Summary Work Psy

-
ISBN-10 1781344515 ISBN-13 9781781344514
595 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Work Psy ". The author(s) of the book is/are Harrie Adriaens. The ISBN of the book is 9781781344514 or 1781344515. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Work Psy

 • 1 Work psychology: an initial orientation

 • Miller 1966 definitie: de wetenschap van het geestelijk leven. Wat wordt hier mee bedoelt?

  Geestelijk leven verwijst naar 3 fenomenen: gedrag, gedachten en emoties.niet iedereen vindt dat dit op een wetenschappelijke manier bestudeert kan worden: bv experiment. argument: gedrag verandert als er geobserveerd/geexperimenteerd wordt.

 • Basispsychologie  of algemene psychologie noem 5 

  Fysiologische psychologie: relatie tussen lichaam en geest. bv electrische activiteit in de hersenen ten tijde van een bepaald soort lichamelijk gedrag, gedachte of emotie(de lich. verandering bij stress op het werk) 

  Cognitieve psychologie: cognitief functioneren, opnze denkprocessen. bv hoe we info kunnen onthouden onder bepaalde condities en hoe we info in de gedachten kunnen brengen bij het nemen van beslissingen.

  ontwikkelingspsychologie: bv onderzoek naar het moment waarop kinderen bepaalde concepten kunnen begrijpen en taal leren. Ook volwassenheid.

  Sociale psychologie: hoe ons gedrag, gedachten en emotionele affecten door anderen worden beinvloed en andere mensen beïnvloeden  hoe groepen mensen beslissingen nemen en hoe bepaalde attituden jegens een groep effect hebben op het gedrag dat gericht is op zo'n groep.

  Persoonlijkheidspsychologie: richt zich op waar mensen verschillen in gedrag, gevoel en denken en hoe deze verschillen kunnen worden gemeten.

 • Arbeids-en organisatiepsychologen gebruiken concepten, ideen en theorieen uit verschillende gebieden vd algemene psychologie noem de kritiek hierop van Schonpflug(1993)

  Zei dat de arbeid en organisatiepsychologie niet veel heeft aan de algemene psychologie omdat deze zich alleen bezig houdt met kennis opdoen, terwijl arbeid en organisatiepsychologen steeds bezig zijn met het oplossen van problemen. 

 • psychologie is een discipline die verschillende visies omvat over wat een persoon is.  Gestaafd op mensbeelden noem de psychoanalytische benadering.

   

  • 1.Psychoanalytische benadering± pschodynamische benadering, Freud 1856/1939 psychisch functioneren gedreven door instinctieve krachten)sex-agressie' ID± de bron van onze instincten zoals sex en agressie. werkt d.m.v. het lustprincipe het wil onmiddelijke bevrediging van lusen, kent geen remmingen en kan geen onderscheid maken zussen realiteit en fantasie.
  • Ego+ tracht de id/impulsen te kanaliseren in sociaal geaccepteerde gedragingen. Het werkt op het realiteitsprincipe , verdraagt uitstel en kan onderscheid maken tussen realiteit en fantasie. Kan id impulsen niet elimineren of blokkeren.
  • Superego± is het geweten, de bron van moraliteit. Ontwikkelt zich tijdens de kinderjaren en is geinternationaliseerde versie vd principes vd ouders. Werkt op perfectieprincipe en ideale standaarden. Onbewust en altijd in conflict met elkaar. Als het uit de hand loopt+ wordt het voelbaar en kunnen angstreacties ontstaan, maar vaak niet kunnen zeggen waarom we ons angstig voelen. onderdrukken van het bewuste± d.m.v zelfverdedigingsmechanismen projectie± dat we aan andere mensen dingen toeschrijven die we niet leuk vinden ion onszelf omdat het makkelijker is om de ander te beoordelen of veroordelen dan onszelf.
  • verdringing± ontkennen dat de dingen zijn zoals ze werkelijk zijn om er maar niet mee te worden geconfronteerd. 
 • Carl Jung was een leerling van Freud later ontwikkelde hij een andere visie op de psychoanalyse welke

  `CArl Jung breidde het idee van het onderbewuste uit met een collectiefr onderbewuste en ook persoonlijk onbewuste. Collectieve onderbewuste wordt gezien als een ef°rfelijk onderdeel vd persoonlijkheid met beelden die nooit in het bewuste zijn geweest zoals het beeld van God, de wijze oude man en de jonge held. Jung maakte onderscheid tussen manieren waarop verschillende mensen in de wereld stonden± introvert: neiging om te reflecteren op eigen ervaringen: en extravert: een voorkeur voor sociaal contact. Jung identificeerde ontdekken, intuitie, gevoelens en gedachten als andere manieren vd wereld ervaren. 

