Summary Zenuwstelsel en psychiatrie

629 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Zenuwstelsel en psychiatrie

 • 9 Zenuwstelsel

 • Wat is de wisselwerking tussen de mens en de wereld, zodat de mens zich kan aanpassen aan zijn steeds veranderende omstandigheden?
  Alle informatie die door de omgeving wordt uitgezonden, via zintuigen, zenuwbanen en hersenen wordt verwerkt en omgezet in prikkels (impulsen) naar de spieren en organen.
 • Wat zijn 3 taken van het zenuwstelsel, ook wel het neurologisch stuurmechanisme genoemd?
  Het stuurt:
  * alle activiteiten in het menselijk lichaam, zowel de functies van alle organen, als alle processen in cellen en weefsels
  * wisselwerking tussen de mens en de wereld, wat betekent dat alle informatie die door de omgeving wordt uitgezonden, via zintuigen, zenuwbanen en de hersenen wordt opgenomen en verwerkt
  * het regelen van het bewust-zijn van de mens
 • Wat is het verschil tussen het hormoon- en het zenuwstelsel?
  Hormoonstelsel:
  Signaal is: hormoon
  Signaal reist via de bloedbaan
  Tijd tussen het ontstaan van de prikkel en het effect is: lang
  Na
  afname hormoon is de werking: nog aanwezig
  Zenuwstelsel:
  Signaal
  is: elektrische prikkel
  Signaal reist via zenuwen
  Tijd
  tussen het ontstaan van de prikkel en het effect is: kort
  Na
  afname van de prikkel is het effect: meteen weg
 • Uit welke 3 fasen bestaat de algemene werking van het zenuwstelsel?
  * sensorische input
  * verwerking
  * motorische output
 • Uit welke 2 stelsels bestaat het zenuwstelsel?
  * perifeer zenuwstelsel
  * centraal zenuwstelsel
 • 9.1 Zenuwweefsel

