001788537 or 900178853X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Wiswijs

 • 1 Natuurlijke getallen, breuken

 • wat is een natuurlijk getal
  positief en hele getallen
 • placeholder
  placeholder
 • N is de notatie voor een natuurlijk getal
 • N is de notatie voor een natuurlijk getal
  * Getallen die je bij elkaar optelt worden de termen van een optelling genoemd.
  -Getallen die met elkaar worden vermenigvuldigd worden de factoren genoemd.

  * Voor verschillende letters kan bij distribueren hetzelfde getal worden ingevuld
 • Wat is de commutatieve/ wisseleigenschap?
  a+b=b+a Optellen
  3+2=2+3
  axb=bxa
  1x4=4x1
  Delen en aftrekken hebben geen wisseleigenschap
 • Wat is de associatieve/schakeleigenschap?
  (a+b)+c=a+(b+c)
  (axb)xc+ax(bxc)
  Geldt niet voor aftrekken en delen
 • Wat is de distributieve/ verdeeleigenschap?

  Vermenigvuldigena(b+c)=ab+ac
  a(b-c)=ab-ac
  Delen
 • 1.1 Natuurlijke getallen 14

 • Geef enkele voorbeelden van natuurlijke getallen
  0,1,2,3...
 • Wat is een natuurlijk getal?
  Alle hele getallen.
 • Wat is een verzameling
  Dit zijn losse dingen die samen een geheel vormen
 • Wat is een verzameling?
  Een aantal losse dingen als geheel samengevat.
 • Is 0 een getal?
  Ja.
 • Geef het symbool van de verzameling natuurlijke getallen.
  (Bijvoegen figuur van 'N')
 • Met welk symbool geven we een verzameling natuurlijke getallen weer?
  N
 • Wat is een verzameling?
  Een verzameling van objecten, elementen genoemd. Op zichzelf zijn deze ook een object.
 • Geef de notatie van de verzameling N met enkele waarden.
  N = {0,1,2,3,...}
 • Hoe schrijf je een verzameling?
  (verzamling) = {...,....,...,....}, bijvoorbeeld: ℕ = {1,2,3,4,5....}
 • Geef het symbool voor 'niet gelijk aan' en geef een voorbeeld.


 • Wat is een getallenlijn?
  Een lijn met daarop per getal een punt en deze genoemd.
 • a + b = c.  Hoe noemt men a,b en c.
  a en b zijn de termen en c is de som.
 • Teken een getallenlijn.
  Zie pag 15 van het boek.
 • Een optelling kan je ook op een getallenas aanduiden.

  Bijvoegen figuur blz. 16
 • Hoe noemt men de volgende eigenschap a+b=b+a
  De commutatieve eigenschap
 • Wat is groter dan en wat is kleiner dan?
  < kleiner dan
  > Groter dan

  Gebruik de K van kleiner dan als ezelsbruggetje.
 • Hoe noemt de volgende eigenschap a+b=b+a
  De commutatieve eigenschap
 • Hoe geeft je aan dat 2 getallen niet gelijk zijn?
 • Optellen met haakjes op de getallenas.
  Bijvoegen figuur blz.17
 • Hoe geef je een getal aan op de getallenlijn?
  Doormiddel van een pijl. Deze teken je net boven de getallenlijn.
 • Hoe noemt de volgende eigenschap. 
  (a+b)+c = a+(b+c)
  De associatieve eigenschap.
 • Wat is de som van 2 getallen?
  Dan tel je ze bij elkaar op.
 • a - b = c.  Hoe noemt men a,b en c.
  a en b zijn de termen en c is het verschil.
 • Wat is een term?
  De getallen die je bij elkaar optelt worden termen genoemd.
 • a*b = c.   Hoe noemt men a,b en c.
  a en b zijn de factoren en c is het product.
 • Wat is een wisseleigenschap?
  Als je 2 getallen hebt die je binnen een som om kunt keren. Dus:

  6+5 = 5+6
           ^
            |
  Wisseleigenschap
 • Geef de eigenschappen van een optelling.
  1. commutatief
  2. associatief
 • Hoe wordt een wisseleigenschap ook wel genoemd?
  Commutatieve eigenschap.
 • Geef de eigenschappen van een vermenigvuldiging
  1. commutatief
  2. associatief
  3. distributief tov de optelling en aftrekking
 • Wat is een schakeleigenschap?
  De volgorde van de te berekenen getallen maakt dan niet uit.

  Bijvoorbeeld:

  (a+b)+c = a + (b+c)
 • a:b=c.  Hoe noemt men a,b en c.
  a is het deeltal
  b is de delere
  c is het quotiënt
 • Hoe noem je een schakeleigenschap ook wel?
  Een associatieve eigenschap.
 • Geef de voorrangsregels en geef een voorbeeld.
  Vermenigvuldigen en delen gaan voor op optellen en aftrekken.
  15:3+6-4+2*8 = (15:3)+(6-4)+(2*8) = 5+2+16 = 23

  Met haakjes kun je de volgorde wijzigen.
  3+2*5 = 13
  (3+2)*5 = 25
 • Hoe noem je de uitkomst van een aftrekking?
  Het verschil, dus: 9-4=5
  5 is dan het verschil
 • Hoe noemt de volgende eigenschap  a(b+c) = ab+ac
  De distributieve eigenschap.
  Deze geldt ook tov de aftrekking.
 • Hoe heet de uitkomst van een vermenigvuldiging?
  Het product. Voorbeeld:
  7*6=42
  42 is het product van 7*6
 • Geef de eigenschap voor de deling.
  Distributief als de optelling of aftrekking behoren tot het deeltal (en niet de deler)
 • HOe heten de getallen die vermenigvuldigd worden binnen een vermenigvuldiging?
  Factoren.

  Voorbeeld:
  7*6=42

  7 en 6 zijn de factoren
 • Wat geldt algemeen bij a,b en c als associatieve en commutatieve eigenschap?
  a*b = b*a - commutatieve eigenschap
  (a*b)*c = a*(b*c) - associatieve eigenschap
 • Hoe wordt de "x" van een vermenigvuldiging binnen de wiskunde ook wel aangeduid en waarom?
  a . b of ab

  Dit komt omdat x erg lijkt op de )( die gebruikt wordt om een missend getal aan te duiden.
 • Hoe heet de uitkomst van een deling?
  Het quotient. Dus:

  15:3 = 5
  5 is het quotient van 15 en 3
 • Wat kun je naast het quotient nog meer benoemen binnen de deling?
  Het deeltal en de deler. 15 :3, dan is 15 het deeltal en 3 de deler.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.