Summary Wonen in Nederland

-
ISBN-10 9006436704 ISBN-13 9789006436709
257 Flashcards & Notes
65 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wonen in Nederland". The author(s) of the book is/are J H Bulthuis, G Gerits H M van den Bunder EMK Tiekstra Media. The ISBN of the book is 9789006436709 or 9006436704. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Wonen in Nederland

 • 1.1 Brede rivieren door oneindig laagland

 • Laaglandrivieren
  Er zijn vele soorten rivieren in Nederland te vinden. De Rijn, de Maas en de IJssel zijn brede rivieren. De Eems en de Westerschelde zijn een estuarium, dat is een trechtervormige riviermonding (trechtermonding) van andere rivieren. Een stroomgebied is een gebied dat afwatert op een bepaalde rivier. De Zeeuwse eilanden vormen bijvoorbeeld de Scheldedelta en kunnen dus worden gerekend tot het stroomgebied van de Schelde.
 • Wat is het verval?
  Hoogteverschil 
 • Een stroomgebied is een gebied dat zijn water via een rivier afvoert. De waterscheiding scheidt de verschillende stroomgebieden.
 • Wat wordt er bedoel met een estuarium?
  De Eems en de Westerschelde zijn voorbeelden van een estuarium, dat is een trechtervormige riviermonding (trechtermonding) van andere rivieren. 
 • Wat is het verhang?
  De verhouding tussen het verval en de afstand (verval : afstand)
 • Wat is een stroomgebied?
  Een stroomgebied is een gebied dat afwatert op een bepaalde rivier. De Zeeuwse eilanden vormen bijvoorbeeld de Scheldedelta en kunnen dus worden gerekend tot het stroomgebied van de Schelde.
 • Wat is een estuarium?
  Trechtermonding van een rivier, de stromingen hiervan worden niet alleen bepaald door de afstroming van de rivier maar ook door de getijden.
 • De Rijn, slagader van West-Europa
  De Rijn is een gemengde rivier die - voor hij uitmondt in de Noordzee - zes landen doorstroomt, de zogenaamde Rijnoeverstaten. Een waterscheiding is de grens tussen twee stroomgebieden. De Rijn is een van de langste rivieren van Europa en uiterst belangrijk voor het scheepvaartverkeer. Het stroomstelsel van de Rijn omvat de hoofdstroom plus een groot aantal zijrivieren en zijtakken.  Het lengteprofiel van de Rijn valt te onderscheiden in bovenloop, middenloop en benedenloop.

  • De bovenloop tot aan de Bodensee wordt Alpenrhein genoemd en verderop, tot Basel wordt deze Hochrhein genoemd. Tussen Basel en Bingen is de Oberrhein voor een deel grensrivier met Frankrijk.
  • De middenloop na Bingen heet vervolgens Mittelrhein. De Rijn stroomt hier door oeroude afzettingen die voor een groot deel uit leisteen bestaan en op sommige plaatsen zijn vulkanische afzettingen te vinden waar het water zich door smalle een kloof moet persen.
  • De benedenloop begint ongeveer vanaf Keulen en kent de naam Niederrhein. Vanaf de Nederlandse grens zoekt de rivier door de Rijndelta zijn weg naar de zee. 

