Summary Zakelijke communicatie 1

-
ISBN-10 9001432743 ISBN-13 9789001432744
310 Flashcards & Notes
15 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Zakelijke communicatie 1
 • Daniël Janssen ( )
 • 9789001432744 or 9001432743
 • 5e geh. herz. dr.

Summary - Zakelijke communicatie 1

 • 1 Zakelijke communicatie als proces

 • Hoofdstuk 3: Zakelijke communicatie als proces (blz 30 tm 38)

  Deze leerstof hoort bij leereenheid 1 Zakelijk communiceren, werkboek Schrijfpracticum 1 zakelijk schrijven

 • 1.1 Inleiding

 • Presentatie van een communicatiemodel en toepassing op zakelijke communicatie.

  1. We hebben gezamenlijke 'taal' nodig om over communicatieprocessen- en problemen te kunnen spreken.
  2. Model gebruiken om te verdiepen in kenmerken van zakelijke communicatie en achtergronden van communicatieproblemen.
 • 1.2 Zender, boodschap en ontvanger

 • Zender => Boodschap => Ontvanger

  • communicatie vindt altijd plaats tussen mensen
  • voor communicatie heb je ten minste een zender en een ontvanger nodig
  • de zender moet de boodschap verzenden en de ontvanger de boodschap daadwerkelijk ontvangen
 • Zender => Boodschap => coderen => gecodeerde boodschap => decoderen => interpretatie => Ontvanger

  • communicatie moet aansluiten bij behoeften
  • zenderdoelen en ontvangersbehoeften moeten zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd
  • bij zakelijke communicatie is het belangrijk dat boodschap, codering en medium goed op elkaar zijn afgestemd
  • de terugkoppeling = de reactie op de boodschap waarin ontvanger te kennen geeft hoe hij de boodschap interpreteert. Deze terugkoppeling heet antwoord of (non-verbale) feedback
 • Zender: doelen - boodschap - codering

  Medium: gecodeerde boodschap & terugkoppeling (drager van de boodschap)

  Ontvanger: behoeften - decodering - interpretatie

 • Hoe laten communicatieprocessen zich omschrijven?

  Processen waarbij zenders bepaalde doelen willen verwezenlijken door middel van een boodschap die zij op een bepaalde manier coderen en (via een medium) versturen naar ontvangers met bepaalde behoeften. De ontvangers op hun beurt decoderen en interpreteren de boodschap en koppelen naar de zender terug om duidelijk te maken hoe zij de boodschap begrepen hebben.

 • 1.3 Problemen in het communicatieproces

 • Welke vijf communicatieproblemen kunnen er ontstaan als de gecodeerde boodschap niet voldoet aan de eisen van effectieve zakelijke communicatie (duidelijk, efficiënt, gepast aantrekkelijk, correct)?

  1. als een zender onduidelijke doelen nastreeft
  2. de boodschap niet (goed) aansluit bij de doelen van de zender
  3. de doelen of de boodschap niet aansluiten bij de behoefte van de ontvanger
  4. de codering niet aansluit bij de doelen van de zender
  5. de codering (of het medium) niet aansluit bij de behoeften van de ontvanger
 • 1. De zender streeft onduidelijke doelen na.

  • Als zender niet goed weet wat hij wil bereiken, dan kan hij geen goede boodschap formuleren en die de juiste codering meegeven.
  • Zender is niet in staat om informatie te verzamelen en te selecteren
  • Zender kan geen keuze maken voor genre en weet niet welke toon of stijl past
 • 2. De boodschap sluit niet (goed) aan bij de doelen van de zender.

  1. de  zender weet wat hij wil bereiken, maar slaagt er niet in om bijpassende boodschap te formuleren
  2. de boodschap is te doorzichtig en onthult vroegtijdig wat de zender van plan is (persuatieve doelen moeten een beetje verhuld worden en de boodschap moet de ontvanger als het ware het zicht op de daadwerkelijke intenties ontnemen)
 • 3. De doelen of de boodschap sluiten niet aan bij de behoefte van de ontvanger.

  • boodschap moet aansluiten bij de behoefte van de ontvanger
  • een product aanprijzen waar niemand op zit te wachten is zinloos
 • 4. De codering sluit niet aan bij de doelen van de zender.

  • een verkeerde of onhandige codering kan grote problemen veroorzaken
  • bijvoorbeeld: verkeerd gebruik van retorische vragen door de zender (de codering), waardoor de ontvangers de boodschap verkeerd interpreteren
 • 5. De codering (of het medium) sluit niet aan bij de behoeften van de ontvanger.

  bijvoorbeeld:

  • telefonische verkoper die zich opdringt ipv flyer per post
  • bijvoorbeeld: klant die folder krijgt ipv overtuigend verhaal van verkoper
  • e-mailtje ipv papieren rapport om rustig te kunnen lezen

  samenvattend:

  Juiste zender, juiste boodschap, juiste codering, juiste medium

 • 1.4 Soorten communicatie

 • Welke verschillende soorten communicatie onderscheiden we in de communicatiewetenschap? Noem de twee belangrijkste soorten:

  1. verbale en non-verbale communicatie
  2. mondelinge en schriftelijke communicatie
 • Verbale en non-verbale communicatie; deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

  verbaal = communicatie met woorden

  non-verbaal = communicatie zonder woorden

  • We maken bij de interpretatie van van boodschappen altijd gebruik van de non-verbale informatie die de boodschap begeleidt of die als feedback wordt gegeven
  • We gebruiken non-verbale informatie om onze boodschap en bedoelingen kracht bij te zetten, juist af te zwakken of preciezer te duiden
  • Ook teksten bevatten veel non-verbale signalen: door gebruik van traditionele of moderne spelling, vormgeving en uiterlijke verzorging onthult de brief eigenschappen van de zender 
 • Mondelinge en schriftelijke communicatie.

