Summary Zes psychologische stromingen en één cliënt : theorie en toepassing voor de praktijk van SPH en MWD

-
ISBN-10 9024416981 ISBN-13 9789024416981
373 Flashcards & Notes
22 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Zes psychologische stromingen en één cliënt : theorie en toepassing voor de praktijk van SPH en MWD". The author(s) of the book is/are Alie Weerman. The ISBN of the book is 9789024416981 or 9024416981. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Zes psychologische stromingen en één cliënt : theorie en toepassing voor de praktijk van SPH en MWD

 • 1 Verschillende visies op dezelfde problematiek

 • Uit wat voor verschillende therapieën kan Marianne allemaal kiezen?

  Een cognitieve gedragstherapeut, een lichaamsgerichte therapeut en een oplossingsgerichte therapeut.

 • MacLean, 1958:
  Reptielenbrein; stereotype, compulsief en geritualiseerd gedrag, territorialiteit en dominantie; stilstaan, wachten, vechten of vluchten.
  Zoogdierenbrein;
  Neocortex; mensenbrein. Hogere cognitieve functies, morele regels.

 • Welke invalshoeken zijn er om hetzelfde probleem aan te pakken?
  De psychoanalytische, de cognitief-gedragstherapeutische, de (Rogeriaanse, humanistische) cliëntgerichte en de systeemtheoretische benaderingen vormen de belangrijkste psychologische visies op de mens en zijn problemen. 
 • welke benaderingen vormen een belangrijke psychologische stroming ?
  de Psychodynamische, cognitief-gedragstherapeutische, de cliëntgerichte experientiele, de systeemtheoretische, oplossingsgerichte
 • Een cognitieve gedragstherapeut gaat voor een cliëntgerichte aanpak. Een lichaamsgerichte therapeut zorgt voor het lichaam aangezien een depressie ook een stempel zet op het lichaam. Een oplossingsgerichte therapeut richt zich niet zozeer op het probleem maar coached je in dat geen wat wel goed gaat.

 • Indeling psychologie; van Duijker
  1. Indeling naar specialisaties; klinische psychologie&arbeids- en organisatiepsychologie
  2. Indeling naar interne systematiek; functieleer, persoonlijkheidsleer, ontwikkelingsleer
  3. indeling naar theoretische scholen/stromingen; binnen de psychologie noemt men een school een groep theoretici wier benadering gestructureerd is rond een bepaald gezinspunt. Uitgaande hiervan probeert men zoveel mogelijk te verklaren. Je kunt scholen begrijpen met ‘tactiek’ in de spor
  twereld. Eén onderwerp kun je vanuit verschillende stromingen bekijken (J. Rigter). 

 • Technische mogelijkheid tot waarnemen
  - Waarnemen is een actief proces; zintuigelijke stimuli+ervaringen, ideeën, motivatie
  - Registeren versus waarnemen stimuli (oog, registreren), filter, verwerken (ervaring, x, emotie)
  - drogwaarneming- tandpasta > jus d’orange= waarneming uit ervaring
  - sensorische deprivatie- zelf prikkels aanmaken wanneer je die niet krijgt, dingen zien die er niet zijn
 • - illusie
  - contrast- dingen lijken verschillend (lijnen), maar zijn hetzelfde.
  - adaptatie- iets voor de 2e keer meemaken, maakt je minder gevoelig, arm breken=evenveel pijn, ervaart het als minder.
  - waarnemingsconstanties- je neemt niet alles waar, alleen grote, opvallende dingen (switch van groene naar zwarte jas en (bijna) niemand merkt het.
  Betekenis geven
  - Wat is werkelijkheid?
  - Wat is waarheid?
  - Hoe werken onze hersenen?
 • Implicaties voor hulpverlening
  blz. Taart van Lambert
  Welke factoren bepalen de uitkomst van psychotherapie?
  Placebo-effect (15%); werkt alleen psychisch (alcohol vrij bier, toch dronken)
  Veranderingen buiten de therapie om (40%); bijv. relatie= minder criminaliteit
  Relatie met en bekwaamheid van therapeut (30%);
  Therapietechniek (15%)
 • 1.1 Verschillende visies

 • wat zijn de belangrijkste psychologische benaderingen?
  Psychodynamische,  cognitief-gedragstherapeutische, de cliëntgerichte experientiele, de systeemtheoretische, oplossingsgerichte benadering.
 • Binnen de hulpverlening zijn er veel invalshoeken om hetzelfde probleem aan te pakken.

  De belangrijkste psychologisch stromingen zijn:
  * De psychodynamische benadering
  * De cognitief-gedragtherapeutische benadering
  * De cliëntgerichte experiëntiële benadering
  * De systeemtheoretische benadering
  * De oplossingsgerichte benadering

  De op de praktijkgerichte uitgewerkte benaderingen worden 'methodieken' genoemd. Methodieken geven aan hoe je abstracte theorieën kunt toepassen in de praktijk van de hulpverlening. Nog concretere uitwerkingen hiervan zijn methodes en technieken.
 • Wat houdt een  cognitieve gedragstherapeut benadering in?
  Helpt bij het aanpakken van negatieve denkschema's en gedragspatronen het leren van nieuw gedrag.
 • Welke benadering  heeft het Psychodynamische therapie  van Freud?
  Het onbewuste en onhanteerbare gevoelens uit het verleden zoals boosheid en verdriet kunnen worden opgespoord. 
 • Welke hulp biedt het systeemtheorie aan een cliënt?
  Het systeemtheorie bied hulp bij het inschakelen van het sociale systeem. 
 • Wat is het doel van een oplossingsgerichte therapie?
  Een oplossingsgerichte therapie richt zich niet op het probleem maar op praktische coaching uitbreiden wat wel goed gaat. 
 • Waar gaat een oplossingsgerichte therapeut van uit?
  Zij gaan uit van een positief en toekomstgerichte perspectief.
 • Hoe worden de praktijk gerichte uitwerkingen van de  Psychologische benaderingen ook wel genoemd?
  Methodieken 
 • Wat geven methodieken aan?
  Hoe je abstracte theorieën kunt toepassen in de praktijk van de hulpverlening. 
 • Wat is het verschil tussen een methode en een techniek? 
  Methodes kun je plaatsen onder trainingen vb sociale vaardigheidstraining.  Technieken is het systematisch oefen en systematisch belonen  van het gedrag.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.