  Een rivier stroomt van hoog naar laag. Het hoogte verschil tussen twee plaatsen langs een rivier noem je het verval. Een rivier met een groot verval stroomt sneller dan een rivier met een klein verval. Je moet het verval per kilometer uitrekenen, dit noemen we het verhang.
 • Wat is het stroomgebied?
  Gebied dat afwatert op een rivier.
 • Wat wordt er bedoeld met een waterscheiding?
  Een waterscheiding is de grens tussen twee stroomgebieden.
 • Wat is een waterscheiding?
  De grens tussen twee stroomgebieden.
 • Wat is een stroomstelsel van een rivier?
  Het stroomstelsel omvat de hoofdstroom van een rivier plus een groot aantal zijrivieren en zijtakken.  
 • Waar bestaat het lengteverloop van een rivier uit?
  De bovenloop, middenloop en benedenloop.
 • Beschrijf kort het lengteprofiel van de Rijn.
  Het lengteprofiel van de Rijn valt te onderscheiden in bovenloop, middenloop en benedenloop.
  • De bovenloop tot aan de Bodensee wordt Alpenrhein genoemd en verderop, tot Basel wordt deze Hochrhein genoemd. Tussen Basel en Bingen is de Oberrhein voor een deel grensrivier met Frankrijk.
  • De middenloop na Bingen heet vervolgens Mittelrhein. De Rijn stroomt hier door oeroude afzettingen die voor een groot deel uit leisteen bestaan en op sommige plaatsen zijn vulkanische afzettingen te vinden waar het water zich door smalle een kloof moet persen.
  • De benedenloop begint ongeveer vanaf Keulen en kent de naam Niederrhein. Vanaf de Nederlandse grens zoekt de rivier door de Rijndelta zijn weg naar de zee. 
 • Hoe groter het verhang, hoe hoger de stroomsnelheid en hoe sterker de erosie is.
 • Wat betekent het verval van een rivier?
  Een rivier stroomt van hoog naar laag. Het hoogte verschil tussen twee plaatsen langs een rivier noem je het verval. 
 • Wat is de vertragingstijd?
  Periode tussen de waterstandsverhoging in een bovenstrooms gedeelte van een rivier en de te verwachten verhoging in een kwetsbaar benedenstrooms gelegen gebied.
 • Wat betekent het verhang van een rivier?
  Een rivier met een groot verval stroomt sneller dan een rivier met een klein verval. Je moet het verval per kilometer uitrekenen, dit noemen we het verhang.
 • In de buitenbocht wordt de hoogste stroomsnelheid gemeten
 • De Maas, een grillige rivier
  De bron van de Maas kan in Noordoost-Frankrijk worden gevonden. De Maas kan grofweg in drie delen worden verdeeld: een Frans, een Belgisch en een Nederlands deel. Elk van deze delen heeft een eigen karakter.

  • Het Franse deel kronkelt door de Franse Ardennen in noordelijke richting en is bevaarbaar vanaf Sedan. Het is een langgerekt en smal stroomgebied met weinig verval. De neerslag die er valt, zakt grotendeels in de poreuze bodem weg.
  • In de Belgische Ardennen heeft de Maas zich diep ingesneden. Dit bergachtige gebied heeft een slecht doorlatende ondergrond, waar neerslag snel afstroomt. Hevige regenval kan hierdoor leiden tot hoge Maaswaterstanden in Nederlands Limburg.
  • Voorbij het industriegebied van Luik stroomt de Maas bij Eijsden de Nederlandse provincie Limburg binnen. Iets ten noorden van Maastricht is de Maas een bochtige grensrivier tussen België en Nederland. De scheepvaart wordt hier over het brede Julianakanaal geleid: de rivier zelf staat 's zomers nagenoeg droog. Vroeger mondde de Maas via Rotterdam in zee uit, maar nu stroomt het Maaswater vooral naar het Hollands Diep.