  • Het valt niet mee om te bepalen wanneer mondelinge communicatie de voorkeur verdient en wanneer schriftelijke. Bij schriftelijke communicatie moet je er wel zeker van zijn dat iemand kan lezen
  • Regel: als je voor schriftelijk kiest omdat je mondeling te moeilijk vindt -een gesprek liever uit de weg gaat- dan weet je zeker dat je de verkeerde keuze maakt.
 • Noem voordelen en nadelen van schriftelijke en mondelinge communicatie.

  • Voordelen schriftelijke communicatie: minder tijdgebonden
  • Nadeel schriftelijke communicatie: minder persoonlijk (niet per se onpersoonlijk)
  • Voordelen mondelinge communicatie: sneller en directer; mogelijkheid tot terugkoppeling; persoonlijker
  • Nadeel van mondelinge communicatie: er wordt een groot beroep op het geheugen gedaan
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Zakelijke communicatie. 1
 • Daniël Maria Leonardus Janssen
 • 9789001431877 or 9001431879
 • 1997

Summary - Zakelijke communicatie. 1

 • 1.1 Overtuigen en gedrag

 • Wat is het onderscheid tussen logos, ethos en pathos?
  Logos: redelijke argumenten
  Ethos: geloofwaardigheid, zender eigenschappen
  Pathos: psychologische overtuigingsmiddelen, angst-emotie-gevoel
 • 1.2 Zakelijk argumenteren

 • Er zijn verschillende soorten argumentatie. Wat zijn de kenmerken van de volgende soorten:
  1. feitelijke argumentatie
  2. oordelende argumentatie
  3. pragmatische argumentatie
  4. analogie argumentatie en voorbeeld argumentatie
  1. gericht op verklaring of voorspelling
  2. gericht op evaluatie
  3. gericht op afweging voor en nadelen
  4. gericht op vergelijking
 • Hoe ziet de piramide van Maslow eruit?
  1. fysieke behoeftes
  2. veiligheid en zekerheid
  3. liefde en genegenheid
  4. respect
  5. zelfverwerkelijking
 • 1.4 Beoordeling van de zender

 • Wat zijn de drie eigenschappen van een overtuigende zender?
  Betrouwbaar, Deskundig, Aanstrekkelijk
 • 1.5 Zakelijke communicatie als proces

 • Waaruit bestaat het communicatiemodel ?
  Zender Boodschap Ontvanger
 • Wat wordt bedoeld met het coderen van een boodschap?
  De manier waarop de boodschap wordt gecommuniceerd (bijv: boos, aardig, als vraag)
 • Wat doet de ontvanger met de gecodeerde boodschap ?
  Decoderen en vervolgens interpretatie
 • Wat is het medium als je praat over zender-boodschap-ontvanger ?
  De manier waarop de gecodeerde boodschap wordt overgebracht. Het is de drager van de boodschap, bijv. radio, telefoon of krant
 • Wat zijn retorische vragen ?
  Vragen waar je geen antwoord op verwacht. Doel is dat de ontvanger zich aangesproken voelt.
 • Welke soorten communicatie kennen we ?
  Verbale, non-verbale, mondelinge en schriftelijke
 • Wat zijn de kenmerken van zakelijke communicatie ?
  formeel karakter
  functioneel
  organisatie geeft opdracht
  doelgroep is vaak heterogeen
  tijdsdruk
 • Welke 5 eisen worden aan zakelijke communicatie gesteld ?

  duidelijk
  efficiënt
  gepast
  correct
  aantrekkelijk

 • Wat zijn de 4 hoofddoelen van communicatie ?
  Informeren
  Motiveren
  Overtuiegn
  Instrueren
 • Welke soorten informatie kun je noemen ?
  zakelijke
  expressieve
  relationele
  appellerende
 • 1.6 Kritische factoren in zakelijke communicatie

 • Welke 3 kritische factoren in zakelijke communicatie kun je noemen ?

  1. ontvangers behoeften

  2. soorten informatie

  3. voorkennis

 • Is het onderhouden of het opbouwen van een sociale relatie een hoofddoel of een nevendoel bij zakelijke communicatie ?
  nevendoel
 • Welke 4 hoofddoelen zijn er bij zakelijke communicatie ?

