Summary Wonen in Nederland

-
ISBN-10 9006436704 ISBN-13 9789006436709
257 Flashcards & Notes
67 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Wonen in Nederland
 • J H Bulthuis, G Gerits H M van den Bunder EMK Tiekstra Media
 • 9789006436709 or 9006436704
 • 4e dr.

Summary - Wonen in Nederland

 • 1.1 Brede rivieren door oneindig laagland

 • Laaglandrivieren
  Er zijn vele soorten rivieren in Nederland te vinden. De Rijn, de Maas en de IJssel zijn brede rivieren. De Eems en de Westerschelde zijn een estuarium, dat is een trechtervormige riviermonding (trechtermonding) van andere rivieren. Een stroomgebied is een gebied dat afwatert op een bepaalde rivier. De Zeeuwse eilanden vormen bijvoorbeeld de Scheldedelta en kunnen dus worden gerekend tot het stroomgebied van de Schelde.
 • Wat wordt er bedoel met een estuarium?
  De Eems en de Westerschelde zijn voorbeelden van een estuarium, dat is een trechtervormige riviermonding (trechtermonding) van andere rivieren. 
 • Wat is een stroomgebied?
  Een stroomgebied is een gebied dat afwatert op een bepaalde rivier. De Zeeuwse eilanden vormen bijvoorbeeld de Scheldedelta en kunnen dus worden gerekend tot het stroomgebied van de Schelde.
 • De Rijn, slagader van West-Europa
  De Rijn is een gemengde rivier die - voor hij uitmondt in de Noordzee - zes landen doorstroomt, de zogenaamde Rijnoeverstaten. Een waterscheiding is de grens tussen twee stroomgebieden. De Rijn is een van de langste rivieren van Europa en uiterst belangrijk voor het scheepvaartverkeer. Het stroomstelsel van de Rijn omvat de hoofdstroom plus een groot aantal zijrivieren en zijtakken.  Het lengteprofiel van de Rijn valt te onderscheiden in bovenloop, middenloop en benedenloop.

  • De bovenloop tot aan de Bodensee wordt Alpenrhein genoemd en verderop, tot Basel wordt deze Hochrhein genoemd. Tussen Basel en Bingen is de Oberrhein voor een deel grensrivier met Frankrijk.
  • De middenloop na Bingen heet vervolgens Mittelrhein. De Rijn stroomt hier door oeroude afzettingen die voor een groot deel uit leisteen bestaan en op sommige plaatsen zijn vulkanische afzettingen te vinden waar het water zich door smalle een kloof moet persen.
  • De benedenloop begint ongeveer vanaf Keulen en kent de naam Niederrhein. Vanaf de Nederlandse grens zoekt de rivier door de Rijndelta zijn weg naar de zee. 

  Een rivier stroomt van hoog naar laag. Het hoogte verschil tussen twee plaatsen langs een rivier noem je het verval. Een rivier met een groot verval stroomt sneller dan een rivier met een klein verval. Je moet het verval per kilometer uitrekenen, dit noemen we het verhang.
 • Wat wordt er bedoeld met een waterscheiding?
  Een waterscheiding is de grens tussen twee stroomgebieden.
 • Wat is een stroomstelsel van een rivier?
  Het stroomstelsel omvat de hoofdstroom van een rivier plus een groot aantal zijrivieren en zijtakken.  
 • Beschrijf kort het lengteprofiel van de Rijn.
  Het lengteprofiel van de Rijn valt te onderscheiden in bovenloop, middenloop en benedenloop.
  • De bovenloop tot aan de Bodensee wordt Alpenrhein genoemd en verderop, tot Basel wordt deze Hochrhein genoemd. Tussen Basel en Bingen is de Oberrhein voor een deel grensrivier met Frankrijk.
  • De middenloop na Bingen heet vervolgens Mittelrhein. De Rijn stroomt hier door oeroude afzettingen die voor een groot deel uit leisteen bestaan en op sommige plaatsen zijn vulkanische afzettingen te vinden waar het water zich door smalle een kloof moet persen.
  • De benedenloop begint ongeveer vanaf Keulen en kent de naam Niederrhein. Vanaf de Nederlandse grens zoekt de rivier door de Rijndelta zijn weg naar de zee. 
 • Wat betekent het verval van een rivier?
  Een rivier stroomt van hoog naar laag. Het hoogte verschil tussen twee plaatsen langs een rivier noem je het verval. 
 • Wat betekent het verhang van een rivier?
  Een rivier met een groot verval stroomt sneller dan een rivier met een klein verval. Je moet het verval per kilometer uitrekenen, dit noemen we het verhang.
 • De Maas, een grillige rivier
  De bron van de Maas kan in Noordoost-Frankrijk worden gevonden. De Maas kan grofweg in drie delen worden verdeeld: een Frans, een Belgisch en een Nederlands deel. Elk van deze delen heeft een eigen karakter.

