Summary Woorden

-
150 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Woorden

 • 1 Woorden

 • zich laten voorstaan op iets
  laten merken dat je trots bent op iets
 • zich voegen naar iets
  zich aanpassen aan iets
 • universeel
  algemeen, overal van toepassing
 • ultiem
  extreem, uiterst
 • iets toezeggen
  iets beloven
 • de tendens
  de trend
 • het symptoom
  hett kenmerk
 • stroken met iets
  kloppen met iets
 • statisch
  stilstaand
 • de segregatie
  dat groepen in de samenleving verder van elkaar af komen te staan
 • de remedie
  de oplossing
 • het privilege
  het recht of het vermogen om iets te doen dat niet iedereen mag of kan
 • precair
  zorgwekkend
 • pragmatisch
  praktisch
 • potentieel
  mogelijk
 • de polarisatie
  het ontstaan van twee groepen die elkaars vijand zijn
 • het opportunisme
  zonder iedealen alleen maar uit zijn op je eigen voordeel
 • het ontzag
  het respect
 • onontbeerlijk
  onmisbaar
 • inmiskenbaar
  duidelijk
 • onbeduidend
  onbelangrijk
 • omstreden
  met veel felle voor- en tegenstanders
 • het offensief
  de aanval
 • de nostalgie
  de heimwee naar vroeger
 • niettemin
  toch
 • nauwgezet
  nauwkeurig
 • interim-...
  tijdelijk
 • de intentie
  de bedoeling
 • impliciet
  niet letterlijk gezegd
 • indentiek
  precies hetzelfde
 • homogeen
  dat een groep bestaat uit elementen die op elkaar lijken
 • gespeend zijn van iets
  iets niet hebben
 • gelijkgezind
  met dezelfde meningen en ideeen
 • gedegen
  uiterst zorgvuldig
 • fascinerend
  heel erg boeiend
 • de faam
  het beroemd zijn
 • etnisch
  over het volk waartoe iemand behoort
 • eenduidig
  duidelijk
 • doeltreffend
  effectief
 • iets delegeren
  een taak door iemand anders laten uitvoeren
 • de consensus
  iets waar iedereen het over eens is
 • de capaciteit
  het vermogen
 • buitensporig
  overdreven
 • iets bewerkstelligen
  iets voor elkaar krijgen
 • basaal
  basis-...
 • de analogie
  de vergelijking
 • althans
  tenminste
 • de afweging
  het tegenover elkaar zetten van de voor- en nadelen
 • het afleggen tegen...
  het verliezen van...
 • aanhalen
  citeren
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

zich laten voorstaan op iets
1
zich voegen naar iets
1
universeel
1
ultiem
1
Page 1 of 38