 • Waar zit zenuwweefsel wat uit zenuwcellen (neuronen) en steuncellen (neurogliacellen) bestaat?
  In de hersenen en het ruggemerg met veel uitlopers (zenuwen) door het hele lichaam.
 • Zenuwcel
  Neuron
 • Wat zijn steuncellen, die zich tussen de zenuwcellen bevinden?
  Neurogliacellen
 • Waaruit bestaat een zenuwcel, die in staat is om prikkels (impulsen) over bepaalde afstanden in het lichaam voort te geleiden?
  * kern
  * 1 of meerdere korte uitlopers
  * 1 zeer lange uitloper
 • Dendriet
  * korte uitloper van een zenuwcel, die de impulsen naar het cellichaam toe leiden.
  * verbinding met andere neuronen
 • Neuriet of axon (as)
  * zeer lange uitloper van een zenuwcel, die de impulsen van het cellichaam af leiden.
  * verbinding met een spier of klier
 • Wat is de myelineschede, waarmee de meeste uitlopers van een zenuwcel omgeven zijn, de schede van Schwann?
  Mergschede
 • Wat is de schede van Schwann, waarmee de meeste uitlopers van een zenuwcel omgeven zijn, samen met de myelineschede?
  Cellen die voor de voeding van de zenuwcel zorgen
 • Wat zijn 2 doelen van een neuriet (axon of as)?
  * eindplaatje eindigend op een spier
  * schakelplaats (synaps) om een verbinding te vormen met een andere zenuwcel
 • Synaps (schakelplaats)
  Het kleine grensgebied waar 2 neuronen (zenuwcellen) met elkaar in contact staan.
 • Wat is de taak van een schakelplaats tussen 2 zenuwcellen?
  De impulsen geleiden door het hele lichaam.
 • Wat is een zenuw, wat door een bindweefselmantel omgeven is?
  Verzameling (kabel) van een groot aantal neurieten buiten het centrale zenuwstelsel.
 • Wat houdt de witte en de grijze stof in, die we zien bij een doorsnede van de hersenen en het ruggemerg?
  * witte stof: gevormd door neurieten met de mergscheden
  * grijze stof: bestaande uit cellichamen en hun dendrieten
 • Waar ligt de witte en grijze stof in de hersenen en ruggemerg?
  Hersenen:
  * witte stof aan de binnenkant, grijze stof aan de buitenkant
  Ruggemerg:
  * witte stof aan de buitenkant, grijze stof aan de binnenkant
 • Wat is een neurotransmitter, wat vrijkomt bij het geven van een elektrisch impuls, waardoor de volgende zenuwcel geprikkeld wordt en er een nieuwe elektrische impuls ontstaat?
  Chemische stof, die afgegeven wordt in de schakelplaats door het einde van een neuriet.
 • Welke 3 soorten zenuwcellen (neuronen) zijn er?
  * sensorische neuronen (gevoelszenuwcellen)
  * motorische neuronen (bewegingszenuwcellen)
  * schakelneuronen (schakelzenuwcellen)
 • Wat is de functie van de sensorische neuronen (gevoelszenuwen)?
  Het aanvoeren van de impulsen vanuit de zintuigen, huid en de slijmvliezen naar de hersenen.
 • Wat is de functie van de motorische neuronen (bewegingszenuwen)?
  Het overbrengen van opdrachten vanuit de hersenen naar de spieren en klieren.
 • Wat is de functie van de schakelneuronen (schakelzenuwcellen)?
  Het in de hersenen en het ruggemerg overbrengen van impulsen van het ene neuron naar het andere.
 • Wat is de functie van de myelineschede (mergschede)?
  Isolatie, zodat de elektrische impulsen zeer snel vervoerd kunnen worden.
 • Wat wordt bedoelt met de witte en grijze stof, die in de hersenen en het ruggemerg zit?
  Witte stof: neurieten met de mergscheden
  Grijze stof: cellichamen met hun dendrieten
 • Wat zijn de 3 functies van de neurogliacellen (steuncellen, die zich tussen de zenuwcellen bevinden)?
  Die zorgen voor de:
  * steun
  * voeding
  * bescherming tegen schadelijke invloeden
  van de zenuwcellen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat gebeurt er bij de parasympathische werking van het vegetatieve zenuwstelsel, zodat het lichaam zich aanpast als de mens tot rust komt, wat betreft het lichaam, de ogen, spijsverteringskanaal, blaas en doorbloeding van de huid?
* het lichaam wordt in staat van rust gebracht
* pupillen vernauwen zich
* de activiteit van het spijsverteringskanaal wordt gestimuleerd
* de urinelozing wordt gestimuleerd
* doorbloeding van de huid neemt toe
Welke 5 activiteiten vinden er plaats bij de sympathische werking van het vegetatieve zenuwstelsel, zodat het lichaam zich aanpast als de mens arbeid verricht, wat betreft het lichaam, ogen, spijsverteringskanaal, blaas en doorbloeding van de huid?
* het lichaam wordt in staat van paraatheid gebracht om energie te leveren in de spieren
* de pupillen van het oog verwijden zich
* de activiteit van het spijsverteringskanaal wordt geremd
* urinelozing wordt geremd
* doorbloeding van de huid wordt minder
Wat zijn 8 voorbeelden van de parasympathische werking van het vegetatieve zenuwstelsel, terwijl bij de sympathische werking het tegenovergestelde gebeurt?
* pupillen vernauwen zich
* hartslag wordt langzamer en zwakker
* bronchiën vernauwen zich
* maagsapsecretie daalt
* adrenalineproductie door bijniermerg daalt

* maagperistaltiek neemt toe
* urineblaas zorgt voor urinelozing
* insulineproductie door pancreas stijgt
Wat is amyotrofisch, lateraal en sclerose bij ALS?
Amyotrofisch: verval van spieren, doordat de zenuwvoorziening uitvalt
Lateraal: aan de zijkant (buitenkant)
Sclerose: abnormale verharding van weefsel (ruggemerg)
Wat zijn 2 gevolgen van dissociatie?
* verwarring
* geheugenverlies
Wat is kenmerkend voor een aanpassingsstoornis, waaronder een burn-out en overspannenheid ook vallen?
Een reactie van je lichaam en geest, die je binnen 3 maanden op een onaangename gebeurtenis (stressfactor) hebt gekregen.
Welke 3 stoornissen zijn verwant aan de somatische symptoomstoornis?
* conversiestoornis
* ziekteangststoornis
* nagebootste stoornis
Welke 5 ziektes vallen onder de somatische symptoomstoornis?
* fibromyalgie
* prikkelbare darmsyndroom
* chronisch vermoeidheidssyndroom
* spanningshoofdpijn
* whiplash (nektrauma)
Wat houdt het hebben van een persoonlijkheidsstoornis in, waar ongeveer 10 tot 15% van de mensen last van heeft, waarbij het probleem in de persoonlijkheid, in het karakter zit?
Het langdurig niet goed functioneren vanaf jongvolwassenheid op allerlei gebieden.
Op welke 2 manieren kan een persoonlijkheidsstoornis behandelt worden, wat veel tijd, motivatie, energie en pijn kost?
* intensieve psychotherapie
* leren om anders te functioneren