Summary Worlds of Business, RSM custom edition

-
ISBN-13 9781473773493
570 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Worlds of Business, RSM custom edition". The author(s) of the book is/are Burns all. The ISBN of the book is 9781473773493. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Worlds of Business, RSM custom edition

 • 1 Het concept van zakendoen in samenhang

 • Wat is het hoofddoel van inleiding in de bedrijfskunde?
  Studenten vertrouwd te maken met de basiswoordenschat en de belangrijkste concepten van het bedrijf.
 • Wat is de definitie van 'het bedrijfsleven'?
  De georganiseerde inspanning van individuen om goederen en diensten te produceren en te leveren om aan de behoeften van de samenleving te voldoen. Profit&non-profit
 • 1.2.1 Business Actvities

 • Noem 5 verschillende bedrijfsactiviteiten.
  • Innovation
  • Operations
  • Marketing
  • Human Resource Management (HRM)
  • Finance and accounting (=financiën en boekhouding)
 • Op welke twee manieren worden de bedrijfsactiviteiten onderzocht?
  1. Hoe ze met elkaar omgaan
  2. Hoe zij worden gevormd en op hun beurt vorm geven aan de context(bv.Strategische/organisatorische/ecologische/mondiale) waarin zij opereren.
 • 1.2.2 Business contexts

 • Welke 4 niveaus heeft het Business In Context model (BIC)?
  1. Activities level
  2. Strategic level
  3. Organizational level
  4. Environmental level
 • Bekijk de bijgevoegde afbeelding heel goed.
  Business in context model.

  Alle drie de contexten interageren (=wederzijds beïnvloeden) en beïnvloeden elkaar. In het bijzonder de factoren die het milieuniveau van het bedrijf bepalen, dragen bij tot het steeds veranderende fenomeen ''Globalisering''.
 • Wat omvat het strategische niveau van BIC model?
  Het strategische niveau omvat de reeks doelstellingen op korte en lange termijn van de firma en wordt geformuleerd door het hogere beheer, dat een algemene richting geeft aan de organisatie.

  Vraagstukken over onder meer doelstellingen&structuur&vermogen van het bedrijf en budgettering.
 • Waar gaat het organisatieniveau over?

  Het organisatieniveau verwijst naar de manier waarop de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd en verdeeld over de werknemers van de bedrijven.
  At the organizational level we are concerned with issues grouped under the following headings:
  • Goals
  • Structure
  • Ownership
  • Size
  • Organizational or corporate culture 


  Beetje dezelfde thema's al bij strategic level, klopt wel.
 • Op welke factoren richt het milieuniveau zich?
  Five factors that operate at the environmental level:
  • The economy
  • The state
  • Technology
  • Labour
  • Cultural and institutional differences 
 • Welke 2 manieren zijn er om de structuur&subsystemen van een organisatie te benaderen en te begrijpen?
  • The Systems Approach
  • The Contingency Approach
 • 1.3.1 The systems approach

 • Hoe werkt de systems approach?
  De systems approach richt zich voornamelijk op de interne omgeving en subsystemen van de organisatie. Het analyseert een organisatie in termen van inputs, processes en outputs, welke in evenwicht moeten zijn om een equilibrium met het milieu te verkrijgen.
  (veel termen die je ook bij BIC tegenkomt)
 • Wat is een nadeel van de systems approach?
  Er wordt geen rekening gehouden met de verschillende achtergronden van de organisaties.
 • 1.3.2 The contingency approach

