Summary Zakelijke Kredietverlening

-
353 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Zakelijke Kredietverlening ". The author(s) of the book is/are NIBE. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Zakelijke Kredietverlening

 • 1 het contact met de kredietaanvragers

 • De opbouw van een financieringsaanvraag ziet er als volgt uit:
  1. Contact met de aanvrager en ondernemingsplan.
  2. kredietbehoefte en producten.
  3. Jaarrapport.
  4. De Kredietaanvraag
 • het is belangrijk voor de bank om te weten waarom iemand voor de bank kiest. misschien al eerder afgewezen.
 • 1.1 ondernemingsplan

 • bij het bepalen van een overlevingsstrategie zal de leiding ook moeten kijken naar factoren die zij niet in de hand heeft, Deze omgevingsfactoren vormen de randvoorwaarden voor het ondernemingsgedrag.
 • wat is een ondernemingsstrategie
  een rapport waarin op hoofdlijnen is omschreven wat de doelstellingen zijn en hoe zij denkt deze te kunnen realiseren
 • waaruit bestaat een ondernemingsplan
  beschrijving van de organisatie 1.sterke en zwakke punten.2. Gewenste situatie. 3. marketingplan, 4. financieel plan.

 • het strategische planning bereidt de ondernemer voor op een onzekere toekomst en stelt hem in staat om zich te handhaven in een dynamische omgeving
  1
 • Planning dwingt de ondernemer op systematische wijze alle alternatieven naast elkaar te zetten en de voor en nadelen en eventuele risico's daarvan onder ogen te zien
 • Hoe lang is korte termijnplanning
  Korter dan 1 jaar.
 • Hoe lang is middelange termijnplanning
  1 tot 3 jaar
 • Hoe lang is lange termijnplanning
  langer dan 3 jaar
 • wat is scenario analyse
  analyse van de mogelijke omgevingsfactoren
 • alle planningen vormen samen een strategisch plan
 • voor grote organisaties zijn er drie planningsniveaus te onderscheiden. 1. Straregische, Divisie en Functioneel/operationeel niveau.
 • Strategie wordt goedgekeurd door de Directie
 • voor effectiviteit is draagvlak nodig.
 • Top Down benadering, van bovenaf genomen.
 • Voor de opstelling van de Budgetten zal eerder een bottom-up benadering worden gevolgd. op operatie niveau worden de budgetten  opgesteld en uiteindelijk fiat door directie. 
 • wat wordt beschreven in de interne analyse
  structuur zowel organisatie, inkoop, productie en distributie. Financieel. Management. Personeel. Onderzoek en ontwikkeling.
 • 1.1.1 organisatie

 • Wat is de functionele organisatiestructuur
  Organisatie opbouwen rond functies. Bijv. inkoop.verkoop.marketing.logistiek
 • Economies of scale ofwel het uitbreiden van standaard productie
 • Productgewijze organisatiestructuur
  organisatie opbouwen rond het product
 • Geografisch
  Wereld
 • Wat is de matrixstructuur
  Samenvoeging van functionele en productgewijze ondernemingsstructuur, bijv consultingfirma in reclame wereld. ofwel projectmatig werken, telkens een dealteam maken.
 • Wat is self-liquidating
  Kortstondige financiering, eenmalig productie proces, volledige terugkeer van vermogen
 • Divisiestructuur
  zinvol voor grote ondernemingen bijv forten 500 companies
 • Span of control
  hoeveel mensen bereik je direct zelf met leiding geven
 • contingency-theorie
  omgeving, open systeem, context van suprasysteem
 • autocratisch leider
  ofwel dictatoriale, autoritair leiding geven( alleen heerser)
 • Democratisch leiderschap
  overleg plegen met medewerkers
 • Taak gericht leiderschap
  doelen bereik op basis van afspraken
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Geldmarkt in Ruime Zin
normale geldmarkt rekening courant en commercial paper
Geldmarkt in ENGE zin
het saldo van alle banken bij de Nederlandse Bank( ookwel krappe of ruime markt genoemd)
inkomensmotief
sparen voor later inkomen
Zekerheidsmotief
sparen voor financiële calamiteiten, onverwachte uitgaven
consumptiespreidingsmotief
uitstel van consumtie, sparen voor bijv auto
leverancierskrediet
Geef je aan je afnemers, betekend vermogensbehoefte.
heterogeniteit
de consument in de onderscheidende marktsegmenten moeten verschillend zijn 
geruisloze posten
clienten die door beheer over het hoofd worden gezien, omdat de kredietrisico's van zeer beperkte aard zijn 
dagelijkse bewaking van het krediet
betalingsopdrachten, betalingsstroom,
wat zit er in een kredietdossier
goedgekeurde voorstellen, kopie geaccepteerde offerte, goedgekeurde wijzigingsvoorstel, rivisievoorstel, gesprek notities