Summary Woorden

270 Flashcards & Notes
4 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Woorden

 • 1 A

 • a, ab, abs +abl
  1 van(af)
  2 door
 • Ab-duco, ducere
  Wegvoeren
 • Ab-eo, ire
  Weggaan
 • Abs-tineo, tinēre, tinui, tentum
  (zich) onthouden van
 • Ab-sum, abesse, afui
  Afwezig, weg zijn
 • Ac
  1 en
  2 dan (na alius)
 • Ac-cedo, cedere
  Gaan naar
 • Ac-cendo, cendere, cendi, censum
  In brand steken, aansteken
 • Ac-cido, cidere, cidi
  Gebeuren
 • Ac-cipio, cipere
  1 aannemen, ontvangen
  2 vernemen
 • Ac-cuso, cusare
  Beschuldigen
 • Acer, acres, acre
  Scherp, fel
 • Acerbus
  Bitter
 • Acies, aciei
  1 scherpte
  2 slag(orde)
 • Ad +acc
  1 naar, tot aan
  2 bij
 • Ad-do, dere, didi, ditum
  Toevoegen
 • Ad-duco, ducere
  Brengen naar, drijven tot
 • Adeo adv.
  Zo(zeer)
 • Ad-eo, ire
  Gaan naar, zich wenden tot
 • Ad-hibeo, hibēre, hibui, hibitum
  Gebruiken, tonen
 • Adhuc
  Tot nu toe, nog
 • Ad-icio, icere
  Toevoegen
 • Ad-ipiscor, adipisci, adeptus sum
  Verkrijgen
 • Ad-iungo, iungere
  Toevoegen
 • Ad-miror, mirari
  1 bewonderen
  2 zich verwonderen
 • Ad-iuvo, iuvare
  Helpen
 • Ad-mitto, mittere
  1 toelaten
  2 toestaan
 • Ad-moneo, monēre
  Herinneren aan, waarschuwen
 • Ad-sum, esse
  Aanwezig zijn
 • Adulescens, ntis m/f
  Jonge man, jonge vrouw
 • Adventus, us
  Aankomst
 • Adversus (+acc)
  1 gewend naar
  2 vijandig, tegen(over)
 • Aedes, is f
  1 tempel sg.
  2 huis plur.
 • Aeger, gra, grum
  Ziek
 • Aequo, aequare
  Gelijk maken, evenaren
 • Aequus
  1 effen
  2 gelijk
  3 rustig
 • Aër, aëris Griekse acc. aëra m
  Lucht
 • Aes, aeris n
  1 koper
  2 geld
 • Aestas, atis f
  Zomer
 • Aestimo, aestimare
  Scahtten, menen
 • Aestus, us
  1 hitte
  2 branding
 • Aetas, atis f
  Leeftijd, tijd
 • Aeternus
  Eeuwig
 • Af-fero, afferre, attuli, allatum
  Brengen naar, berichten
 • Af-ficio, ficere
  Treffen, vervullen
 • Ager, agri
  Akker
 • Ago, agere, egi, actum
  1 voeren
  2 leiden
  3 handelen, doen
 • Ag-gredior, gredi, gressus sum
  Aanvallen
 • Agito, agitare
  Bewegen, opjagen
 • Agmen, inis n
  Stoet, kolonne
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - woorden

