Summary woorden

-
269 Flashcards & Notes
5 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

spirillen
  Prokaryoot met kommavorm
bacillen 
  Prokaryoot met langwerpige vorm
coccen 
 Prokaryoot met ronde vorm 
gram kleuring 
Genoemd naar de bacterioloog Gram. Het is een kleuringsmethode van bacteriën om ze te kunnen onderscheiden. 
• Gram-positief: kleuren blauwpaars 
• Gram-negatief: kleuren rood; 

lynn margulis
 zij formuleerde de endosymbiose theorie 
endosymbiose theorie
 endosymbiose = manier van samenleven met wederzijds voordeel.

Theorie volgens welke oorspronkelijk vrijlevende prokaryoten als organellen ( i.c. mitochondriën & chloroplasten ) in andere cellen zijn gaan leven. Zo zouden eukaryote cellen zijn ontstaan.

 
eukaryoot
 eu= echt   karyo = kern

cellen met een echte kern die het DNA bevat en door een membraan omlijnd is

 
prokaryoot
 cellen die eenvoudig van bouw zijn en geen echte kern bezitten. het Dna bevindt niet in een door een membraan afgescheiden compartiment binnen de cel, maar zwerft rond de cel.  
miller experiment
 een illustratie van het ontstaan van organische moleculen in de veronderstelde oersoep. Het experiment is een nabootsing van de oeratmosfeer waarin nog geen zuurstofgas aanwezig was 
celklone 
  Via mitose of aseksuele vermenigvuldiging de dochtercellen genetisch identieke kopieën vertegenwoordigen van de oudercel. Alle cellen, via opeenvolgende mitoses afstammend van eenzelfde oudercel, worden aangeduid als kloon.