  Een groot deel van de Maas is bevaarbaar gemaakt met stuwen en sluizen.
 • Een hoge stroomsnelheid gaat samen met erosie. Een lage stroomsnelheid met sedimentatie.
 • In welke drie delen kan de Maas worden opgesplitst?
  De bron van de Maas kan in Noordoost-Frankrijk worden gevonden. De Maas kan grofweg in drie delen worden verdeeld: een Frans, een Belgisch en een Nederlands deel. Elk van deze delen heeft een eigen karakter.
 • In het dwarsprofiel van de rivier is de buitenbocht dieper en de binnenbocht ondieper.
 • Beschrijf kort het Franse deel van de Maas.
  Het Franse deel kronkelt door de Franse Ardennen in noordelijke richting en is bevaarbaar vanaf Sedan. Het is een langgerekt en smal stroomgebied met weinig verval. De neerslag die er valt, zakt grotendeels in de poreuze bodem weg.
 • Wat is een meander?
  Een natuurlijke bocht in een rivier.
 • Beschrijf kort het Belgische deel van de Maas.
  In de Belgische Ardennen heeft de Maas zich diep ingesneden. Dit bergachtige gebied heeft een slecht doorlatende ondergrond, waar neerslag snel afstroomt. Hevige regenval kan hierdoor leiden tot hoge Maaswaterstanden in Nederlands Limburg.
 • Versmalling van een rivier leidt tot een hogere stroomsnelheid op die plaats.
 • Beschrijf kort het Nederlandse deel van de Maas.
  Voorbij het industriegebied van Luik stroomt de Maas bij Eijsden de Nederlandse provincie Limburg binnen. Iets ten noorden van Maastricht is de Maas een bochtige grensrivier tussen België en Nederland. De scheepvaart wordt hier over het brede Julianakanaal geleid: de rivier zelf staat 's zomers nagenoeg droog. Vroeger mondde de Maas via Rotterdam in zee uit, maar nu stroomt het Maaswater vooral naar het Hollands Diep.
 • Met welke drie methodes is de waterafvoer van een rivier te versnellen?
  1. Bochtafsnijding
  2. Aanleg van kribben
  3. Aanbrengen van steenberstorting
 • Meanders, uiterwaarden en kribben
  Rivieren maken natuurlijke bochten, meanders genoemd. Een meander ontstaan doordat het snelle stromende water in de buitenbochten de aarde wegspoelt, terwijl in de binnenbocht bij een lagere stroomsnelheid grond wordt afgezet. Het wegslijten van aarde of grond door wind of water noemen we eroderen. Een oever is waar het water aan het land grenst. De oever waar de grond wordt geërodeerd, wordt wel stoot-oever genoemd. De oever waar materiaal wordt afgezet, noemen we glijoever.

  Bestudeer op de afbeelding het dwarsprofiel van een laaglandrivier. Het bovenste dwarsprofiel geeft de zomersituatie weer en het onderste dwarsprofiel geeft de wintersituatie weer.

  Om het rivierwater sneller af te voeren en de rivier beter bevaarbaar te maken, kan men bochten afsnijden, kribben (korte stenen dwarsdammen) langs de oever aanleggen en steenbestorming aanbrengen. Deze maatregelen maken onderdeel uit van kanalisatiewerkzaamheden. Kanalisatie wil zeggen dat een rivier een kanaal gemaakt wordt doormiddel van het rechttrekken en het voorzien van stuwen en sluizen.
 • Kribben versmallen het zomerbed -> toename stroomsnelheid -> diepte-erosie.
 • Wat zijn meanders?
  Rivieren maken natuurlijke bochten, meanders genoemd. Een meander ontstaan doordat het snelle stromende water in de buitenbochten de aarde wegspoelt, terwijl in de binnenbocht bij een lagere stroomsnelheid grond wordt afgezet. 
 • Bochtafsnijdingen verhogen stroomsnelheid -> toename waterafvoer en diepte-erosie. Gevolg: daling rivierbodem -> toename frequentie lage waterstanden.
 • Wat wordt er bedoeld met eroderen?
  Het wegslijten van aarde of grond door wind of water noemen we eroderen. 
 • Wat is een oever?
  Een oever is waar het water aan het land grenst. 
 • Wanneer spreken we van een stoot-oever?
  Een oever waar de grond wordt geërodeerd, wordt wel stoot-oever genoemd. 
 • Wanneer spreken we van een glij-oever?
  Een oever waar materiaal wordt afgezet, noemen we glijoever.
 • Wat zijn kribben?
  Kribben zijn korte, snelle dwarsdammen die haaks op de oever worden aangelegd, waardoor de rivier als het ware versmald wordt.
 • Wat wordt er bedoeld met kanalisatie?
  Kanalisatie wil zeggen dat een rivier een kanaal gemaakt wordt doormiddel van het rechttrekken en het voorzien van stuwen en sluizen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.