Summary Zes psychologische stromingen en een client

-
101 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Zes psychologische stromingen en een client". The author(s) of the book is/are alie weerman. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Zes psychologische stromingen en een client

 • 1 psychodynamische benaderingen

 • welke 2 technieken gebruikt Freud:
  Hypnose en vrije associatie
 • welke 2 driften omschrijft Freud
  levensdrift en doodsdrift
 • wat zijn de uitgaanspunten van Freud
  onderbewuste bewust maken en niets gebeurt voor niets
 • wat is je ES
  dit zijn je driften 
 • wat is je ego
  dit is je belans tussen je driften en je geweten
 • wat is je superego
  je geweten, je waarden en normen
 • wanneer ontstaan er neurosen en fobieën:
  Als het superego het ego gaat overheersen
 • welke 5 ontwikkelingsfase omschrijft freud
  1. orale fase
  2. anale fase
  3. Fallische fase
  4. Latentie fase
  5. genitale fase
 • Bij welke fase behoort dwangmatige gedrag
  Bij de anale fase. Tijdens de peuterpuberteit.
 • wat is het oedipuscomplex?
  jongens willen met hun moeder trouwen en gaan hun vader haten. later als ze zien dat dit niet werkt gaan ze hun vader imiteren om zo hun moeder te winnen.
 • wat is penisnijd?
  meisje willen de vrijheid van de vader. Als dit niet lukt gaan ze hun moeder imiteren om het voor elkaar te krijgen
 • wat is reactieformatie?
  ongewenste informatie of ervaringen worden omgedraaid alsof het prettige informatie is
 • wat is isolering?
  angsten worden niet toegelaten. Je gaat een bepaalde tijd en plaats vaststellen
 • Wat is verdringing?
  angsten worden onderdrukt en zijn alleen nog maar in ons onderbewuste aanwezig
 • Wat is intellectualisering?
  Door het omschrijven van angsten blijven ze op afstand
 • Wat is projectie?
  ongewenste gevoelens van jezelf draag je over op een ander
 • Wat is sublimatie?
  de energie van ongewenste driften omzetten in een positieve actie.
 • Wat is verplaatsing?
  emoties die veroorzaakt worden door een onaantastbare persoon worden afgereageerd op een andere persoon of situatie.
 • Wat is splitsing?
  iets of iemand is helemaal goed of helemaal slecht.
 • Wat is Rationalisering?
  slecht gedrag ompraten tot goed gedrag
 • Wat is Regressie?
  terugvallen in een behoefte van de vorige fase.
 • Wat is Fixatie?
  geobserdeerd blijven wat er gebeurt is in de vorige fase
 • wat is het verschil tussen overdrachten tegen overdracht?
  overdracht roept de therapeut bij de cliënt iets op.
  tegen overdracht dan roept de cliënt iets bij de therapeut op
 • wat is de houding van de therapeut:
  Je bent een neutraal projectiescherm en houd afstand.
  Je zoekt naar verbanden en verklaringen.
  De therapie is erg tijdrovend
 • waaraan besteed het object-relatie model aandacht?
  Hoe is je beeld gevormd van belangrijke anderen 
 • Wanneer is de theorie van het object-relatie model ontstaan
  naar de hechtingsonderzoeken bij baby
 • wat benadrukken mahler en Klein
  het ontwikkelen van een eigen ik ervaringen
 • wat is scheidingsangst?
  leren dat mama er niet altijd is. Maar wel weer terug komt
 • Wat benadrukt Winnicott?
  Door de perfecte mama krijgen angstgevoelens een plaats
 • Wat benadrukken Kohut en stern
  een sterke zelf kom door goede spiegelende relatie van de primaire verzorgers
 • Carl Gustav Jung omschreef het collectieve onderbewuste wat is dit:
  Dit houdt in dat mensen een onbewust idee hebben van bepaalde archetypen
 • welke archetypen kennen we:
  Moeder, dood en kracht
 • Waar zorgen de archetypen voor:
  Voor een schaduwpersoonlijkheid
 • wat is de schaduwpersoonlijkheid:
  deze treedt op in de middelbare schoolleeftijd en zal enige tegenstrijdige persoonskenmerken die in het onderbewust leven beleven.
 • Waar is de narratieve benadering opgericht:
  een acceptabel levensverhaal creëren voor de cliënt
 • Welke ontwikkelingsfase heeft erikson?
  baby - basisvertrouwen
  peuter- zelfcontrole
  kleuter- doelgericht
  schoolleeftijd- leergierigheid
  puber- bewuste keuzes maken
  jong volwassenheid- liefde volle relaties
  volwassenheid- zorg
  ouderen- wijsheid
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.