  • Het Franse deel kronkelt door de Franse Ardennen in noordelijke richting en is bevaarbaar vanaf Sedan. Het is een langgerekt en smal stroomgebied met weinig verval. De neerslag die er valt, zakt grotendeels in de poreuze bodem weg.
  • In de Belgische Ardennen heeft de Maas zich diep ingesneden. Dit bergachtige gebied heeft een slecht doorlatende ondergrond, waar neerslag snel afstroomt. Hevige regenval kan hierdoor leiden tot hoge Maaswaterstanden in Nederlands Limburg.
  • Voorbij het industriegebied van Luik stroomt de Maas bij Eijsden de Nederlandse provincie Limburg binnen. Iets ten noorden van Maastricht is de Maas een bochtige grensrivier tussen België en Nederland. De scheepvaart wordt hier over het brede Julianakanaal geleid: de rivier zelf staat 's zomers nagenoeg droog. Vroeger mondde de Maas via Rotterdam in zee uit, maar nu stroomt het Maaswater vooral naar het Hollands Diep.

  Een groot deel van de Maas is bevaarbaar gemaakt met stuwen en sluizen.
 • In welke drie delen kan de Maas worden opgesplitst?
  De bron van de Maas kan in Noordoost-Frankrijk worden gevonden. De Maas kan grofweg in drie delen worden verdeeld: een Frans, een Belgisch en een Nederlands deel. Elk van deze delen heeft een eigen karakter.
 • Beschrijf kort het Franse deel van de Maas.
  Het Franse deel kronkelt door de Franse Ardennen in noordelijke richting en is bevaarbaar vanaf Sedan. Het is een langgerekt en smal stroomgebied met weinig verval. De neerslag die er valt, zakt grotendeels in de poreuze bodem weg.
 • Beschrijf kort het Belgische deel van de Maas.
  In de Belgische Ardennen heeft de Maas zich diep ingesneden. Dit bergachtige gebied heeft een slecht doorlatende ondergrond, waar neerslag snel afstroomt. Hevige regenval kan hierdoor leiden tot hoge Maaswaterstanden in Nederlands Limburg.
 • Beschrijf kort het Nederlandse deel van de Maas.
  Voorbij het industriegebied van Luik stroomt de Maas bij Eijsden de Nederlandse provincie Limburg binnen. Iets ten noorden van Maastricht is de Maas een bochtige grensrivier tussen België en Nederland. De scheepvaart wordt hier over het brede Julianakanaal geleid: de rivier zelf staat 's zomers nagenoeg droog. Vroeger mondde de Maas via Rotterdam in zee uit, maar nu stroomt het Maaswater vooral naar het Hollands Diep.
 • Meanders, uiterwaarden en kribben
  Rivieren maken natuurlijke bochten, meanders genoemd. Een meander ontstaan doordat het snelle stromende water in de buitenbochten de aarde wegspoelt, terwijl in de binnenbocht bij een lagere stroomsnelheid grond wordt afgezet. Het wegslijten van aarde of grond door wind of water noemen we eroderen. Een oever is waar het water aan het land grenst. De oever waar de grond wordt geërodeerd, wordt wel stoot-oever genoemd. De oever waar materiaal wordt afgezet, noemen we glijoever.