 • 1 Woorden Engels

 • Woonwijk 
  estate
 • estate
  woonwijk
 • aanvaller
  assailant
 • assailant
  aanvaller
 • mishandeling
  battery
 • battery
  mishandeling
 • huiselijkgeweld
  domestic violence
 • domestic violence
  huiselijkgeweld
 • slachtoffer
  victim
 • victim
  slachtoffer
 • verdachte
  suspect
 • suspect
  verdachte
 • brandstichting
  arson
 • arson
  brandstichting
 • misbruiken
  to abuse
 • to abuse
  misbruiken
 • overvallen op straat
  to mug
 • to mug
  overvallen op straat
 • zedendelict
  sexual offence
 • sexual offence
  zedendelict
 • verkrachting
  rape
 • rape
  verkrachting
 • misdadiger
  criminal
 • criminal
  misdadiger
 • angst
  anxiety
 • anxiety
  angst
 • overtreder
  offender
 • jeugdige deliquent
  juvenile offender
 • juvenile offender
  jeugdige deliquent
 • afschrikwekkend middel
  deterrent
 • deterrent
  afschrikwekkend middel
 • wetshandhaving
  law enforcement
 • law enforcement
  wetshandhaving
 • geweld
  violence
 • violence
  geweld
 • braken
  to vomit
 • to vomit
  braken
 • wildplassen
  to urinate in public
 • to urinate in public
  wildplassen
 • vloeken
  to swear
 • to swear
  vloeken
 • vandalisme
  vandalism
 • vandalism
  vandalisme
 • vernielen
  to vanadalise
 • to vandalise
  vernielen
 • geluidshinder
  noise nuisance
 • noise nuisance
  geluidshinder
 • discrimineren
  to dicriminate
 • to discriminate
  discrimineren
 • te hard rijden
  to speed
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Woorden
 • An
 • or

Summary - Woorden

 • 1 071412_w

 • Wat betekent het woord UTOPIE ?
  droombeeld
 • UTOPIE
  droombeeld
 • 2 071612_w

 • Wat betekent VU
  Vrije Universiteit
 • 21 050614

 • Wat is TPHA?
  Een screeningstest voor syfilis:

 • Wat hebben NSAIDS te maken met de nierfunctie?
  Prostaglandinesynthetaseremmer.
  Prostaglandines zorgen normaliter voor vasodilatatie van de afferente arteriole -> NSAID: minder nierdoorbloeding --> RAAS systeem activeren -> hypertensie


 • Wat is het probleem bij de combinatie van NSAID en aids?
  NSAID: constrictie afferente arteriole , filtratiedruk daalt. Normaliter compensatiemechanisme door constrictie efferente arteriole. 

  ACE remmer: vasodilatie efferente arteriole (Angiotensine II antagonist)

  Filtratiedruk dalen tot te lage waarden -> nierinsufficientie

  GEEN NSAID BIJ nierfunctiestoornissen!

 • Waar bestaat de bloedhersenbarriere uit? (BHB)
  - astrocyten
  - tight junctions tussen endotheelcellen

 • Nierfunctiestoornissen
  Verhoogd creatinine
 • Wat houdt chemie in op een liquor bepaling?
  - leukocyten
  - eiwitten
  - glucose

 • Wat is een isovorm van een enzym?
  een andere vorm van een enzym; zelfde reactie katalyseren (anders een anders enzym) maar wel onderscheiden van vorm

 • Wat is pleiocytose?
  Vermeerdering van het aantal cellen

 • Wat is pleiocytose in het liquor?
  bij pleiocytose is er een verhoogd celgetal in liquor (> 5x10
  6/l, overeenkomend met 
  15/3 cellen), meestal lymfocytair 

 • nosologie
  leer van de ziekten
 • 22 050914

 • Wat is pruning?
  Pruning is in de neurofysiologie het verdwijnen van synapsen
 • 23 051314

 • Wat is een acroniem?
  Een afkorting van letters die wordt uitgesproken als een woord
 • 24 051414

 • Wat is neurotrofie?
  1. de voeding van het zenuwweefsel. 2. weefselvoeding onder invloed van het zenuwstelsel; bijv.nw. neurotrofisch.
 • Welke ziektes behoren tot de parkinsonistische movement disorders?
  - Parkinson 
  - MSA (multiple systeem atrofie)
  - Corticobasal degeneration (CBD)
  - PSP (progressieve supranucleaire palsy)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Condicio, onis f
1 voorwaarde
2 toestand
Concursus, us
Oploop, ontmoeting
Con-curro, currere, curro, cursum
Te hoop lopen, slaags raken
Concordia
Eendracht
Concilium
Bijeenkomst, vergadering
Concilio, conciliare
(voor zich) winnen
Con-cedo, cedere
1 wijken
2 toegeven
3 toestaan
Com-prehendo, prehendere, prehendi, prehensum
1 pakken
2 samenvatten, (be)grijpen
Com-pono, ponere
Bij elkaar plaatsen, vervaardigen
Com-pleo, plere
Vullen