 • Kritiek op Freud± na de jaren vijftig: 

  de theorie is moeilijk te bewijzen, en dus niet wetenschappelijk is: teveel gericht op mannen en sex. Wel nog steeds gebruikt in taal en soms  op het werk: gedrag wordt niet gedreven door winst maar door conflicten, verdedigingsmechanismen en persoonlijke belangen vd betrokken mensen. 

 • Wat hebben Schneider en Dunbar ) 1992' beschreven:

  BEdrijfsovernames in termen van psychoanalyse. de psychoanalytische traditie tracht te verklaren waarom gedrag op het werk vaak irrationeel, vijandig of zelfverdedigend is.

   

 • 1.3 The origins of work psychology

 • FMJ en FJM 

  Fitting the Man to the Job ( de juiste man of vrouw op de juiste plaats : heeft de medewerker als uitgangspunt .Technieken personeelsselectie en training en loopbaanbegeleiding. 

  Fitting the Job to the Man ( baan als uitgangspunt, taakontwerp, werkbenodigdheden en goede werkomgeving die passen bij persoon (fysiek en psychologische karakteristieken) 

 • Human Relations

  Houdt zich bezig met relaties op het werk. Concentreert zixch op complexe netwerken van individuen, groepen en organisaties veel meer dan FMJ en FJM

 • Hawthorne studies

  1920 Het belang van menselijke relaties op de werkvloer werd voor het eerst aangetoond. Onderzoek moest het effect van verlichting op de productiviteit van werknemers nagaan. De resultaten waren heel anders dan verwacht. Bij bijna alle veranderingen met het licht ging de productiviteit omhoog. Of het nu donkerder of lichter werd. Alleen als het licht een fractie minder was dan het originele niveau ging de productiviteit achteruit. De aandacht die de onderzoekers voor de werknemers c.q. proefpersonen hebben  , de resultaten ongewild en ongecontroleerd (meestal positief) beïnvloed(relay assembly test room study)

 • Hawthorne effect:

  • Experimenten waarin mensen meedoen hebben een andere dynamiek dan onderzoeken van objecten.
  • Het gedrag van mensen wordt aanzienlijk beïnvloed door hun interpretaties van wat er gebeurt.

   

 • Uit vervolgonderzoek dat zich meer richtte op de werking van sociaal-psychologische effecten is gebleken dat:

   

  • er bij mensen die samenwerken, al werkende, sociale normen ontstaan.
  • er sociale druk is om aan de prestatienorm te voldoen.
  • er informele groepen ontstaan die de nodige rivaliteit tonen.
  • er ook verwacht werd dat de supervisors vriendelijk en informeel met de mannen omgingen; een die dit niet deed en meer formeel/officieel was werd niet geaccepteerd.
 • counsellors in 1960 bleken te zijn verdwenen.

  Relaties meer invloed dan monetaire beloningen en zijn belangrijke gedragsdeterminanten. Verdwijnen had oorzaken:

  • moeilijk om de bijdrage van de counselors aan het bedrijf aan te tonen.
  • senior managers dachten dat counselors aan de kant vd werknemers stonden
  • trade union officials dachten dat counselors werknemers probeerden te winnen voor loyaliteit aan hun werkgever
  • counselors werden overspoelt met administratief werk
  • managers en supervisoren werden meer getraind in HR en konden of dachten dit te kunnen iedere vorm van counseling die werd gevraagd.
 • Trist en Bamforth 

  ontwikkelden socio-technische systeembenadering H9

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

What should work psychologists do
Analysing and answering questions as:How do different groups at work relate to each other, how can fairnes be achieved at work, how can the potential value of a diverse workforce be made a reality and how can small organisation with limited resources make use of what work psychology can offer. in all  types of industry
In what way has work changed over the last years
New technologies, more pressure on return, flexible work, demography, changing mix of people
What kind of work?
Teaching, consultants, researches. 
What does work psychology concern
The interaction between an individual and his working place
the relationships between people in their work setting
This includes assessment, training, selection, performance appraisal, career development, organisational changes, human machine interaction, counselling, design of working environment, employee relations and motivation. 
The theoretical traditions in psychology
Psycho analyse
trait tradition
behaviourism
phenomenology
social cognitive tradition (most recent)
Role of education
The way that disabled children are socialised. what does one expect of disabled children
What has been done to integrate disabled people in working environment
Legislation
adapt working space
make use of thechnological advances
Definition disability
The loss of opportunities to take part in the normal life of the community on an equal level with others due to physial and social barriers. 
What is the social role of networks
Ethnic minorities tend to form networks with same people. All share the same view. Risk of self perpetuating. 
Why are ethnic minorities at disadvantage
Person perception and identy that lead majority and minority groups to hold certian opinion about themselve and each other.