 • Hoe werkt de contingency approach?
  De contingency approach richt zich op de externe omgeving van een organisatie. Deze approach benadrukt de impact van milieuveranderingen en druk op de ontwerp- en managementstijl van de organisatie.
 • Wat zijn zakelijke activiteiten en strategische beslissingen volgens de contingency approach?
  Het resultaat van aanpassing aan de omgeving van een bedrijf.
  Succesvolle bedrijven hebben een beste/goede fit met de omgeving.
 • Wat is noodplanning?
  Het beheren van het risico dat er iets niet gebeurt.
 • Wat zijn de overeenkomsten tussen beide benaderingen?
  • Beide hebben te maken met organisaties die werken met elementen van het milieu en hun aanpassingen
  • Ze zijn beide gericht op een beperkt aantal milieuvariabelen en hebben een deterministische aanpak (=leer dat alles bepaalt wordt door eerdere gebeurtenissen volgens vaststaande oorzaken)
  • Beiden negeren de invloed van organisaties op het milieu en het gedrag van management/werknemers.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Leg het begrip 'codificatie' uit
Het maken van een boek, informatie zo volledig mogelijk en systematisch opstellen en opschrijven.
Beschrijf externe mechanismen die invloed hebben op de benadering van CSR door bedrijven.
- LEague tables, dit zijn lijsten waarin je als bedrijf een cijfer krijgt voor je CSR prestaties. 
- Ethical investment measures, groepen die niet willen investeren door je onethische activiteiten
- Strategic choice, de kansen in de externe omgeving kunnen je dwingen om te veranderen. 
Beschrijf mechanismen hoe een bedrijf meer CSR wordt.
- Codes of practice
- Ethics department/ officer
- Company reports, dit is een vast onderdeel geworden naast the annual report 
- Employee training, 
- Klokkenluiders bescherming door een anonieme telefoonlijn 
- Non-executive directors
Hoe kan CSR een strategisch voordeel zijn voor organisaties
- Porter en Kramer hebben in hun artikel 'the principle of shared value' gesteld dat je op zoek moet naar elementen die zowel economische waarde bieden als sociale waarde. 
- Gebruik het als competitief voordeel. 
- Er kan meer gedaan worden in het value chain proces 
Welke stappen kan het bedrijf zetten om zakelijk gezien voordeel te halen uit CSR
- Het verminderen van de energiekosten
- Ethisch gedrag wordt beloond door consumenten
- CSR activiteiten trekken gratis media aandacht
- Werknemers zullen kwalitatief en kwantiteit beter werk leveren als hun omstandigheden goed zijn. . 
The moral argument is gebaseerd op het geloof dat bedrijven een verantwoordelijkheid hebben voor het publieke belang. Crane and Matten (2010) Waar is dit idee op gebouwd
- Organisaties zijn onderdeel van de samenleving en moeten zich op een verantwoordelijke manier gedragen, dus alle stakeholders gelijk. 
- Alle activiteiten van een bedrijf hebben effect op de omgeving, en gebruiken de omgeving. 
- Bij activiteiten kunnen er problemen ontstaan, het is het beste voor de samenleving als deze opgelost worden. 
Benoem de verschillende stakeholders
- Shareholders
- Financiële instellingen
- Klanten
- Werknemers
- Leveranciers
- Concurrentie: monopoly positie of 
- De community
- De samenleving
- Overheden en regelgevers
- Het milieu
Beschrijf de drie verschillende type managers die Carrol (1991) beschrijft.
- Immoral manager: buit kansen uit en handelt enkel in eigen of bedrijfsbelang. 
- Amoral manager: is ongevoelig voor de nadelen die zijn acties voor anderen hebben. 
- Moral manager: vertegenwoordigd de manager die rekening houdt met alle stakeholders. 
Beschrijf 'the pyramid of corporate social responsibility' van Carrol (1991).
Carrols CSR pyramid legt uit hoe en waarom organisaties verantwoordelijkheid moeten nemen, het belicht de vier meest belangrijke type verantwoordelijkheid die door het bedrijf genomen moeten worden. 

- Philanthropic responsibility:
vrijwillig leveren van een bijdrage aan de samenleving/ omgeving.
- Ethics:
het nemen van verantwoordelijkheid door het maken van een 'code of conduct' bijvoorbeeld.
- Legal:
het volgen van de locale wetten
- Economic:
het zorg dragen voor de aandeelhouders door dividend te betalen en eerlijke cijfers te presenteren.
Beschrijf het begrip 'corporate social responsibility'
CSR beschrijft de ethische elementen van het doen van zaken, het betrekt alle stakeholders en de manier waarop die interactie hebben met het bedrijf. Het opereert binnen het raamwerk dan 'business ethics' ons geeft.