  Bestudeer op de afbeelding het dwarsprofiel van een laaglandrivier. Het bovenste dwarsprofiel geeft de zomersituatie weer en het onderste dwarsprofiel geeft de wintersituatie weer.

  Om het rivierwater sneller af te voeren en de rivier beter bevaarbaar te maken, kan men bochten afsnijden, kribben (korte stenen dwarsdammen) langs de oever aanleggen en steenbestorming aanbrengen. Deze maatregelen maken onderdeel uit van kanalisatiewerkzaamheden. Kanalisatie wil zeggen dat een rivier een kanaal gemaakt wordt doormiddel van het rechttrekken en het voorzien van stuwen en sluizen.
 • Wat zijn meanders?
  Rivieren maken natuurlijke bochten, meanders genoemd. Een meander ontstaan doordat het snelle stromende water in de buitenbochten de aarde wegspoelt, terwijl in de binnenbocht bij een lagere stroomsnelheid grond wordt afgezet. 
 • Wat wordt er bedoeld met eroderen?
  Het wegslijten van aarde of grond door wind of water noemen we eroderen. 
 • Wat is een oever?
  Een oever is waar het water aan het land grenst. 
 • Wanneer spreken we van een stoot-oever?
  Een oever waar de grond wordt geërodeerd, wordt wel stoot-oever genoemd. 
 • Wanneer spreken we van een glij-oever?
  Een oever waar materiaal wordt afgezet, noemen we glijoever.
 • Wat zijn kribben?
  Kribben zijn korte, snelle dwarsdammen die haaks op de oever worden aangelegd, waardoor de rivier als het ware versmald wordt.
 • Wat wordt er bedoeld met kanalisatie?
  Kanalisatie wil zeggen dat een rivier een kanaal gemaakt wordt doormiddel van het rechttrekken en het voorzien van stuwen en sluizen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Wonen in Nederland
 • J H Bulthuis
 • 9789006433128 or 9006433128
 • 3e dr.

Summary - Wonen in Nederland

 • 1 Werkmethode

 • Lees eerst dit!!!!

  1 Titel bekijken + bijbehorende tekst

  2 Paragraaf Voor-inleiding + verband titel

  3 kopje associeren met titel

  4 van elk stuk de hoofdzaak eruit halen + begrippen

 • 1.1 Brede rivieren door oneindig laagland

 • Waarom leggen we in Nederland kribben aan in een rivier?

  De rivier wordt hierdoor als het ware versmald. Het gevolg is dat de stroomsnelheid toeneemt en de vaargeul dieper uitgesleten wordt. Dit zodat we het water sneller kunnen afvoeren.

 • Wat is een estuarium?
  Trechtervormige riviermonding: naast neerslag ook eb en vloed (getijden) invloed op waterbeweging. 
 • Waaruit bestaat het lengteprofiel van een rivier?
  1. bovenloop -> veel erosie door snelheid, weinig sedimentatie
  2. middenloop -> erosie en sedimentatie in evenwicht
  3. benedenloop -> veel sedimentatie door lage slijpsnelheid: rivier gaat meanderen: erosie buitenbocht, sedimentatie in binnenbocht.
 • Waarom is het van belang dat een waterscheiding hoger ligt dan de rest van de grond?
  Anders zouden de 2 rivieren makkelijk kunnen overstromen en in elkaar over lopen.
 • De Maas:
  • 900 km lang
  • Ontspringt in Noord FrankrijkSlecht doorlatende bodem: snelle afstorting
  • Maximumafvoer wel 150 maal groter dan minimum.
  • Minder regelmatige afvoer dan rijn : alleen neerslag geen smeltwater. 
  • Veel evapotranspiratie: rechtstreekse verdamping en transpiratie van organismen samen.
 • De Rijn:
  • 6 Rijnoeverstaten: Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, België Luxemburg Nederland.
  • Gemengde rivier: smeltwater gletsjer en neerslag.
  • 1320km 1 v langste rivieren Europa.
  • Belangrijke transportader.
 • Wat is het verschil tussen verhang en verval?
  • Verval is het hoogteverschil tussen 2 punten in een rivier.
  • Verhang is het verval per km.
 • Wat is het verschil tussen het stroomgebied en het stroomstelsel?
  Stroomstelsel: rivier met alle zijrivieren —> het geheel.
  Stroomgebied: gebied waarin al het regen en smeltwater naar beneden stroomt.
 • Wat is de vertragingstijd?
  Tijd tussen een piekafvoer in bovenloop en de te verwachte verhoging van de afvoer in de benedenloop.
 • Rivierwater sneller af voeren/ beter bevaarbaar maken: ruimtelijke inrichting rivierbedding:
  • Kribben/ steenbestorting —> normalisering
  • Kanalisatie —> sluiscomplexen en stuwen inbouwen: waterstand onder controle.
  • Dijkverzwaring/bouw verkeersbruggen enz.
 • 1.2 Veranderend weer en klimaat