  1. informeren

  2. motiveren

  3. overtuigen

  4. instrueren

 • Wat is het resultaat van een informerende boodschap ?
  kennis bij ontvanger
 • Waartoe leidt het motiveren in een boodschap ?
  bereidheid bij ontvanger om iets te doen of te laten, gewenst gedrag
 • Wat is het doel van overtuigen bij een boodschap ?
  mening laten vormen of houding creëren bij ontvanger en gedragsintenties beïnvloeden
 • Waartoe leidt instrueren altijd ?
  bepaalde vaardigheden bij ontvanger
 • Elke boodschap omvat 4 verschillende soorten informatie. Welke ?
  1. zakelijke
  2. expressieve
  3. relationele
  4. appellerende
 • Wat is het kenmerk van zakelijke informatie ?
  duidelijk en efficiënt
 • Wat is een kenmerk van expressieve informatie ?
  bevat informatie over de zender: deskundig, betrouwbaar, vriendelijk, formeel
 • Wat zijn de 2 belangrijkste fouten die een zender kan maken ?
  imponeren of juist maskeren
 • Zenders geven alleen bewust informatie over hun beeld van de ontvanger. Juist of onjuist ?
  Onjuist, zenders geven bewust of onbewust die informatie
 • Wat is het belangrijkste relationele probleem dat zich bij zakelijke communicatie kan voordoen ?
  ontvanger voelt zich betuttelt of gekleineerd
 • Welke twee basisdimensies kun je onderscheiden in het expressieve en relationele model: Roos van Leary (zc: blz 46)?
  1. je kunt je boven of onder iemand opstellen
  2. je kunt je tegenover of naast iemand (=samen) opstellen
 • Expressieve, relationele en appellerende informatie liggen altijd in elkaars verlengde; uiteindelijk vormen ze een geheel. Juist of onjuist ?
  juist
 • Kun je praktische randvoorwaarden noemen waarmee je rekening moet houden bij zakelijke communicatie ?
  oa. tijd, ruimte, vorm, middelen, media
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke vijf communicatieproblemen kunnen er ontstaan als de gecodeerde boodschap niet voldoet aan de eisen van effectieve zakelijke communicatie (duidelijk, efficiënt, gepast aantrekkelijk, correct)?
 1. als een zender onduidelijke doelen nastreeft
 2. de boodschap niet (goed) aansluit bij de doelen van de zender
 3. de doelen of de boodschap niet aansluiten bij de behoefte van de ontvanger
 4. de codering niet aansluit bij de doelen van de zender
 5. de codering (of het medium) niet aansluit bij de behoeften van de ontvanger
Waarom is een communicatiemodel noodzakelijk?
Om te kunnen spreken over communicatieprocessen en -problemen
Beschrijf het communicatiemodel dat in het boek gepresenteerd wordt.
Communicatieprocessen zijn processen waarbij
-zenders bepaalde doelen willen verwezenlijken
-door middel van een boodschap
-die zij op een bepaalde manier coderen
-en (via een medium) versturen naar
-ontvangers met bepaalde behoeften

De ontvangers
-op de boodschap en interpreteren de boodschap
-koppelen terug naar de zender om duidelijk te maken hoe zij de boodschap begrepen hebben
Ook van belang in zakelijke communicatie is de terugkoppeling. Wat verstaan we hieronder?
-Terugkoppeling is de reactie op de boodschap door de ontvanger naar de zender
-De zender weet dan of de boodschap goed is aangekomen en op de juiste wijze door de ontvanger is geinterpreteerd.
In een communicatiemodel kan het 'medium' tussen de zender en de ontvanger in geplaatst worden. Wat verstaan we hier onder het 'medium'?
Een 'medium'is kort gezegd de drager van een boodschap

-brief
-radio
-telefoon
-krant
-email
-taal (gesproken en geschreven)
-beeld

NB. in zakelijke communicatie is het belangrijk dat boodschap, codering en medium op elkaar zijn afgestemd.
Waartoe leidt het motiveren van een ontvanger, en wanneer is de communicatie geslaagd?
Motiveren leidt altijd tot bereidheid bij ontvangers om iets te doen (of te laten).
De communicatie is geslaagd als de ontvangers het gewenste gedrag vertonen.
'Gepastheid' is van belang voor een zender om de doelgroep goed te bedienen. Wat is daarbij met name van belang (4)?
---toon:
---houding
---beeld
---verwachting
Waarom hoeft een zender in veel zakelijke communicatie de doelen niet zelf te formuleren?
Die doelen zijn meestal al vastgelegd in opdrachten die je als professional in een organisatie voortdurend krijgt; of de doelen vloeien voort uit het organisatieproces waarvan je deel uitmaakt.
Waarom is het belangrijk voor een zender bij het formuleren van het communicatie-doel om inzicht te hebben in de vooronderstellingen die hij/zij heeft over de behoefte van de ontvanger?
Omdat die vooronderstellingen onjuist kunnen zijn
Wat zijn de 4 hoofddoelen van de zender van zakelijke communicatie?
1.informeren
2.motiveren
3.overtuigen
4.instrueren

NB. Het onderhouden of opbouwen van een sociale relatie is nooit het hoofddoel van zakelijke communicatie. Het is wel vaak een belangrijk nevendoel.