Summary Zakelijke communicatie 1

-
ISBN-10 9001432743 ISBN-13 9789001432744
310 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Zakelijke communicatie 1". The author(s) of the book is/are Daniël Janssen ( ). The ISBN of the book is 9789001432744 or 9001432743. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Zakelijke communicatie 1

 • 1 Zakelijke communicatie als proces

 • Hoofdstuk 3: Zakelijke communicatie als proces (blz 30 tm 38)

  Deze leerstof hoort bij leereenheid 1 Zakelijk communiceren, werkboek Schrijfpracticum 1 zakelijk schrijven

 • Wat zijn de 5 kenmerken van zakelijke communicatie?

  functionele communicatie,

  namens een organisatie

  in opdracht

  voor heterogene doelgroepen

  onder tijdsdruk

 • wat is het kenmerk van functionele communicatie?

  dient altijd een achterliggend organisatiedoel
 • wat is kenmerkend voor communicatie namens een organisatie?

  communicatie moet voldoen aan de huisstijl van het bedrijf
 • wat is kenmerkend voor communiceren in opdracht

  communicatie zal moeten voldoen aan randvoorwaarden: tijdsplanning, afstemming, lengte etc.
 • Wat is kenmerkend voor communiceren met heterogene groepen?

  verschillende groepen hebben andere interesses en belangen.
 • Wat is kenmerkend voor communicatie met weinig tijd

  zakelijke communicatie moet zo min mogelijk beslag leggen op de tijd van de betrokkenen.
 • 1.1 Inleiding

 • Presentatie van een communicatiemodel en toepassing op zakelijke communicatie.

  1. We hebben gezamenlijke 'taal' nodig om over communicatieprocessen- en problemen te kunnen spreken.
  2. Model gebruiken om te verdiepen in kenmerken van zakelijke communicatie en achtergronden van communicatieproblemen.
 • Communiceren in, met en namens bedrijven en organisaties noemen we zakelijk communiceren.
 • 1.2 Zender, boodschap en ontvanger

 • Zender => Boodschap => Ontvanger

  • communicatie vindt altijd plaats tussen mensen
  • voor communicatie heb je ten minste een zender en een ontvanger nodig
  • de zender moet de boodschap verzenden en de ontvanger de boodschap daadwerkelijk ontvangen
 • Zender => Boodschap => coderen => gecodeerde boodschap => decoderen => interpretatie => Ontvanger

  • communicatie moet aansluiten bij behoeften
  • zenderdoelen en ontvangersbehoeften moeten zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd
  • bij zakelijke communicatie is het belangrijk dat boodschap, codering en medium goed op elkaar zijn afgestemd
  • de terugkoppeling = de reactie op de boodschap waarin ontvanger te kennen geeft hoe hij de boodschap interpreteert. Deze terugkoppeling heet antwoord of (non-verbale) feedback
 • Zender: doelen - boodschap - codering

  Medium: gecodeerde boodschap & terugkoppeling (drager van de boodschap)

  Ontvanger: behoeften - decodering - interpretatie

 • Hoe laten communicatieprocessen zich omschrijven?

  Processen waarbij zenders bepaalde doelen willen verwezenlijken door middel van een boodschap die zij op een bepaalde manier coderen en (via een medium) versturen naar ontvangers met bepaalde behoeften. De ontvangers op hun beurt decoderen en interpreteren de boodschap en koppelen naar de zender terug om duidelijk te maken hoe zij de boodschap begrepen hebben.

 • 1.3 Problemen in het communicatieproces

 • Welke vijf communicatieproblemen kunnen er ontstaan als de gecodeerde boodschap niet voldoet aan de eisen van effectieve zakelijke communicatie (duidelijk, efficiënt, gepast aantrekkelijk, correct)?

  1. als een zender onduidelijke doelen nastreeft
  2. de boodschap niet (goed) aansluit bij de doelen van de zender
  3. de doelen of de boodschap niet aansluiten bij de behoefte van de ontvanger
  4. de codering niet aansluit bij de doelen van de zender
  5. de codering (of het medium) niet aansluit bij de behoeften van de ontvanger
 • 1. De zender streeft onduidelijke doelen na.

  • Als zender niet goed weet wat hij wil bereiken, dan kan hij geen goede boodschap formuleren en die de juiste codering meegeven.
  • Zender is niet in staat om informatie te verzamelen en te selecteren
  • Zender kan geen keuze maken voor genre en weet niet welke toon of stijl past
 • 2. De boodschap sluit niet (goed) aan bij de doelen van de zender.

  1. de  zender weet wat hij wil bereiken, maar slaagt er niet in om bijpassende boodschap te formuleren
  2. de boodschap is te doorzichtig en onthult vroegtijdig wat de zender van plan is (persuatieve doelen moeten een beetje verhuld worden en de boodschap moet de ontvanger als het ware het zicht op de daadwerkelijke intenties ontnemen)
 • 3. De doelen of de boodschap sluiten niet aan bij de behoefte van de ontvanger.

  • boodschap moet aansluiten bij de behoefte van de ontvanger
  • een product aanprijzen waar niemand op zit te wachten is zinloos
 • 4. De codering sluit niet aan bij de doelen van de zender.

  • een verkeerde of onhandige codering kan grote problemen veroorzaken
  • bijvoorbeeld: verkeerd gebruik van retorische vragen door de zender (de codering), waardoor de ontvangers de boodschap verkeerd interpreteren
 • 5. De codering (of het medium) sluit niet aan bij de behoeften van de ontvanger.

  bijvoorbeeld:

  • telefonische verkoper die zich opdringt ipv flyer per post
  • bijvoorbeeld: klant die folder krijgt ipv overtuigend verhaal van verkoper
  • e-mailtje ipv papieren rapport om rustig te kunnen lezen

  samenvattend:

  Juiste zender, juiste boodschap, juiste codering, juiste medium

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.