 • wat is klimaatverandering?
  wijziging in de weersomstandigheden op lange termijn
 • wat is neerslag regime?
  schommeling in de hoeveelheid neerslag over een jaar
 • wat is versterkt broeikaseffect?
  opwarming van de dampkring als gevolg van door de mens uitgestoten broeikas gas
 • wat is zeespiegelstijging?
  verhoging van de gemiddelde stand van het zeewater
 • wat is bodemdaling?
  verlaging van de hoogte van het maaiveld of een rivier bodem
 • wat is verhoogde piekafvoer?
  een tijdelijk toename van de hoeveelheid water die een rivier of beek afvoert
 • wat is maatgevende afvoer?
  de maximale hoeveelheid water die de rivier kan afvoeren zonder dat het achterland overstroomt
 • Noem 5 oorzaken voor bodemdaling

  1. alleen buitendijkse sedimentatie
  2. inklinking 
  3. veenoxidatie
  4. gaswinning 
  5. glaciale wip
 • noem 3 gevolgen van klimaatverandering voor Nederland
  1. Rijnmeer water in de winterminder water in de zomer (verdamping)
  2. laag zomerpeilscheepvaartte weinig koelwater, vissterfte, irrigatie
  3. verhoogde piekafvoer zorgt voor veiligheidsproblemen
 • waarom mogen industrie en elektriciteitscentrales geen koelwater lozen als in de zomer het peil van de rivier erg laag is?
  dan komt er teveel water in de rivier waardoor planten en dieren sterven
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Met welke vier aspecten houdt de watertoets rekening mee?
 1. Veiligheid
 2. Wateroverlast
 3. Verdrogingseffecten
 4. Waterkwaliteit
Noem acht mogelijkheden om de rivier meer ruimte te geven
- Zomerbed smaller maken
- Kribverlaging/verdieping rivier
- Nevengeulen
- Nieuwe rivierloop
- Verlagen uiterwaarden
- Verwijderen obstakels
- Dijkverhoging/dijkverplaatsing
- Retentiegebied (retentiebekken)
Noem vijf voorbeelden van de risico's van laagwater
- Verzilting
- Te weinig koelwater voor elektriciteitsproductie
- Te weinig zuurstof in het water -> vissterfte
- Zorgt voor moeilijkheden met scheepvaart
- Verlaging grondwaterpeil en verdroging kwetsbare natuurgebieden
Noem drie voorbeelden van de risico's van hoogwater
- Waterdruk kan groot worden, waardoor er een doorbraak dreigt van dijken
- Er kan golfslag ontstaan
- Schade aan recreatie en oogst
Met welke drie methodes is de waterafvoer van een rivier te versnellen?
 1. Bochtafsnijding
 2. Aanleg van kribben
 3. Aanbrengen van steenberstorting
Wat is het gevolg van het indringen van de zee in  een riviermonding?
Verzilting, waardoor de grondkwaliteit achteruit gaat (vooral in de zomer).
Wat is een groene rivier of bypass?
Een bedijkt gebied dat aftakt van een rivier om een deel van het water via een andere route te leiden.
Uit welke drie stappen bestaat de driepstapstrategie?
 1. Vasthouden
 2. Bergen
 3. Afvoeren
Wat is het regime?
Jaarlijkse schommelingen in de waterafvoer van een rivier of beek.
Wat is het debiet?
De hoeveelheid water die een rivier verwerkt.